We doen mee met ’s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief

Two women standing at Dott scooters in a sunny European street getting ready to put their helmets on.

1 year ago

Al vanaf dag één ligt onze focus op duurzaamheid, en nu maken we deel uit van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties.

Het is onze ambitie om als onderneming bij te dragen aan het goede in de wereld. Daarom hebben we er altijd naar gestreefd om voor positieve verandering te zorgen. Al vanaf het begin is het onze missie om aan een duurzamere wereld te bouwen met steden vrij van vervuiling waarin alles rond mensen draait en niet rond brandstof. Met dat doel voor ogen hebben we in onze internationale activiteiten steeds milieuvriendelijke en sociaal duurzame praktijken ingevoerd.

Met die missie in gedachten kunnen we nu met trots aankondigen dat Dott is toegelaten tot de Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), ’s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor organisaties in de openbare en particuliere sector in meer dan 170 landen. De UNGC is een wereldwijde strategie voor het versnellen en vergroten van de collectieve bedrijfsimpact via verantwoord ondernemen en ecosystemen die bevorderlijk zijn voor verandering.

Onze aanvraag werd in maart 2022 geaccepteerd. We stelden ons kandidaat op basis van onze bestaande duurzame ondernemingsstructuur, onze geschiedenis van doortastende actie om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, en onze inzet voor de tien principes van de Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Ook hebben we ons ertoe verbonden jaarlijks verslag uit te brengen over onze vorderingen op weg naar onze doelstellingen.

In elke stad waarin we actief zijn, streven we naar een opwaartse spiraal van micromobiliteit, en die aanpak maakt ons een uitstekende partner voor de UNGC. Kom te weten hoe we in de loop van de jaren mensen en de planeet centraal hebben gesteld in onze activiteiten en hoe we bijdragen aan duurzaamheid op wereldschaal.

The Dott Ride Your Future team posing together for a group photo after workshops together.

Investeren in mensen en plaatsen

De mensen achter de schermen zijn net zo belangrijk als de mensen die met onze deelsteps en e-bikes op pad gaan. Daarom hebben we er een punt van gemaakt geen deel uit te maken van de ‘gig economy’ maar wel stabiele werkgelegenheid te creëren, en ook hoogwaardige opleidingen en volop groeikansen te bieden.

Ons gesubsidieerde ‘Ride Your Future‘-programma biedt beginnende magazijnmedewerkers en onze teams in het veld een cursus van zeven weken om hun technische en zachte vaardigheden te verbeteren. Deelname is geheel vrijwillig. Werknemers volgen de opleidingen tijdens werkuren en dit heeft geen invloed op hun salaris.

Bovendien hebben we in elke stad waarin we onze diensten leveren gemiddeld 35 banen met langdurige contracten gecreëerd. Onze werknemers hebben toegang tot sociale voordelen: een zorgverzekering (ook voor hun gezin), gratis en gesubsidieerd openbaar vervoer, gesponsorde werkvisa, maaltijdcheques en meer. Ook werken ze met geavanceerde uitrusting, zoals de F90-brandwerende oplaadkasten, waarmee ze hun werk veilig en efficiënt kunnen uitvoeren. Onze inzet voor ons personeel is een van de redenen waarom er sinds augustus 2020 geen verloop is geweest in ons magazijn in Parijs.

Dit hoge personeelsbehoud had een positieve weerslag op de voertuigen en steden van Dott. Onze teams voelen zich betrokken en gemotiveerd. Ze voeren regelmatig grondig onderhoud van onze voertuigen uit en ze zijn zich ervan bewust dat ze op een respectvolle en verantwoordelijke manier met het publieke domein moeten omgaan.

Daarnaast werken we nauw samen met belangenorganisaties voor mensen met een beperking, zoals het Britse Transport for All, om onze operationele gedragscodes op ieders behoeften te blijven afstemmen.

We streven ernaar dat onze operationele centra 100% hernieuwbare energie gebruiken en dat onze logistieke voertuigen zoals bakfietsen volledig elektrisch zijn.

A man at a Dott warehouse workstation fixing parts of a scooter to ensure safe rides for all.

Groen op de weg en daarnaast

Voor Dott begint duurzaamheid op twee wielen. Onze eerste generatie deelsteps is dankzij onze hoge onderhoudsnormen na drie jaar nog steeds in gebruik, en we hopen diezelfde steps nog ten minste tot 2023 op de weg te houden. Met grondige controles en reparaties met gerecyclede onderdelen hopen we bovendien de verwachte levensduur van vijf jaar van onze nieuwste deelsteps te overschrijden.

Ook hebben we het eerste project voor kringloopeconomie in de micromobiliteitssector geïmplementeerd met afgedankte batterijen. Dankzij onze samenwerking met de batterij-experts bij Gouach worden onze voertuigen aangedreven door batterijen die gemaakt zijn van herbruikbare onderdelen en cellen. Het resultaat? Minder afval, vervuiling en energieverbruik.

Ons doel voor de toekomst is niet alleen klimaatneutraliteit. We hebben onze CO2-uitstoot al gecompenseerd sinds Dott op de markt is, maar we geloven dat compenseren alleen niet genoeg is om volledig duurzaam te zijn. We streven ernaar dat onze operationele centra 100% hernieuwbare energie gebruiken en dat onze logistieke voertuigen zoals bakfietsen volledig elektrisch zijn. Met deze stappen hebben we onze CO2-voetafdruk tussen 2019 en 2020 met 65% kunnen verkleinen, en in 2021 met nog eens 40% voor elke gereden kilometer.

We houden onszelf verantwoordelijk voor onze duurzaamheidsdoelen. Daarom hebben we onze reductiedoelstellingen bij het Science Based Targets-initiatief geregistreerd, in lijn met de campagne ‘Business Ambition for 1.5°C’. Dit houdt in dat we bepaalde emissies tegen 2030 met 50% moeten verlagen. We zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen waarmaken.

A Dott street team member swapping batteries on our scooters and bikes to ensure they’re fully charged.

Een globaal doel voor lokale gemeenschappen

We zien onszelf als een verantwoordelijke lokale partner. Een van onze prioriteiten is het investeren in sociale programma’s en gemeenschapsdiensten om te zorgen voor steden waarin iedereen zich thuis voelt, nu en in de toekomst.

Duurzaamheid gaat niet alleen om wat goed is voor de planeet. Het helpt ons ook economisch duurzame diensten te leveren om plaatselijke inspanningen te steunen, nog meer mensen bij duurzaamheidsprojecten te betrekken en zinvolle programma’s met sociale impact op te zetten. We geloven echt dat duurzaamheid en inclusiviteit uiteindelijk hand in hand gaan.

We werken voor en samen met de mensen die in onze steden wonen. We proberen ons aanbod geregeld uit te breiden met andere soorten voertuigen, zoals e-bikes, bakfietsen en rolstoeltoegankelijke steps. Daarnaast zorgen we ervoor dat de beschikbaarheid van onze voertuigen aansluit bij die van het openbaar vervoer, zodat mensen zich op meerdere milieuvriendelijke manieren kunnen verplaatsen. Ons gemiddelde tarief is € 2 en we hebben bijzondere aandacht voor het verbinden van voorsteden en gebieden met weinig transportvoorzieningen, zodat meer mensen toegang hebben tot betaalbaar en duurzaam vervoer.

Dan is er nog ons overkoepelende Helping to Help-programma, waarmee we onze werknemers aanmoedigen deel te nemen aan vrijwilligerswerk of fondsenwerving met organisaties in het veld, zoals ngo’s, scholen en gemeenten. Deze initiatieven zijn erop gericht plaatselijke gemeenschappen veiliger, rechtvaardiger en sterker te maken. In Frankrijk gaven we bijvoorbeeld werkzoekenden gratis ritten op onze deelsteps naar sollicitatiegesprekken. In het Verenigd Koninkrijk gaven we korting aan essentiële krachten, personen met een handicap en studenten. En tijdens het brandstoftekort konden Londenaars onbeperkt gratis op pad met onze deelsteps.

We zijn nu al een tijdje op weg naar duurzaamheid, en we zijn er trots op dat we ons aan kunnen sluiten bij UNGC en anderen die net als Dott hebben besloten deze weg te volgen. Als lid van de UNGC hopen we samen de basis te leggen voor andere bedrijven die zich bij deze inspanning willen aansluiten. En naarmate we vorderen, zullen we verslag uitbrengen en onze resultaten met de Verenigde Naties delen.

Het is tijd dat ondernemingen eens en voor altijd de handen ineenslaan voor het goede in de wereld.