“Ride Your Future” auttaa työntekijämme täyteen vauhtiin

Annamme tiimiläistemme urakehitykselle nostetta viikoittaisilla koulutuspäivillä.

Me Dottilla tiedämme, että tiimiemme työntekijät ovat se todellinen voima, joka saa pyörämme pyörimään. Ja meille on ensiarvoisen tärkeää pitää toisistamme huolta. Niin kuin toteamme kestävän kehityksen manifestissamme, pyrimme olemaan turvallinen, osallistava ja helposti lähestyttävä työnantaja ja olemmekin käynnistäneet lukuisia hankkeita varmistaaksemme, että todella toimimme sanojemme mukaisesti.

Dott on vastuullinen paikallinen työnantaja, ja olemme ylpeitä siitä. Heti siitä alkaen, kun yritys perustettiin vuonna 2019, olemme pysytelleet kaukana keikkatyön käyttämisestä. Dottilla joka ikinen työntekijä on osakas, joten he pääsevät suoraan osallisiksi yrityksen menestyksestä, ja vakituinen työsuhde takaa työn vakauden. Toimimme yhteistyössä tiimiläistemme kanssa ja haluamme vastata heidän työpanokseensa.

Tiedämme myös, että toisistamme huolehtiminen tarkoittaa muutakin, kuin rahallista korvausta. Kenttätiimiemme jäsenet ovat oman talon työntekijöitä, ja sen vuoksi annamme paljon painoarvoa heidän henkilökohtaiselle ja ammatilliselle kehitykselleen: olemme jo vuosien ajan tarjonneet epämuodollisia ja tiettyihin tarpeisiin vastaavia koulutustilaisuuksia työntekijöillemme. Nyt vuonna 2022 olemme tuoneet nämä koulutusmahdollisuudet muodollisesti “Ride Your Future” -ohjelman alle. Tarkoituksena on helpottaa uransa alkuvaiheessa olevien varikko- ja kenttätyöntekijöidemme ammatillista kehitystä.

Seuraavassa esittelemme “Ride Your Future” -ohjelman pääkohdat ja kerromme, miten autamme työntekijöitämme pääsemään täyteen vauhtiin työurallaan.

Uudenlainen polku kohti ammatillista kasvua

“Ride Your Future” koostuu yhdestä täydestä koulutuspäivästä viikossa jaettuna seitsemän viikon ajalle. Työntekijät osallistuvat kurssille työaikanaan ja saavat siltä ajalta normaalin palkan. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja avoinna kaduilla partioiville työntekijöillemme, varikoillamme työskenteleville mekaanikoille sekä kenttätiimeillemme – kaikille niille, jotka huolehtivat ajoneuvojemme kunnosta ja turvallisuudesta ja pitävät ne käyttövalmiina.

Koulutustilaisuuksien vetäjänä on ulkopuolinen asiantuntija silloin, kun koulutus keskittyy teknisiin taitoihin, kuten raportoimiseen tai ammattiviestintään. Kahtena koulutuspäivänä keskitytään Dottin eri sovellusalustoihin, ja silloin oman tiimimme jäsenet astuvat opettajan roolin. Ohjelmaan sisältyy lisäksi työntekijöiden ns. “pehmeiden taitojen” parantaminen – esimerkiksi tiimien johtaminen, ristiriitojen selvittäminen ja priorisoiminen.

Tyytyväiset tiimiläiset – fiksumpia ja turvallisempia ajomatkoja käyttäjillemme

Ensimmäinen “Ride Your Future” -koulutus polkaistiin käyntiin 18. tammikuuta ja siihen osallistui 20 työntekijää Pariisin tiimistämme. Dottin työntekijät eri alueilta vetivät kukin omaan erikoisalaansa liittyvän koulutustapahtuman, kun taas Academie de Creteil, joka on Ranskan kansallisesta koulutuksesta, nuorisosta ja urheilusta vastaavan ministeriön osasto, vastasi kurssin toisten osien järjestämisestä. Dottille tämä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhanke on suuri kunnia: sillä on valtava potentiaali kehittää henkilöstöämme kokonaisuudessaan ja samalla myös jokaisen työntekijän valmiuksia yksilötasolla.

“Olemme huomanneet, että tässä koulutusohjelmassa mukana olevat opiskelijat ovat äärimmäisen motivoituneita. He osallistuvat aktiivisesti ja ottavat kurssista kaiken hyödyn irti”, kertoo Sonia Zakine Academie de Creteil’stä. “Mielestäni tämä johtuu siitä, että oppitunnit ovat vapaaehtoisia. Ne, jotka ovat mukana haluavat todella olla täällä itsensä vuoksi”, hän jatkaa.

“Ride Your Future” ei ainoastaan tarjoa tiimiläisillemme tilaisuutta harjoittaa taitojaan ja oppia täysin uusiakin taitoja, vaan uskomme myös, että hanke auttaa pitämään yllä korkeita turvallisuus- ja laatuvaatimuksiamme. Henkilöt, jotka saavat tukea ja tuntevat itsensä motivoituneiksi sitoutuvat enemmän toisiinsa ja työtehtäväänsä. Ja työlleen omistautuneet tiimiläiset ovat tae turvallisemmista ja luotettavammista palveluista Dottin käyttäjille.

This browser does not support the video element.

Parannamme tiimien pysyvyyttä

Ainutlaatuinen lähestymistapamme tiimien yhteistoiminnan kehittämiseen ja pienliikenteeseen on osoittautunut toimivaksi Pariisin varikollamme, missä henkilöstö ei ole vaihtunut lainkaan sitten elokuun 2020.

Apulaispäämekaanikko Ousseynou Seck, joka osallistui ensimmäiselle “Ride Your Future” -kurssille, kertoo: “Minulle tärkein asia on oppia ohjelmistotyökalujen oikea käyttö täällä Dottilla.” Seck lisää, että koulutusohjelman ansiosta hänellä ja hänen kollegoillaan on “paremmat valmiudet työn itsenäiseen suorittamiseen.”

"Tunnen, että Dott kannustaa meitä kehittämään kykyjämme ja lisäksi tarjoaa vielä alustan, jonka varassa olemme voineet niin tehdä”, Seck toteaa. “‘Kasvumentaliteetti’ on ehdottoman tärkeää, ja taitojaan pitää aina pyrkiä parantamaan, sillä se luo elämän ja työuran kannalta parempia tulevaisuuden mahdollisuuksia."

Samoin Maria Biasutti, Dottin Pariisin ja Marseillen kaupunkipäällikkö, uskoo, että oppimismahdollisuudet, joita tarjoamme yksilöille ovat olleet suuressa roolissa henkilöstön pysyvyyden kannalta. “‘Ride Your Future’ -ohjelma sopii toimintatapoihimme ja edustaa sitä, mikä meille Dottilla on merkityksellistä, koska se vahvistaa tapaamme toimia tiiminä sekä sitä ajattelua, että arvostamme ihmisiä, jotka työskentelevät kanssamme.”

Ainutlaatuinen lähestymistapamme tiimien yhteistoiminnan kehittämiseen ja pienliikenteeseen on osoittautunut toimivaksi Pariisin varikollamme, missä henkilöstö ei ole vaihtunut lainkaan sitten elokuun 2020.

Välitämme niin yksilöiden työurista kuin yhteisöistäkin

“Ride Your Future” on vain yksi askel välittämisen polullamme. Helping to Help -ohjelman puitteissa teemme yhteistyötä ruohonjuuritason organisaatioiden, kuten kansalaisjärjestöjen, koulujen ja paikallishallinnon, kanssa. Näin autamme tekemään yhteisöistämme turvallisempia, oikeudenmukaisempia ja toimintakykyisempiä.

Tekemällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa tiimiläisemme pystyvät näkemään työnsä vaikutukset aivan silmiensä edessä ja ulottamaan toisista välittämisen arvon Dottin ulkopuolelle. Näin teki esimerkiksi Pariisin tiimimme lähettämällä hiljattain kahdeksan vapaaehtoisen ryhmän auttamaan erästä kansalaisjärjestöä pistämään pystyyn heidän vuoden suurimman tapahtumansa.

Ensimmäisen “Ride Your Future” -koulutuskokonaisuuden aikana tallennamme huolellisesti muistiin siitä saatuja oppeja ja sovellamme niitä tulevissa tilaisuuksissa. Pyydämme osanottajia tunnistamaan, mikä koulutuksessa heidän mielestään toimii ja mikä ei. Nämä opit auttavat meitä ottamaan seuraavan askeleen “Ride Your Future” -ohjelmassa, eli viemään sen Dottin muihinkin toimintakaupunkeihin ja -maihin.

Olemme varmoja siitä, että tiimiläisemme ovat valmiita ottamaan oman tulevaisuudensuuntansa, ja me olemme valmiita laittamaan heille lähtötelineet valmiiksi, antamaan vähän työntöapua ylämäessä ja tarjoamaan mahdollisuuden myös varikkokäynteihin matkan varrella.

Lisää tutkittavaa

Hyppää kyytiin!