Política de privacitat

Última actualització: 5 abril 2024

A Dott, estem plenament compromesos amb la protecció dels drets de privacitat i considerem que aquests drets han de ser els mateixos independentment de la ubicació geogràfica. Per tant, classifiquem la informació relacionada amb una persona identificable, o que es pugui relacionar amb una persona a través de Dott, com a “dades personals”, independentment d’on resideixi. Això inclou informació que identifica explícitament una persona (per exemple, el seu nom), com ara les dades personals, i informació que no revela directament la identitat d’una persona, però que es pot utilitzar raonablement per a aquesta finalitat, com ara l’adreça IP del seu dispositiu. En el context de la nostra política de privacitat, les dades agregades, que no permeten identificar cap persona, es consideren dades no personals.

Aquesta declaració de privacitat d’emTransit BV inclou totes les seves entitats, filials, sucursals, oficines de representació, empreses vinculades i altres empreses del grup emTransit BV (“d’ara endavant, Dott”) i determina les nostres pràctiques, sempre que ens comprometem a tractar les dades personals de les persones (“vós”).

Els vostres drets de privacitat a Dott

A Dott, ens esforcem per protegir la vostra privacitat i garantir que tingueu un control absolut sobre les vostres dades personals. La vostra confiança i seguretat són fonamentals i ens comprometem a protegir les vostres dades personals i a garantir que es respectin els vostres drets.

El nostre compromís amb la vostra privacitat inclou concedir-vos els drets següents sobre les vostres dades personals:

Dret d’accés a la informació: teniu dret a sol·licitar un resum de les dades personals que tractem i una còpia d’aquestes dades per estar totalment informat de les dades de què disposem.

Dret de rectificació: si les dades personals de què disposem són inexactes o incompletes, teniu dret a sol·licitar que les corregim o les actualitzem. En els casos en què les vostres dades s’hagin compartit amb tercers, també els informarem de les modificacions necessàries per garantir l’exactitud de la vostra informació a totes les plataformes.

Dret a oposar-se al tractament: podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals si considereu que l’ús que en fem és per als nostres interessos legítims, però us afecta de manera injustificada. Quan rebem una oposició, avaluem la situació per determinar si els vostres drets anul·len les nostres activitats de tractament de dades. No obstant això, aquest dret no s’aplica quan el tractament és un requisit legal o necessari per complir un contracte amb vós.

Drets sobre les decisions automatitzades: Dott utilitza de vegades processos

automatitzats de presa de decisions essencials per subscriure o executar un contracte amb vós. Se us comunicarà si aquests processos us afecten i tindreu l’opció de sol·licitar una revisió manual de les decisions automatitzades per garantir-ne la imparcialitat i l’exactitud.

Dret a limitar el tractament: podeu sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades personals en determinades condicions, com, per exemple, quan es qüestioni l’exactitud de les dades, quan el tractament sigui il·lícit, quan les dades ja no siguin necessàries per al tractament o quan s’avaluïn oposicions al tractament basat en interessos legítims.

Dret a la portabilitat de les dades: aquest dret us permet obtenir les dades personals en un format estructurat, d’ús habitual i llegible per màquina i transferir-les a una altra entitat, quan sigui viable tècnicament, per garantir la facilitat d’accés i la possibilitat de traslladar les vostres dades quan calgui.

Dret de supressió: també conegut com “dret a l’oblit”, que permet sol·licitar l’eliminació de les dades personals en determinades circumstàncies, com, per exemple, quan les dades ja no siguin necessàries, quan s’hagi oposat al seu tractament, quan s’hagin tractat il·legalment o quan ho requereixi la llei.

Dret a reclamar: si no esteu satisfet amb com hem tractat les vostres dades personals o hem respost a les vostres sol·licituds, teniu dret a presentar una reclamació a l’autoritat competent de protecció de dades per garantir que les vostres inquietuds es tracten adequadament.

Exercici dels vostres drets: es poden denegar les sol·licituds si no compleixen uns criteris específics. En aquests casos, o si hi ha un retard en la tramitació de la sol·licitud per requisits legals o complexitats, us informarem dels motius de la denegació o del retard i garantirem la transparència i la comunicació durant tot el procés.

Hi ha circumstàncies en què no podrem atendre la vostra sol·licitud sobre dades personals. Per exemple, si sol·liciteu l’eliminació de dades de transacció, però Dott té l’obligació legal de conservar els registres d’aquesta transacció per complir la llei, haurem de denegar aquesta sol·licitud. Igualment, també es podran rebutjar les sol·licituds que puguin comprometre el nostre ús legítim de les dades a l’efecte de la seguretat i de la prevenció del frau. Això pot passar si, per exemple, demaneu l’eliminació d’un compte que s’està investigant per motius de seguretat.

Altres motius per denegar una sol·licitud de privacitat són les situacions en què el compliment de la sol·licitud infringeix els drets de privacitat d’altres persones, si la sol·licitud es considera frívola o vexatòria o si el fet de complir la sol·licitud suposa una impracticabilitat extrema. El nostre compromís de protegir la privacitat i la seguretat de les dades dels nostres usuaris implica que hem d’equilibrar acuradament els drets individuals amb les obligacions legals i la seguretat col·lectiva de la informació de tots els usuaris.

Dades personals que Dott recull sobre vós

A Dott, defensem el principi que els productes excepcionals i una privacitat sòlida poden coexistir harmònicament. Aquesta filosofia ens motiva a ser prudents en les nostres pràctiques de recollida de dades i garanteix que només recollim les dades personals necessàries per complir els principis de minimització de dades, prestem els nostres serveis de manera eficaç i millorem la vostra experiència.

Dades d’identitat i de contacte: inclouen el nom i els cognoms, el nom d’usuari, la contrasenya, la data de naixement i el sexe (només quan la llei ho exigeixi) i també una prova d’identitat, com ara el carnet d’identitat, el passaport o el carnet de conduir (també quan la llei ho exigeixi). En algunes jurisdiccions, es pot requerir una autofoto en directe. A més, recollim les vostres adreces de facturació i de lliurament, l’adreça electrònica, els números de telèfon i altres identificadors similars.

Dades financeres i transaccionals: recollim informació relacionada amb el vostre compte bancari i les dades de la targeta de pagament (tingueu en compte que no conservem les dades completes de la targeta de pagament, les quals són emmagatzemades pel nostre processador de pagaments extern de confiança) i també informació de transaccions i serveis que ens heu comprat.

Dades tècniques i d’ús: inclouen informació sobre com interactueu amb el nostre lloc web, l’aplicació i els vehicles, com ara l’adreça de protocol d’internet (IP), les dades d’inici de sessió, el tipus i la versió del navegador, la configuració de la zona horària, els tipus i les versions dels connectors del navegador, el sistema operatiu i la plataforma i altra tecnologia dels dispositius que utilitzeu per accedir als nostres serveis.

Dades de geolocalització i de telemetria: recollim dades sobre com utilitzeu els nostres vehicles, inclòs l’historial dels recorreguts i de geolocalització i informació de telemetria, com ara frenades, viratges, col·lisions, condicions de la superfície de la carretera, velocitat, camí escollit i fluctuacions de pes.

Dades de perfil: inclouen les vostres compres, interessos, preferències de màrqueting i de comunicació, opinions, respostes a enquestes i altres dades que faciliteu.

Contingut d’usuaris i d’usuaris potencials: inclou la informació que envieu quan us poseu en contacte amb el servei d’atenció al client o que recollim amb el vostre consentiment quan participeu en el nostre programa de recerca d’usuaris o en esdeveniments, la qual pot incloure opinions, fotos, vídeos o enregistraments d’àudio.

Comportament en línia i informació del dispositiu: Dott recull dades sobre les activitats en línia i informació relacionada amb els dispositius. Això inclou l’identificador del dispositiu mòbil i la informació de les pàgines que visiteu a través de l’aplicació mòbil Dott. Aquest tipus de dades ens ajuden a entendre com interactueu amb la nostra aplicació i també ens permet adaptar i millorar els nostres serveis per satisfer millor les vostres necessitats i preferències.

Interaccions a les xarxes socials: Dott supervisa i participa en les vostres interaccions relacionades amb la nostra marca a diverses plataformes de xarxes socials, com ara Meta (Facebook i Instagram), Twitter, LinkedIn i YouTube. Això inclou el seguiment de missatges públics, publicacions, m’agrada i respostes a i sobre Dott a través d’internet.

Dades agregades: també tractem dades agregades per a diferents finalitats, com ara anàlisis estadístiques o demogràfiques. Tot i que deriven de les vostres dades personals, les dades agregades no revelen la vostra identitat ni directament ni indirectament i, per tant, no es consideren dades personals, segons la llei. Per exemple, podem utilitzar dades tècniques i d’ús agregades per determinar el percentatge d’usuaris que accedeixen a una característica específica del nostre lloc web o de l’aplicació o per entendre

les pautes d’ús del vehicle. El tractament d’aquestes dades queda fora de l’àmbit d’aquesta política de privacitat, ja que no regula les dades personals.

Com utilitza Dott les vostres dades personals

El tractament de les vostres dades personals és essencial per complir els acords dels quals sou part o per prendre mesures a petició vostra abans de subscriure aquests acords. Utilitzem les vostres dades personals quan inicieu un acord amb nosaltres o quan és necessari per poder complir les nostres obligacions en virtut d’aquests acords.

Registre de clients i prestació de serveis: recollim les vostres dades per donar-vos d’alta com a client nou, prestar-vos els nostres serveis i gestionar els pagaments, les tarifes i els càrrecs. Aquest ús fonamental de les dades garanteix que puguem oferir-vos els serveis que sol·liciteu i mantenir els aspectes financers de la nostra relació amb el client.

Col·laboració amb asseguradores i corredors: les dades personals s’utilitzen per verificar la vostra identitat, identificar el vehicle utilitzat i comprovar l’ús del vehicle. Aquesta informació es facilita a les asseguradores i als corredors com a part del nostre compromís de garantir un entorn de servei segur i responsable.

Opinions dels clients: fem enquestes de satisfacció als clients i duem a terme altres activitats per recollir les vostres opinions sobre els nostres serveis. Es fan a través de l’aplicació o del correu electrònic i ens ajuden a millorar i adaptar contínuament les nostres ofertes per satisfer les vostres necessitats.

Administració del negoci, l’aplicació i els vehicles: per mantenir la integritat del nostre negoci, utilitzem les vostres dades per resoldre problemes, analitzar dades, fer proves, mantenir i donar suport al sistema, presentar informes i també per a l’allotjament. Això també inclou respondre les sol·licituds de les forces de l’ordre, atendre les necessitats dels nostres assessors professionals i cobrar/recuperar els diners que ens deuen.

Anàlisi de dades: les vostres dades personals ens ajuden a millorar el nostre lloc web, l’aplicació, els vehicles, el màrqueting i els esforços publicitaris. Mitjançant l’anàlisi de dades pretenem millorar les relacions i experiències amb els clients i compartir dades amb proveïdors de serveis d’anàlisis externs quan sigui necessari.

Manteniment de la seguretat i la integritat: utilitzem les dades personals per mantenir la seguretat i la integritat dels nostres serveis i usuaris i garantir un entorn de confiança per a tothom.

Procediments i requisits legals: tractem les dades personals per a procediments legals i per complir els requisits legals, inclosa la investigació i la resolució de reclamacions i disputes.

Compliment de la llei: per complir la llei aplicable (complir obligacions tributàries o d’informació) o per complir la sol·licitud lícita d’un cos de seguretat.

Personalització de contingut i publicitat: ens esforcem per oferir contingut i anuncis rellevants al lloc web i a l’aplicació i també recomanacions personalitzades

de productes o serveis. Això implica avaluar l’eficàcia de la nostra publicitat i pot suposar compartir dades amb els nostres socis publicitaris.

Participació en promocions: la vostra informació permet participar en promocions de productes i accedir a descomptes i ens ajuda a promocionar els nostres serveis de forma general. Això pot suposar compartir dades personals amb els nostres socis de màrqueting.

Llista negra: Dott pot incloure a la llista negra un compte o un mètode de pagament si determina que hi ha hagut activitat fraudulenta vinculada a aquest compte o mètode. Els comptes i els mètodes de pagament que s’han inclòs a la llista negra es mantenen en un fitxer per evitar futures transaccions fraudulentes. Aquesta llista no es comparteix amb tercers i només és per a ús intern. L’objectiu d’aquesta activitat és prevenir transaccions fraudulentes i protegir els nostres usuaris. Si voleu saber-ne més, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica privacy@ridedott.com

A qui transferim les vostres dades personals

Dins el grup empresarial Dott: Dott pot compartir les vostres dades personals internament dins el nostre grup empresarial per agilitar els serveis, donar suport a les operacions comercials i millorar les experiències dels clients. Aquesta col·laboració entre les nostres entitats garanteix la coherència en la prestació de serveis i l’adhesió a les polítiques.

Proveïdors de serveis: contractem proveïdors de serveis externs per dur a terme diverses tasques en nom de Dott, com ara tractar o emmagatzemar dades, incloses les vostres dades personals, i lliurar productes. Aquests proveïdors estan obligats pels nostres acords de tractament de dades a gestionar la vostra informació d’acord amb aquesta política de privacitat i les nostres instruccions específiques. Els serveis que ofereixen inclouen:

 • Execució del servei i tasques operatives
 • Desenvolupament i manteniment d’eines i aplicacions disponibles a internet
 • Serveis informàtics, incloses les infraestructures i les aplicacions en núvol
 • Elaboració d’informes i estadístiques, serveis d’impressió i disseny de productes

Processadors i facilitadors de pagaments: el nostre compromís amb els processadors i facilitadors de pagaments garanteix una tramitació de les operacions segura i eficient. Aquests socis són fonamentals per gestionar els pagaments, les tarifes i els càrrecs associats als nostres serveis.

Plataformes d’atenció al client: utilitzem plataformes d’atenció al client i proveïdors de serveis per oferir una assistència oportuna i eficaç als nostres usuaris i garantir un servei i un suport als clients de gran qualitat.

Socis de màrqueting: Dott col·labora amb socis de màrqueting i proveïdors de plataformes, incloses plataformes de xarxes socials i xarxes de publicitat, per millorar els nostres esforços de màrqueting, entendre millor la nostra base d’usuaris i avaluar l’eficàcia de les nostres campanyes publicitàries.

Google Maps: per integrar Google Maps en les nostres aplicacions, compartim les dades necessàries amb Google. Aquesta integració és fonamental per oferir serveis basats en la ubicació i millorar l’experiència de l’usuari.

Socis d’assegurances i de finançament: compartim dades rellevants amb asseguradores per gestionar les reclamacions relatives a assegurances relacionades amb els serveis de Dott. Això inclou ajustar i gestionar les reclamacions de manera eficient i garantir tant el compliment com el suport als nostres usuaris en cas d’incidències.

Quan comparteix dades amb aquestes parts, Dott pretén millorar la prestació de serveis, mantenir la seguretat de les operacions, complir les obligacions legals i mantenir el compromís de protegir les vostres dades personals.

Emmagatzemem de forma sistemàtica les vostres dades personals a la Unió Europea (UE) per garantir-ne la protecció sota les rigoroses normes del RGPD. No obstant això, en els casos excepcionals en què cal transferir les vostres dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), prenem mesures estrictes per protegir la vostra informació.

Per garantir la protecció de les vostres dades personals quan es comparteixen fora de l’EEE, ja sigui entre les entitats de Dott o amb proveïdors de serveis externs, ens adherim a diverses garanties clau:

 • Lleis i normes locals aplicables: avaluem els marcs legals i normatius locals del país que rep les dades per assegurar-nos que proporcionen una protecció adequada a les vostres dades personals.
 • Clàusules tipus de la UE: per a les transferències a països on el marc legal no ofereix una protecció equivalent, incloem clàusules tipus de la UE en els nostres acords amb els proveïdors de serveis. Aquestes clàusules estan dissenyades per garantir que qualsevol dada personal que surti de l’EEE es tracti d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD) de la UE i se li proporcioni un nivell de protecció coherent.
 • Decisions d’adequació de la Comissió Europea: també ens basem en les decisions d’adequació preses per la Comissió Europea que determinen si un país no pertanyent a l’EEE ofereix un nivell adequat de protecció de dades comparable al de la UE. Aquestes decisions permeten la lliure transferència de dades als països que disposen de mesures de protecció equivalents.

Mitjançant l’ús d’aquests mecanismes, ens esforcem per mantenir la integritat i la confidencialitat de les vostres dades personals i garantir que rebin el màxim nivell de protecció, independentment d’on es tractin.

Com protegeix Dott les vostres dades personals

Per a Dott, protegir les vostres dades personals és una prioritat. Apliquem una combinació integral de mesures tècniques i organitzatives dissenyades per garantir la confidencialitat, la integritat i el tractament segur de les vostres dades personals. El nostre enfocament inclou:

Mesures de seguretat informàtica sòlides: utilitzem solucions de seguretat informàtica d’última generació, com ara xifratge, tallafocs i configuracions de servidor segures, per protegir les vostres dades de l’accés, la divulgació, l’alteració i la destrucció no autoritzats.

Polítiques i procediments: Dott ha establert un conjunt exhaustiu de polítiques i procediments que regulen la gestió de les dades personals a la nostra organització. Aquestes directrius garanteixen que tots els empleats entenguin les seves funcions i responsabilitats en la protecció de les dades dels usuaris.

Marc intern de polítiques i normes mínimes: mantenim un marc intern que estableix polítiques i normes mínimes de protecció de dades en totes les nostres operacions. Aquest marc està dissenyat per proporcionar un nivell coherent de seguretat a les vostres dades personals, independentment d’on es tractin a la nostra organització.

Actualitzacions periòdiques i compliment normatiu: les nostres polítiques i normes de protecció de dades no són estàtiques, és a dir, es revisen i s’actualitzen periòdicament per adaptar-se als canvis normatius i als avenços en les pràctiques tecnològiques i de seguretat. Aquest enfocament proactiu garanteix que les nostres mesures de protecció de dades siguin efectives i compleixin totalment la normativa vigent.

Formació i conscienciació: també invertim en programes de formació i conscienciació per als nostres empleats per garantir que sàpiguen la importància de la protecció de dades i coneguin les pràctiques específiques que seguim per protegir la vostra informació.

Quan integra aquestes mesures en les operacions diàries, Dott es compromet a protegir les dades personals de qualsevol ús indegut i a garantir que es tractin de manera segura i lícita.

Conservació de dades a Dott

A Dott, ens comprometem a tractar les vostres dades personals de manera responsable, d’acord amb les lleis i normes aplicables. Només conservem les vostres dades personals durant el temps que sigui necessari per a les finalitats descrites a la secció “Com utilitza Dott les vostres dades personals”. Els períodes específics de conservació de les dades personals es detallen a la declaració de privacitat local aplicable i poden variar en funció de la naturalesa de les dades i dels motius del tractament.

Períodes de conservació

La durada de la conservació de les vostres dades depèn de diversos factors, com ara:

Durant la durada dels comptes d’usuari: conservem les dades personals essencials per prestar els nostres serveis mentre el vostre compte roman actiu. Això inclou dades com la informació del compte, que és fonamental per poder accedir als nostres serveis.

Compliment dels requisits legals: determinats tipus de dades, com ara la informació del viatge o els registres rellevants a efectes fiscals, es conserven durant un període de 7 anys per tal de complir les obligacions legals.

Després d’una sol·licitud d’eliminació de compte

En rebre una sol·licitud per eliminar un compte, eliminem el compte de l’usuari i les dades associades dels nostres sistemes. No obstant això, hi ha excepcions per les quals hàgim de conservar dades específiques:

 • Seguretat i prevenció del frau: es poden conservar algunes dades per protegir la seguretat dels nostres serveis i dels usuaris o per prevenir el frau.
 • Compliment de les obligacions legals: també podem conservar les dades si així ho exigeix la llei o per complir els requisits legals, tenint en compte, a més, les nostres responsabilitats legals.
 • Assumptes pendents: si hi ha problemes no resolts relacionats amb el vostre compte, com ara saldos pendents o disputes, podem conservar les dades necessàries fins que es resolguin aquests problemes.

A Dott, ens prenem seriosament la privacitat i la protecció de les dades, ens assegurem que les nostres pràctiques de conservació de dades siguin transparents i respectin la vostra privacitat i complim les nostres obligacions legals i operatives.

Com protegeix Dott les vostres dades personals

Per a Dott, protegir les vostres dades personals és una prioritat. Apliquem una combinació integral de mesures tècniques i organitzatives dissenyades per garantir la confidencialitat, la integritat i el tractament segur de les vostres dades personals. El nostre enfocament inclou:

 • Mesures de seguretat informàtica sòlides: utilitzem solucions de seguretat informàtica d’última generació, com ara xifratge, tallafocs i configuracions de servidor segures, per protegir les vostres dades de l’accés, la divulgació, l’alteració i la destrucció no autoritzats.
 • Polítiques i procediments: Dott ha establert un conjunt exhaustiu de polítiques i procediments que regulen la gestió de les dades personals a la nostra organització. Aquestes directrius garanteixen que tots els empleats entenguin les seves funcions i responsabilitats en la protecció de les dades dels usuaris.
 • Marc intern de polítiques i normes mínimes: mantenim un marc intern que estableix polítiques i normes mínimes de protecció de dades en totes les nostres operacions. Aquest marc està dissenyat per proporcionar un nivell coherent de seguretat a les vostres dades personals, independentment d’on es tractin a la nostra organització.
 • Actualitzacions periòdiques i compliment normatiu: les nostres polítiques i normes de protecció de dades no són estàtiques, és a dir, es revisen i s’actualitzen periòdicament per adaptar-se als canvis normatius i als avenços en les pràctiques tecnològiques i de seguretat. Aquest enfocament proactiu garanteix que les nostres mesures de protecció de dades siguin efectives i compleixin totalment la normativa vigent.
 • Formació i conscienciació: també invertim en programes de formació i conscienciació per als nostres empleats per garantir que sàpiguen la importància de la protecció de dades i coneguin les pràctiques específiques que seguim per protegir la vostra informació.

Quan integra aquestes mesures en les operacions diàries, Dott es compromet a protegir les dades personals de qualsevol ús indegut i a garantir que es tractin de manera segura i lícita.

Exercici dels vostres drets i punt de contacte

Si teniu alguna pregunta sobre la política de privacitat de Dott o les nostres pràctiques relacionades amb la privacitat, fins i tot en els casos en què un proveïdor de serveis extern actuï en nom nostre, o si voleu contactar amb el nostre responsable de protecció de dades, envieu-nos un correu electrònic a privacy@ridedott.com o utilitzeu la nostra aplicació mòbil específica del vostre país o regió per contactar amb nosaltres. A més, estem disponibles per atendre les vostres consultes sobre reclamacions relacionades amb la privacitat i ens comprometem a ajudar-vos en aquest procés.

Dott té en compte les vostres preocupacions relacionades amb la privacitat. El nostre equip especialitzat avalua cada consulta meticulosament per determinar les mesures apropiades, incloses les derivades de les sol·licituds d’accés. En general, responem les consultes exhaustives en un termini de trenta dies. No obstant això, algunes situacions poden requerir més informació de part vostra o una ampliació del nostre temps de resposta.

Si les vostres opinions suggereixen que la nostra gestió de les qüestions de privacitat es pot beneficiar de millores, ens comprometem a implementar les millores necessàries al més aviat possible. A més, si un problema de privacitat us ha afectat negativament o ha afectat una altra persona, ens comprometem a resoldre’l amb les parts afectades.

En qualsevol moment, sobretot si no esteu satisfet amb la resposta proporcionada per Dott, teniu dret a presentar una reclamació a l’òrgan regulador competent. A petició vostra, estem preparats per indicar-vos els mecanismes de reclamació adequats que poden ser rellevants per a la vostra situació.

En cas d’esmenes significatives en aquesta política de privacitat, anunciarem aquests canvis al nostre lloc web amb una antelació mínima d’una setmana abans d’aplicar-los i us comunicarem directament l’actualització si consteu en els nostres registres.

Transició dels serveis de Tier a Dott a la ciutat de Tarragona

Aquest apartat específic està dedicat als usuaris afectats per la transició dels serveis de Tier a Dott a la ciutat de Tarragona.

Tier i Dott estan encantades d’anunciar la seva fusió estratègica. Durant tot el procés de fusió, Tier i Dott actuaran com a responsables del tractament conjunt de les dades, d’acord amb l’article 26 del RGPD.

Aquesta associació marca un moment clau en el nostre esforç per millorar la mobilitat urbana a Europa i a altres països. Els nostres esforços conjunts milloraran la qualitat dels nostres serveis, ampliaran la nostra cobertura i milloraran l’experiència general de l’usuari.

Aquesta secció de política de privacitat ofereix informació fonamental sobre la gestió de les dades personals i la privacitat durant la transició dels serveis de Tier a Dott.

Els vostres drets de privacitat

En el procés d’integració dels serveis de Tier a Dott, la nostra màxima prioritat és garantir-vos una experiència perfecta i agradable a l’hora d’exercir els vostres drets de privacitat. Ens comprometem a una transició fluida i ens centrem en la senzillesa de gestionar els vostres drets de privacitat. Respectem els vostres drets relacionats amb les dades, d’acord amb el RGPD. Les dades personals que heu compartit amb Tier per als recorreguts a Tarragona seran emmagatzemades per Tier. Els usuaris que vulguin exercir els seus drets de privacitat pel que fa al compte de Tier a Tarragona (inclosos l’accés, l’esmena, la transferència, la limitació del tractament, els drets de supressió de les dades i la portabilitat de les dades) poden contactar amb nosaltres a support@tier.app o dpo@tier.app.

És important que els usuaris interessats en el dret a la portabilitat de les dades entenguin que, a causa de limitacions tècniques, aquest dret només està disponible per als usuaris que s’han registrat a Tier amb el número de telèfon.

Si teniu alguna pregunta sobre els vostres drets de privacitat o relacionada amb la privacitat sobre la creació d’un compte i la vostra experiència com a usuari de Dott, contacteu amb nosaltres a privacy@ridedott.com. Estem aquí per garantir que la vostra experiència amb Dott sigui segura i que respectem la vostra privacitat en tot moment.

Conservació de dades personals vinculades al vostre compte de Tier per a Tarragona

Tier pot conservar les vostres dades personals durant un període limitat per complir les obligacions legals, facilitar el procés de fusió o si així ho exigeix la llei. Passat aquest període, les vostres dades s’eliminaran de manera segura. No obstant això, si decidiu exercir el dret de supressió de les dades o opteu per eliminar el compte de l’aplicació mòbil de Tier, les vostres dades s’eliminaran immediatament del sistema.