Meer dan klimaatneutraal

A photo of a man and a woman standing by a Dott e-bike parking station. The man is helping the woman put on a helmet.

1 year ago

We willen onze impact verkleinen. Neutraliteit is niet het doel.

Steeds meer bedrijven beweren klimaatneutrale producten en diensten aan te bieden, maar bij Dott stoppen we niet bij neutraliteit. Sinds we in 2019 op twee wielen begonnen te rollen, hebben we al onze broeikasgasemissies gecompenseerd. Maar daar willen we het niet bij laten.

Elk bedrijf dat zijn uitstoot van broeikasgassen compenseert of neutraliseert, kan zeggen dat het klimaatneutraal is. In werkelijkheid stoten ze niet minder uit, maar ondersteunen ze gewoon andere projecten voor CO2-reductie of -afvang.

Klimaatneutraliteit op zich is niet meer dan een tijdelijke oplossing. We moeten de onderliggende oorzaak aanpakken. Daarom richten we ons vooral op het actief verminderen van de hoeveelheid broeikasgassen die onze diensten uitstoten. We gebruiken CO2-compensatie alleen als laatste redmiddel.

Als eerste onderneming in onze branche hebben we samen met milieu-experts een dynamisch model ontwikkeld dat onze maandelijkse CO2-voetafdruk inschat voor elke stad waarin we onze diensten aanbieden. Met deze tool houden we niet alleen onze broeikasgasemissies bij, maar meten we ook de impact van onze reductie-initiatieven. Van het magazijn tot op de stoep: ons dynamische model zit verweven in elk onderdeel van onze waardeketen.

Hier lees je welke reis we al hebben afgelegd, hoe ver we zijn gekomen en wat ons nog te doen staat.

A close-up shot of a person doing maintenance on a scooter deck that says ‘let’s roll’.

We leggen de lat hoger voor de branche met een dynamisch model

In 2020 sloegen we de handen in elkaar met de klimaatexperts bij CO2logic om een dynamisch model te ontwikkelen voor het inschatten van de CO2-voetafdruk voor elke gereden kilometer in de steden waarin we actief zijn. Dit model gebruiken we om onze voetafdruk per stad en per maand te monitoren, in tegenstelling tot de jaarlijkse berekeningen die de meeste andere bedrijven als uitgangspunt nemen.

Ons CO2-model is doeltreffend omdat we hiermee op een onafhankelijke, regelmatige en betrouwbare manier onze emissies kunnen analyseren. Deze gedetailleerde inzichten geven ons een beter beeld van onze CO2-voetafdruk. Zo kunnen we de activiteiten met de hoogste uitstoot identificeren en onze duurzaamheidsinspanningen daarop toespitsen. We krijgen inzicht in de effectiviteit van onze milieu-initiatieven voor het verkleinen van onze voetafdruk en kunnen onze groene aanpak flexibel aanpassen voor een maximale impact.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld uit Lyon. Ons model toonde aan dat zoekgeraakte voertuigen in de stad aanzienlijk bijdragen tot onze CO2-voetafdruk. Om dat probleem aan te pakken stelden we een team samen en konden we het aantal zoekgeraakte voertuigen in de loop van 2020 terugbrengen van 5% tot 0,5%. Het resultaat? We konden onze uitstoot met ongeveer 8 ton CO2 per maand verminderen, zonder compensatie.

Emissies volgen in de hele waardeketen

Ons berekeningsmodel is gebaseerd op het GHG-protocol, de meest gebruikelijke standaard voor het inschatten van de CO2-emissies voor een product of bedrijf. Omdat we de volledige verantwoordelijkheid nemen voor al onze broeikasgasemissies, passen we het model toe op onze gehele waardeketen.

We monitoren niet alleen de uitstoot van onze steps en e-bikes, maar ook die van onze leveranciers, logistieke voertuigen, magazijnen en recyclingactiviteiten. Alles wat Dott de weg op helpt, wordt meegenomen in de berekeningen. Dat houdt scope 1, 2 en 3 van het GHG-protocol in.

An illustration of an electric van at a charging station.

Scope 1

Wat we meten

Alle directe broeikasgasemissies die met onze activiteiten te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de brandstofverbranding van onze logistieke voertuigen wanneer er een batterij in een step moet worden vervangen.

Wat we doen

We hebben als een van de eerste ondernemingen in onze branche vervangbare batterijen voor elektrische steps en e-bikes geïntroduceerd. In plaats van voertuigen met een lege batterij van hot naar her te versjouwen, kunnen we de batterij nu gewoon ter plekke vervangen door een volle. Om onze uitstoot nog verder te verlagen, zullen we volledig elektrische operationele voertuigen gebruiken.

An illustration of an industrial warehouse with clouds above and ‘CO2’ written in them.

Scope 2

Wat we meten

Indirecte broeikasgassen door het verbruik van aangekochte elektriciteit, warmte of stoom. Voor ons is dat bijvoorbeeld de verwarming in onze magazijnen en kantoren, en de elektriciteit voor onze logistieke voertuigen, e-bikes en elektrische steps.

Wat we doen

We gebruiken hernieuwbare energie in al onze kantoren en warenhuizen. Ons nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam (dat begin 2022 klaar zal zijn) ligt in de ‘groene milieuzone’ van de stad, naast de duurzaamste en energie-efficiënte architectuurprojecten van Amsterdam. Het gebouw is voorzien van de allerbeste isolatie zodat het minder verwarmd hoeft te worden, en heeft nog veel andere milieuvriendelijke designelementen.

An illustration of an industrial warehouse with an arrow pointing to a blue scooter.

Scope 3

Wat we meten

Broeikasgassen die worden uitgestoten uit bronnen die we niet zelf in de hand hebben of volledig beheren. Denk maar aan de fabricage van onze steps en e-bikes (materialen, productie, assemblage, vervoer enz.), de verwerking aan het einde van de levensduur, zakenreizen, IT-apparatuur en woon-werkverkeer.

Wat we doen

Volgens onze filosofie van ‘eerst repareren’ gebruiken we herbruikbare reserveonderdelen en gerecyclede onderdelen om onze voertuigen te repareren en zo te garanderen dat ze lang meegaan. Onze eerste generatie steps is na 2,5 jaar nog steeds in gebruik, en onze nieuwe generatie steps zal meer dan vijf jaar rondrijden. Hiermee zullen we onze uitstoot nog verder verlagen.

In 2021 verminderde Dott zijn emissies met 40% voor elke gereden kilometer ten opzichte van 2020.

Doel van minder dan 20 g CO2 per km

We hebben alle nodige tools waarmee we eerlijk en op koers blijven in onze groene missie. We brengen nu al verandering teweeg om voor een schonere wereld te zorgen. In 2021 verminderde Dott zijn emissies met 40% voor elke gereden kilometer ten opzichte van 2020.

Maar als we verder willen gaan dan CO2-neutraliteit, welke ambities hebben we dan nog?

Ten eerste is onze reductiedoelstelling afgestemd op het 1,5-gradenscenario van SBTI (Science Based Target Initiative). Dit betekent dat we onze emissies van scope 1 en 2 tegen 2030 met 50% moeten hebben verlaagd.

Ten tweede hebben we, naast de SBTI-doelstelling, een ambitieus doel gesteld: tegen 2025 zal onze CO2-voetafdruk minder dan 20 gram CO2eq (aardopwarmingsvermogen) bedragen per kilometer die met Dott wordt gereden. We weten dat dit een uitdaging wordt, vooral omdat we de enige micromobiliteitsdienst zijn die rekening houdt met de volledige uitstoot, en omdat we het afval dat we recyclen niet van onze totale uitstoot aftrekken. Bij recycling wordt namelijk energie gebruikt die nog steeds emissies oplevert, dus die nemen we in onze totale berekeningen op.

Ten derde zullen we, als onderdeel van onze doelstellingen voor 2022, in alle steden overstappen naar volledig elektrische operationele voertuigen, zelfs waar dit niet verplicht is. We liggen op schema om dat tegen midden 2022 te realiseren. Voor onze volgende generatie steps en e-bikes zullen we alleen de duurzaamste en klimaatvriendelijkste materialen gebruiken. Zo kunnen we de uitstoot die nodig is voor de fabricage beperken en de levensduur van onze voertuigen blijven verlengen.

A photo of a man and woman riding blue Dott e-bikes and e-scooters in a city, stopped at a stoplight and smiling at each other.

Samen de toekomst in

We staan er niet alleen voor! We hebben de krachten gebundeld met innovatieve bedrijven om te kijken naar de productie van batterijen die minder impact hebben op het milieu en na hun tijd bij Dott makkelijker kunnen worden hergebruikt.

We nemen duurzaamheid serieus en zijn eerlijk over onze volledige CO2-voetafdruk. Het is onze missie om steden voor iedereen schoner te maken, zodat ze leefbaarder worden voor zowel Dott-rijders als voor alle andere buurtbewoners. Al vanaf het begin streven we naar een groenere wereld, en we zijn vastbesloten om onderweg zo weinig mogelijk sporen achter te laten.