De gendergap in micromobiliteit overbruggen

1 year ago

Er rijden minder vrouwen dan mannen op twee wielen. Hier lees je hoe we de juiste weg inslaan naar meer inclusieve micromobiliteit.

Dott is ontworpen door en voor iedereen. We willen een afspiegeling zijn van de diverse steden waarin we opereren en zorgen dat iedereen vrij door die steden kan bewegen en van ze kan genieten.

Daarom besloten we samen met innovatiegroep Steer de gendergap in micromobiliteit te onderzoeken en er aandacht voor te vragen, om vervolgens oplossingen te implementeren die het vrouwen makkelijker maken onze e-voertuigen te gebruiken. Het onderzoek concentreerde zich op het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, waarbij vrouwen die onze steps wel en niet gebruiken werden geënquêteerd. Ook werden experts op het gebied van gender en micromobiliteit geïnterviewd.

De gendergap in het gebruik van elektrische steps

Er is een kloof tussen mannen en vrouwen die onze e-voertuigen gebruiken. Eind 2021 was 29% van de Dott-gebruikers vrouw, terwijl 71% man was. Dat gezegd hebbende, is de gendergap kleiner in markten waar onze steps het langst verkrijgbaar zijn, en ook onder onze nieuwere rijders. Dit geeft aan dat micromobiliteit steeds volwassener wordt, maar dat we ook nu nog stappen moeten zetten om micromobiliteit voor vrouwen toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat vrouwen die momenteel geen gebruikmaken van een micromobiliteitsdienst, hier wel veel interesse in hebben. Meer dan 35% van de respondenten gaf aan dat ze onze dienstverlening zouden willen proberen. In het bijzonder gaf bijna 50% van de vrouwen boven de 45 jaar aan dat ze ervoor open staan Dott-steps te gebruiken.

Voor ons bevestigen deze cijfers dat we de mensen die van micromobiliteit kunnen profiteren, beter van dienst moeten zijn.

Waarom minder vrouwen elektrische steps gebruiken

Als we meer vrouwen willen laten profiteren van micromobiliteit, moeten we eerst begrijpen waarom ze er geen gebruik van maken.

De risicoperceptie is een grote factor die vrouwen ervan weerhoudt op een deelstep te stappen. Hoewel sommige vrouwen de veiligheid van voertuigen noemen als punt van zorg, noemt de grote meerderheid van vrouwen de huidige infrastructuur in hun stad als de grootste drempel. Ze geven aan dat het delen van de weg met auto’s en bussen op een step onveilig voelt.

Interessant is ook dat vrouwen in de enquêtes aangaven dat ze steps als veiliger vervoersmiddel beschouwen voor ’s avonds, vergeleken met lopen of het openbaar vervoer, omdat een step hen snelheid en wendbaarheid biedt.

Andere redenen waarom vrouwen geen deelsteps gebruiken zijn prijs, beschikbaarheid en dekking. Vrouwen vinden de betrouwbaarheid van de dienstverlening belangrijk, omdat ze vaak meerdere taken combineren binnen één rit. Om alles wat ze willen binnen één rit te kunnen doen, moet de step altijd beschikbaar zijn.

Daarnaast gaven vrouwen aan dat ze meerdere tassen of spullen bij zich hebben die ze onderweg kwijt moeten kunnen. Daar is het bestaande stepontwerp niet echt geschikt voor.

Ensuring Dott Heroes continue to save the day

Over in the UK, we help make sure that crucial NHS and Emergency Service workers can get from A to B at all times, whether they’re running errands or getting home from A&E. We offer Blue Light and Defence workers a 75% discount on pay-as-you-go trips, and in the event of a national lockdown, we up that discount to 100%.

To take advantage of the Dott Heroes initiative, NHS and Emergency Service workers download the Dott app and send an email requesting the discount along with their information. Once approved, workers can begin using the discount immediately via the app.

We also have discounted rides for other communities in the UK. People with an H2C certificate, DID card or a Disabled Persons Railcard can take pay-as-you-go Dott journeys with 50% off the price. Meanwhile, all students and staff at higher education institutes receive 20% off pay-as-you-go trips. These discounts help more folks go about their day-to-day activities and enjoy the cities they live in.

Een diversere groep gebruikers gaat hand in hand met stedelijke innovatie

Om micromobiliteit toegankelijker te maken voor meer mensen, moeten er in steden positieve veranderingen worden gemaakt.

Naar aanleiding van ons onderzoek geven we aan waar meer fietspaden toegevoegd kunnen worden, waar er speciale gebieden voor e-bikes opgezet kunnen worden en waar steps uitkomst kunnen bieden voor gemeenschappen die vervoersmogelijkheden missen. Deze oplossingen dienen niet alleen micromobiliteitsgebruikers; ze maken steden in het algemeen schoner en duurzamer.

We ontwikkelen ook op data gebaseerde parkeeraanbevelingen voor onze steden. Deze aanbevelingen houden rekening met de veiligheidszorgen van vrouwen en andere rijders, en geven aan waar de veiligste optie is om af te stappen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat parkeerlocaties goed verlicht zijn en te bereiken zijn in drukke gebieden met veel verkeer.

Dit zijn slechts een aantal processen die we verder gaan onderzoeken om meer vrouwen op twee wielen te zetten, op een veilige en praktische manier.

We begrijpen dat dit onderzoek slechts het begin is van een lange reis naar een diverser gebruikersbestand bij Dott, en om consistent te voldoen aan de veranderende behoeften van verschillende gemeenschappen. We nemen onze rol als verantwoorde stadspartner zeer serieus en we blijven werken aan gelijkheid, waarbij we onderweg iedereen een ritje geven.