Dołączyliśmy do największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Two women standing at Dott scooters in a sunny European street getting ready to put their helmets on.

2 years ago

Skupieni na zrównoważonym rozwoju od samego początku, teraz jesteśmy częścią United Nations Global Compact.

Chcemy wykorzystywać naszą działalność w służbie dobra, dlatego intensywnie pracowaliśmy nad tym, by koła pozytywnej zmiany nie przestawały się kręcić. Od pierwszego dnia naszą misją było zbudowanie bardziej zrównoważonego świata, w którym miasta byłyby wolne od zanieczyszczeń i projektowane z myślą o ludziach, a nie pojazdach silnikowych. Aby osiągnąć ten cel, nieustannie wprowadzaliśmy przyjazne środowisku i społecznie zrównoważone rozwiązania we wszystkich naszych działaniach na świecie.

Mając to na uwadze, możemy z dumą ogłosić, że zostaliśmy zaakceptowani jako członek United Nations Global Compact (UNGC) – największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji z sektora publicznego i prywatnego, obejmującej ponad 170 krajów. UNGC to globalna strategia na rzecz przyspieszenia i zwiększenia zbiorowego wpływu biznesu dzięki odpowiedzialnym firmom i umożliwiającym zmianę ekosystemom.

Złożyliśmy wniosek o przyjęcie i zostaliśmy zaakceptowani przez UNGC w marcu 2022 roku. Podstawą wniosku były nasze istniejące wytyczne zrównoważonego rozwoju, historia zdecydowanych działań w dążeniu do osiągnięcia założonych celów i nasze zobowiązanie do poszanowania strategii Global Compact i jej Dziesięciu Zasad, dotyczących praw człowieka, warunków pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zobowiązaliśmy się też do dostarczania rocznego raportu o naszych postępach w dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju.

W każdym mieście, w którym działamy, staramy się stworzyć samonapędzający się obieg mikromobilności, co czyni nas oczywistym partnerem dla UNGC. Poniżej dowiecie się, jak sprawiamy, że ludzie i planeta wciąż są podstawą naszego biznesu i przyczyniamy się do globalnego zrównoważonego rozwoju.

The Dott Ride Your Future team posing together for a group photo after workshops together.

Inwestycje w ludzi i miejsca

Wiemy, że ludzie stojący za naszymi elektrycznymi hulajnogami i rowerami są tak samo ważni, jak ich użytkownicy. Właśnie dlatego zawsze odrzucaliśmy ekonomię krótkoterminowych zleceń na rzecz stałego zatrudnienia, obejmującego wartościowe szkolenia i ścieżki rozwoju.

W pełni finansowany przez nas program „Ride Your Future” oferuje szeregowym pracownikom magazynu i zespołów mobilnych trwające siedem tygodni szkolenie, dzięki któremu rozwijają oni swoje techniczne i miękkie kompetencje. Udział jest dobrowolny, a sesje odbywają się w godzinach pracy. Pracownicy otrzymują za nie pełne wynagrodzenie.

Ponadto w każdym mieście, w którym mamy siedzibę, stworzyliśmy średnio 35 miejsc pracy z umowami długoterminowymi. Nasi pracownicy mają dostęp do wsparcia socjalnego obejmującego m.in. ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i rodziny, darmowy i dofinansowywany transport, sponsorowanie wizy czy bony na posiłki. Pracownicy mają też do dyspozycji zaawansowany sprzęt, który pozwala im pracować wydajnie i bezpiecznie – jak np. ognioodporne szafki do ładowania klasy F90. Troska o naszych ludzi jest jednym z powodów, dla których w naszym paryskim magazynie nie mieliśmy do czynienia z rotacją pracowników od sierpnia 2020 roku.

Tak skuteczne utrzymywanie pracowników miało pozytywny wpływ na pojazdy Dott i miasta. Nasze zaangażowane i zmotywowane zespoły przeprowadzają regularne, szczegółowe przeglądy i wiedzą, jak z szacunkiem i odpowiedzialnie postępować z własnością publiczną.

Równocześnie ściśle współpracujemy z grupami na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, jak np. brytyjska organizacja Transport for All, aby nasze operacyjne zasady postępowania realizowały potrzeby wszystkich osób.

Dążymy do tego, by nasze centra operacyjne korzystały w 100% z energii odnawialnej, a pojazdy logistyczne, takie jak rowery towarowe, były w pełni elektryczne.

A man at a Dott warehouse workstation fixing parts of a scooter to ensure safe rides for all.

Jesteśmy eko na drodze i nie tylko

Dla nas zrównoważony rozwój zaczyna się od dwóch kół. Nasze hulajnogi elektryczne pierwszej generacji po trzech latach na drogach dalej są w użyciu dzięki wysokim standardom utrzymania – i oczekujemy, że te same hulajnogi będą jeździć w miastach co najmniej do 2023 roku. Mamy też nadzieję, że uda nam się przekroczyć pięcioletni przewidywany okres żywotności naszego najnowszego modelu hulajnóg dzięki dokładnym przeglądom i wykorzystaniu odzyskanych części do napraw.

Na innym obszarze wdrożyliśmy pierwszy projekt cyrkularny dla mikromobilności związany z wycofywanymi z eksploatacji bateriami. Dzięki współpracy z ekspertem w dziedzinie baterii, Gouach, nasze floty są wyposażone w baterie o odmiennych komponentach, a ich ogniwa mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Efekt? Mniej odpadów, skażenia i niższe zużycie energii.

W szerszej perspektywie dążymy nie tylko do samej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Od kiedy Dott pojawił się na ulicach, już zrekompensowaliśmy naszą emisję, ale wierzymy, że sama kompensacja nie wystarczy do osiągnięcia w pełni zrównoważonego rozwoju. Dążymy do tego, by nasze centra operacyjne korzystały w 100% z energii odnawialnej, a pojazdy logistyczne, takie jak rowery towarowe, były w pełni elektryczne. Te kroki pozwoliły nam zmniejszyć nasz ślad węglowy o 65% między rokiem 2019 a 2020 – do tego należy doliczyć 40% spadek na każdym przejechanym kilometrze w 2021 roku.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za realizację postawionych celów zrównoważonego rozwoju. Nasze docelowe wskaźniki redukcji są zarejestrowane w bazie inicjatywy Science Based Targets i są zgodne z kampanią „Business Ambition for 1.5°C”, co oznacza, że musimy obniżyć pewne emisje o 50% do 2030 roku – i jesteśmy przekonani, że nam się to uda.

A Dott street team member swapping batteries on our scooters and bikes to ensure they’re fully charged.

Globalny cel służący lokalnej społeczności

Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem dla miast. Traktujemy priorytetowo inwestycje w programy społeczne i usługi publiczne, które kształtują miasta dla wszystkich mieszkańców z myślą o przyszłości.

Zrównoważona działalność to nie tylko słuszny wybór dla naszej planety. To również sposób na ekonomicznie rentowną usługę, która pozwala nam wspierać lokalne wysiłki, angażować więcej osób w projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzyć istotne programy wpływające na społeczeństwo. Wiemy, że w ostatecznym rozrachunku zrównoważony rozwój i włączanie wszystkich grup idą w parze.

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, dla których nasze miasta są domem. Regularnie poszerzamy ofertę, by włączyć do niej więcej typów pojazdów, takich jak rowery elektryczne, skutery inwalidzkie i rowery towarowe. Oprócz tego dbamy, by dostępność naszych pojazdów była kompatybilna z transportem publicznym i każdy miał kilka zrównoważonych możliwości przemieszczania się. Nasze opłaty za przejazd wynoszą średnio 2 euro. Szczególny nacisk kładziemy na komunikowanie przedmieść i obszarów o słabo rozwiniętej infrastrukturze, zapewniając większości mieszkańców dostęp do przystępnego cenowo, zrównoważonego transportu.

To nie wszystko – w ramach programu patronackiego Helping to Help wspieramy naszych pracowników w ich działaniach wolontariackich i zbieraniu funduszy na rzecz miejscowych organizacji pozarządowych, szkół czy samorządów. Te inicjatywy o lokalnym zasięgu poprawiają bezpieczeństwo, wyrównują szanse i budują odporność społeczności. We Francji daliśmy osobom poszukującym pracy darmowe przejazdy hulajnogami elektrycznymi na rozmowy kwalifikacyjne. W Wielkiej Brytanii zaoferowaliśmy zniżki kluczowym pracownikom, osobom z niepełnosprawnościami i studentom. A w obliczu niedoborów paliwa uruchomiliśmy nielimitowane darmowe przejazdy e-hulajnogami dla mieszkańców Londynu.

Podążamy drogą zrównoważonego rozwoju już od jakiegoś czasu i jesteśmy dumni, że mogliśmy dołączyć do inicjatywy UNGC i innych firm idących tą ścieżką. Jako członkowie UNGC, mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy podstawy dla innych, by mogli pójść w nasze ślady. Dlatego będziemy na bieżąco zdawać sprawę z naszych postępów i raportować wyniki do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Już czas, by biznes stał się siłą na rzecz dobra – i to na dobre.