Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 15 november 2021

Bedankt om uw persoonlijke gegevens met ons te delen. Dott geeft om de veiligheid van uw gegevens en we zetten ons in om u duidelijke en transparante informatie te geven over hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website bezoekt op https://ridedott.com/ (“Website”), onze mobiele applicatie (“App”) en onze elektrische voertuigen (“Voertuigen”) gebruikt en wanneer u op enige andere wijze met ons communiceert. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), evenals de Wet bescherming persoonsgegevens 2018 (Data Protection Act 2018) voor het Verenigd Koninkrijk en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In dit beleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, om welke reden, op welke manier, hoe wij deze veilig bewaren, met wie wij deze gegevens delen en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens. Wij raden u aan dit beleid te lezen in combinatie met onze Algemene Voorwaarden, waarin de voorwaarden voor de geleverde diensten zijn uiteengezet.

Wij houden ons Privacybeleid regelmatig bij, dus wij raden u aan om het regelmatig via de App of via onze Website te controleren. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zal de bijgewerkte versie beschikbaar worden gemaakt via onze App en onze Website en indien wij materiële wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid, zullen wij een duidelijk bericht plaatsen en kunnen wij ook rechtstreeks contact met u opnemen via e-mail of een andere methode.

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen onder de leeftijd van 18 jaar of een andere leeftijdsgrens die van toepassing is in uw rechtsgebied en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

 1.  Wie we zijn

  Dit Privacybeleid wordt uitgegeven in naam van de emTransit groep, die bestaat uit verschillende juridische entiteiten verspreid over Europa. Hoewel de verschillende entiteiten van tijd tot tijd kunnen optreden als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonlijke gegevens, hebben alle ondernemingen in de emTransit ondernemingsgroep besloten dat emTransit B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Burgerweeshuispad 101 TQ South, 1076ER, Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder nummer 72795921, de primaire verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke entiteit is voor alle verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit beleid. Onze Functionaris Voor Gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van dit beleid door de hele ondernemingsgroep. Voor vragen over dit beleid, met inbegrip van vragen over uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze Functionaris via: privacy@ridedott.com.

  Wanneer we verwijzen naar “Dott“, “we“, “ons” of “onze” in dit privacybeleid verwijzen we naar onze hele bedrijfsgroep.

 2.  De gegevens die we over u verzamelen

  We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, wat informatie inhoudt die u rechtstreeks of niet-rechtstreeks kan identificeren; we hebben deze als volgt gegroepeerd:

  • Identiteits- en contactgegevens omvatten de voornaam, achternaam, gebruikersnaam en wachtwoord, geboortedatum en geslacht (indien wettelijk verplicht), identiteitsbewijs zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs (indien wettelijk verplicht), een live foto/ selfie (indien vereist door de stad), facturatiegegevens, leveringsadres, e-mail adres, telefoonnummers en andere gelijkaardige gegevens.
  • Financiële en Transactionele gegevens omvatten enkele van uw bankgegevens en betaalkaartgegevens en details over betalingen van u en andere details over diensten die u bij ons hebt gekocht en andere vergelijkbare gegevens. Houd er rekening mee dat wij uw volledige betaalkaartgegevens niet opslaan. Deze informatie wordt opgeslagen door onze betrouwbare externe betalingsverwerker.
  • Technische en Gebruiksgegevens omvat informatie over hoe u onze Website, App, het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en versie, tijdzone-instellingen, browserplug-in types en versies, besturingssysteem en -platform, en andere soortgelijke technologie-identificatiemiddelen op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, de App en onze Voertuigen.
  • Geolocatie- en telemetriegegevens omvat informatie over hoe u onze Voertuigen gebruikt, inclusief uw rit- en geolocatiegeschiedenis en andere telemetrie-informatie, waaronder remmen, uitwijken, botsingen, wegdekomstandigheden, snelheid, gekozen pad en gewichtsschommelingen.
  • Profielgegevens omvat aankopen gedaan door u, uw interesses, marketing- en communicatievoorkeuren, feedback en enquête antwoorden en andere vergelijkbare gegevens die u aan ons verstrekt.
  • Gebruikersinformatie en potentiële gebruikersinformatie omvat informatie die door u wordt ingediend wanneer u contact opneemt met onze klantendienst, of informatie die door ons wordt verzameld met uw toestemming wanneer u deelneemt aan ons Programma voor Gebruikersonderzoek of aan evenementen die door ons worden georganiseerd. Dit kan feedback, foto’s, video- of audio-opnamen omvatten.
  • Gegevens uit Programma’s voor Sociale Inclusie omvatten, voor het Verenigd Koninkrijk, informatie over een van de volgende: geldig HC2-certificaat, DID-kaart of Spoorkaart voor gehandicapten (Disabled Persons Rail Card); uw status als NHS- of Hulpdienstmedewerker of als student in het hoger onderwijs.

  We verwerken ook Geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Technische en Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke Website- of App-functionaliteit, of om te begrijpen hoe onze Voertuigen gebruikt worden. Aangezien dergelijke gegevens niet gereguleerd zijn, is de verwerking niet onderworpen aan dit privacybeleid.

  Als u geen persoonsgegevens verstrekt

  Daar waar we persoonsgegevens moeten verzamelen volgens onze Algemene Voorwaarden en u deze gegevens, wanneer gevraagd, niet verstrekt, kunnen wij het contract dat we met u hebben of met u proberen aan te gaan, mogelijk niet uitvoeren. In dat geval kan het zijn dat wij u niet kunnen toestaan om de App en/of onze Voertuigen te gebruiken aangezien deze informatie noodzakelijk is om onze diensten te kunnen verlenen.

 3.  Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

  Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits- en Contact- en Financiële en Transactionele gegevens geven door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

  • door onze Website bladert;
  • onze Voertuigen gebruikt;
  • onze App gebruikt;
  • verzoekt dat wij marketingmateriaal naar u sturen;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
  • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

  Geautomatiseerde technologieën of interacties. Terwijl u met onze Website en App communiceert en onze Voertuigen gebruikt, verzamelen we automatisch Technische en Gebruiksgegevens over surfgedrag of uw apparaat en over uw rit met een Voertuig. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van telemetrie sensoren cookies, lokale opslag en andere technologieën, zowel bedrijfseigen als afkomstig van derden. Zie ons cookiebeleid https://ridedott.com/nl/cookies voor meer informatie over geautomatiseerde gegevensverzameling via onze Website.

 4.  Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

  Hieronder geven we een beschrijving van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gebruiken, en op welke rechtsgronden wij ons beroepen. We hebben, waar van toepassing, ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn.

  Doel/activiteit Soort Gegevens Wettelijke basis voor verwerking inclusief de basis van het legitiem belang
  ACTIVITEITEN Om u als nieuwe klant te registreren, onze diensten aan u te leveren en betalingen, vergoedingen en kosten te beheren. Identiteit en Contactgegevens
  Financieel en Transactioneel
  Technisch en Gebruik
  Geolocatie- en telemetriegegevens
  Gegevens over Sociale en op Integratie Gerichte Programma’s
  Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u (onze diensten leveren).
  Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld controleren of u ouder bent dan 18 jaar of in het bezit bent van een geldig rijbewijs).
  Om onze relatie met u te beheren, waaronder het u informeren over wijzigingen of updates van onze diensten, gebruiksvoorwaarden of privacybeleid, het reageren op vragen die door u en andere soortgelijke activiteiten worden aangekaart. Identiteit en Contactgegevens
  Gebruikersinfor matie
  Gebruikersinfor matie en Informatie over Potentiële Gebruikers
  Geolocatie- en telemetriegegevens
  Afhankelijk van uw vraag moeten we eventuele andere relevante persoonsgegeve ns verwerken
  Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u (onze diensten leveren).
  of
  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om een positieve klantrelatie met onze klanten te onderhouden).
  Om samen te werken met onze verzekeraars en makelaars, waaronder het verifiëren van uw identiteit, het verifiëren van de identiteit van het Voertuig dat u gebruikte, het verifiëren van uw gebruik van het Voertuig en het aan hen verstrekken van deze gegevens. Identiteit en Contactgegevens
  Financieel en Transactioneel
  Technisch en Gebruik
  Geolocatie- en telemetriegegevens
  Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u (u blijft verzekerd tijdens een rit)
  en
  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om informatie te verstrekken aan onze verzekeraar om een claim te verwerken, d.w.z. ons bedrijf beheren)
  en
  Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (de wet kan vereisen dat wij onze service met verzekering dekken).
  Om uw mening te vragen over onze diensten via klanttevredenheidsonderzo eken en andere soortgelijke activiteiten, geleverd via de App of via e-mail. Identiteit en Contactgegevens
  Gebruikersinfor matie en Informatie over Potentiële Gebruikers
  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze diensten te verbeteren op basis van uw feedback).
  ADMINISTRATIE Om ons bedrijf, onze App, Voertuigen en Website te beheren en te beschermen, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage, hosting van gegevens, reageren op wetshandhavingsverzoeken, reageren op de behoeften van onze professionele adviseurs en andere soortgelijke activiteiten. Dit omvat het verzamelen en invorderen van geld dat aan ons verschuldigd is. Identiteit en Contactgegevens
  Financieel en Transactioneel
  Technisch en Gebruik
  Geolocatie- en telemetriegegevens
  Profiel
  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (ons bedrijf uitvoeren, onze Voertuigen onderhouden, zorgen voor de betrouwbaarheid van IT-diensten en netwerkbeveiliging, fraude voorkomen, schuldinvordering, bedrijfsreorganisatie of herstructurering van onze groepen)
  en
  Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens).
  ANALYSE Om gegevensanalyse te gebruiken om onze Website, App, Voertuigen, marketing- en reclame-inspanningen, klantrelaties en -ervaringen en andere soortgelijke activiteiten te verbeteren. Dit omvat het delen van persoonsgegevens met derden die analyse diensten leveren. Technisch en Gebruik
  Profiel
  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze Voertuigen, App en Website gebruiken, ons aanbod te ontwikkelen, up-to-date te houden, te verbeteren en ervoor te zorgen dat het wettig, veilig en betrouwbaar is).
  Daar waar de wet vereist dat wij ons beroepen op uw toestemming voor dit type verwerking, zullen wij u vragen om u aan te melden voor de verwerking voor analysedoeleinden.
  RECLAME Om relevante inhoud en advertenties van Website en App aan u te leveren, inclusief het maken van suggesties en aanbevelingen aan u over producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn, het meten of begrijpen van de doeltreffendheid van de advertenties die wij u aanbieden en andere soortgelijke activiteiten. Dit omvat het delen van persoonsgegevens met onze reclamepartners. Identiteit en Contactgegevens
  Technisch en Gebruik
  Profiel
  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten huidige en toekomstige klanten te definiëren en te identificeren voor ons aanbod, om onze marketingstrategie op te stellen en ons bedrijf te laten groeien)
  Daar waar de wet vereist dat wij ons beroepen op uw toestemming voor dit type verwerking, zullen wij u vragen om u aan te melden voor de verwerking voor reclamedoeleinden.
  DIRECT MARKETING Om u in staat te stellen deel te nemen aan productpromoties en te profiteren van verschillende kortingen, om onze diensten meer in het algemeen te promoten, en voor andere soortgelijke activiteiten. Dit omvat het delen van persoonsgegevens met onze marketing partners. Identiteit en Contactgegevens
  Technisch en Gebruik
  Profiel
  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze diensten te promoten)
  Daar waar de wet vereist dat wij ons beroepen op uw toestemming voor dit type verwerking, zullen wij u vragen om u aan te melden voor de verwerking voor directe marketingdoeleinden.
 5.  Bekendmaking van uw persoonsgegevens

  Onze leveranciers

  We gebruiken een paar verschillende leveranciers om onze diensten te leveren, te ontwikkelen en te promoten. Sommige van uw persoonsgegevens kunnen met hen gedeeld worden voor de doeleinden zoals uiteengezet in de bovenstaande tabel. Wij gebruiken leveranciers om betalingen te verwerken, gegevens op te slaan in de cloud, om onze diensten te verzekeren, analyses en gegevensanalyse uit te voeren, klantenondersteuning te bieden en om reclame en marketing uit te voeren.

  Al onze leveranciers hebben gegarandeerd dat ze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en hebben de overeenkomsten voor gegevensverwerking met ons ondertekend. We eisen dat alle derden de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden (tenzij dit noodzakelijk is om hun diensten aan ons te verlenen, in welk geval u uitdrukkelijk wordt geïnformeerd) en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

  Bedrijfstransacties

  We zullen uw persoonsgegevens delen met onze bedrijfsgroep.

  We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden als we ervoor kiezen om onderdelen van ons bedrijf of onze activa aan hen te verkopen, aan hen over te dragen of met hen samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven te verwerven of samen te voegen. Als er een wijziging optreedt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens gebruiken.

  Professionele adviseurs en wethandhavingsinstanties

  We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de gerechtelijke dienst of regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties in verband met procedures of onderzoeken daar waar we gedwongen worden dit te doen. We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze professionele adviseurs die meestal worden gereguleerd door een bevoegde autoriteit (wettelijke vertegenwoordigers, accountants, enz.) daar waar dat noodzakelijk blijkt. We kunnen uw persoonsgegevens ook meedelen aan onze Verzekeringsmaatschappijen indien dit nodig blijkt om een verzekeringsclaim in verband met uw gebruik van onze Voertuigen te behandelen.

  Lokale overheden

  De lokale overheden vereisen dat we bepaalde informatie over onze Voertuigen als voorwaarde voor ons om te opereren op het grondgebied van de door hen bestuurde steden. Deze uitwisseling gebeurt automatisch en in overeenstemming met de Open Mobility Foundation’s gegevensuitwisselingsprotocollen. Alle lokale overheden hebben gegarandeerd dat ze voldoen aan de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en hebben overeenkomsten voor gegevensuitwisseling met ons ondertekend. Op grond van deze overeenkomsten worden de lokale autoriteiten verplicht om geen voertuiginformatie te combineren met enige andere informatie die u mogelijks kan identificeren. De autoriteiten gebruiken voertuiginformatie ten behoeve van stedenbouwkundige planning, publieke betrokkenheid en naleving.

  Andere vervoersapplicaties

  We kunnen bepaalde informatie doorgeven aan andere aanbieders van vervoersapplicaties zodat zij diensten aan u kunnen aanbieden zoals het bekijken en boeken van onze Voertuigen in hun Apps. Deze informatie bevat gewoonlijk geen persoonsgegevens, maar wanneer dat wel gebeurt, gebeurt de uitwisseling automatisch en in overeenstemming met de gegevensuitwisselingsprotocollen van de de Open Mobility Foundation. Alle aanbieders van vervoerapplicaties hebben gegarandeerd dat ze voldoen aan de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en hebben overeenkomsten voor gegevensuitwisseling met ons gesloten. Op basis van deze overeenkomsten worden de aanbieders van vervoersapplicaties verplicht om Voertuiginformatie niet te combineren met andere informatie waarmee u mogelijks geïdentificeerd kan worden. Aanbieders van Vervoersapplicaties gebruiken Voertuiginformatie uitsluitend om een naadloze integratie van onze systemen met hun systemen mogelijk te maken.

  VOOR GEBRUIKERS IN HET VERENIGD KONINKRIJK:

  Ministerie van Transport voor Londen

  Sommige gegevens met betrekking tot uw gebruik van e-scooters bij een deelnemende aanbieder van e-scooters in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Dott, zullen veilig worden gedeeld met het Britse

  Departement voor Transport (DfT) en een derde partij die onderzoek uitvoert ten behoeve van de e-scooter proeven.

  Deze gegevens zullen het DfT in staat stellen de effecten van e-scooters te begrijpen en ministers in staat stellen in de toekomst een weloverwogen beslissing te nemen over de wijze waarop e-scooters gereguleerd moeten worden om veilig en duurzaam reizen te bevorderen.

  De gegevens die zullen worden gedeeld, omvatten:

  1. Gepseudonimiseerde gegevens: Details over de lengte, duur en locatie van reizen. Let wel: noch het DfT, noch zijn contractant voor onderzoek zal deze gegevens kunnen koppelen aan persoonlijk identificeerbare gegevens.
  2. Persoonsgegevens, waarvan een deel door de contractant voor onderzoek van DfT zal kunnen worden toegeschreven aan de contactgegevens van een gebruiker (uitsluitend ten behoeve van vervolgonderzoek): Maand en dag van de week, en een tijdsband (d.w.z. een woensdag in maart, tussen 7-12 uur) voor de reis; de duur en afstand van de reis; en het gebied (het ONS Lower Super Output Area dat overeenkomt met het startpunt van een reis). De aanbieders, met inbegrip van Dott, zullen ook de antwoorden delen die u eventueel geeft op vragen die na elke rit worden gesteld.

  DfT en Dott nemen gegevensbescherming uiterst serieus en zorgen ervoor dat het verzamelen van deze gegevens in overeenstemming is met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

  Voor meer informatie over de normen die u mag verwachten wanneer DfT om uw persoonlijke gegevens vraagt of deze in zijn bezit heeft, leest u het DfT-handvest voor persoonlijke informatie.

  Het DfT bereidt ook een afzonderlijke enquête voor die u als deelnemer aan deze proeven met gehuurde e-scooters kan worden gevraagd in te vullen. In de enquête wordt informatie gevraagd over uw geslacht, etnische afkomst, leeftijd en postcode om de onderzoekscontractant van het DfT in staat te stellen het effect van het gebruik van de e-scooter op gelijkheid en kansen te beoordelen en de verschillende ervaringen met het gebruik van de e-scooter op basis van deze kenmerken te vergelijken.

  Nadere details hierover zullen samen met de enquête worden verstrekt.

 6.  Cookies

  Cookies worden in de meeste gevallen door derden geleverd en dit betreft meestal de bekendmaking van Technische en Gebruiksgegevens die vaak geanonimiseerd worden. Gebruik onze cookiesbanner om niet-essentiële cookies te accepteren of te weigeren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie https://ridedott.com/nl/cookies.

 7.  Internationale overdrachten

  Veel van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER inhoudt. Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

  Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER.

 8.  Gegevensbeveiliging

  Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren raken, op ongeoorloofde wijze gebruikt worden, gewijzigd worden of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben hiervan op de hoogte te zijn. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht.

  We hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en eventuele toepasselijke toezichthouders op de hoogte stellen van een inbreuk daar waar wij dit wettelijk verplicht is.

 9.  Gegevensbewaring

  Hoelang zult u mijn persoonsgegevens gebruiken?

  We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, onder andere om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, belastingtechnische, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. We kunnen uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs geloven dat de mogelijkheid bestaat van een geschil met betrekking tot onze relatie met u. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, belastingtechnische, boekhoudkundige of andere vereisten.

  In sommige omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens onherroepelijk anoniem maken (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval dit beleid niet langer van toepassing zou zijn en we deze informatie oneindig kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

  Uw geolocatiegegevens worden na een periode van 12 maanden gewist of geanonimiseerd, met uitzondering van die gevallen waarin deze gegevens om een specifieke reden langer moeten worden bewaard, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn voor juridische procedures.

  Houd er rekening mee dat wij volgens de wet voor belastingdoeleinden basisinformatie over onze klanten moeten bewaren gedurende zeven jaar nadat ze geen klanten meer zijn.

 10.  GeautomatiseerdeBesluitvorming

  Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder het gebruik van profilering, bij het uitvoeren van leeftijdscontroles. Leeftijdscontroles worden alleen gevraagd wanneer de steden dit vereisen; als dit het geval is, wordt u op uw scherm gevraagd om deze controles uit te voeren. Ons systeem controleert de informatie op uw identiteitsbewijs (kan ook een paspoort of rijbewijs zijn) om uw geboortedatum en de geldigheid ervan te verifiëren, terwijl het de foto op uw identiteitsbewijs vergelijkt met de live foto die u indient. Samen zullen zij bepalen of het dezelfde persoon op de foto is als op het identiteitsbewijs.

  Wij maken ook gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor het opsporen van fraude. Onze systemen zullen transacties of profielen identificeren die verdacht worden geacht op basis van de gegevens waarover wij beschikken, en op basis van deze informatie een specifieke aanpak volgen, zoals het laten doorgaan van een betaling, het vragen om verificatie van bepaalde gegevens, of het blokkeren van een betaling of rekening.

  Als u bezwaar wilt maken tegen deze automatische besluitvorming, kunt u contact opnemen met privacy@ridedott.com.

 11.  Zwarte lijst

  Dott kan een account of een betaalmethode op de zwarte lijst plaatsen wanneer het vaststelt dat er frauduleuze activiteiten aan gekoppeld zijn. Accounts en betaalmethoden die op de zwarte lijst zijn geplaatst, worden bewaard om eventuele toekomstige frauduleuze transacties te voorkomen. Deze lijst wordt niet met derden gedeeld en is alleen voor intern gebruik. Het doel van deze activiteit is om frauduleuze transacties te voorkomen en onze gebruikers te beschermen. Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met privacy@ridedott.com.

 12.  Uw wettelijke rechten

  Dott zet zich in voor het vervullen van de wettelijke gegevensbeschermingsrechten van klanten. Als u ons een verzoek stuurt met betrekking tot uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij binnen één maand na ontvangst reageren en, daar waar mogelijk, uw verzoek binnen een dergelijke termijn aanpakken. In complexe gevallen kan daar waar nodig deze periode worden verlengd met maximaal twee maanden. Gebruik privacy@ridedott.com om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot de persoonlijke informatie over u die Dott verwerkt:

  om de verwerking te beperken
  om geïnformeerd te worden om toegang te krijgen tot (dergelijke informatie) tot rectificatie
  U hebt het recht om meer te weten te komen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ons privacybeleid doornemen.
  Wij zijn ook bereikbaar op privacy@ridedott.com als u vragen heeft.
  U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben. Dit verzoek kan betrekking hebben op een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld uw reisgeschiedenis) of op een algemeen onderwerp. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met privacy@ridedott.com. U hebt het recht om uw informatie te verbeteren en te wijzigen of bij te werken wanneer de gegevens onjuist zijn of zijn veranderd. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, nauwkeurig en up-to-date zijn, dus laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens tijdens uw relatie met ons veranderen.
  Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met metprivacy@ridedott.com.
  tot wissen om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering
  U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@ridedott.com. Houd er rekening mee dat we in bepaalde omstandigheden mogelijk niet aan uw verzoek kunnen voldoen, omdat we op grond van wettelijke vereisten uw gegevens gedurende een bepaalde periode moeten bewaren. Indien dit het geval is, zullen wij u op de hoogte brengen van de reden. U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met privacy@ridedott.com. Dott voert geautomatiseerde besluitvorming uit bij hetuitvoeren leeftijdsverificatiecontroles. Indien u bezwaar wilt maken tegen deze vorm van verwerking, kunt u contact opnemen met privacy@ridedott.com.
  tot gegevens portabiliteitgegevensportabilit eit om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautorit eit om toestemming in te trekken
  U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens aan een andere organisatie worden overgedragen of dat u een gemakkelijk leesbare kopie wordt verstrekt met het oog op de overdracht naar een andere organisatie. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met privacy@ridedott.com. Als u een klacht wilt indienen bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautorite it, kunt u de website hier vinden https://edpb.europa.eu/about-e dpb/about-edpb/members_nl
  Wij zouden het op prijs stellen uw eventuele bezorgdheid te kunnen bespreken voordat u deze bij uw plaatselijke autoriteit voorlegt. Gelieve dus eerst met ons contact op te nemen door een e-mail te sturen naar privacy@ridedott.com.
  In de gevallen waarin wij voor de verwerking van uw gegevens op toestemming hebben vertrouwd, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met privacy@ridedott.com.

  Als u ons een verzoek stuurt met betrekking tot een van deze rechten, zullen wij binnen een maand na de dag van ontvangst antwoorden en, waar mogelijk, ons best doen om uw verzoek binnen die termijn te behandelen. Waar nodig kan deze periode in complexe gevallen met maximaal twee maanden worden verlengd (wij zullen u laten weten of dit het geval is).

  Voor volledige informatie over uw wettelijke rechten kunt u terecht op de webpagina van de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land van verblijf:

  • Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte, kunt u hier uw gegevensbeschermingsautoriteit vinden.
  • Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, kunt u hier contact opnemen met het Information Commissioner’s Office.

  We zouden het waarderen om de kans te hebben om op eventuele zorgen van uw kant in te gaan voordat u deze bij uw lokale autoriteit aan de orde brengt. Neem daarom in eerste instantie contact met ons op door ons te mailen op privacy@ridedott.com.