Zmniejszanie różnic między płciami w dziedzinie mikromobilności

1 year ago

Mniej kobiet niż mężczyzn na dwóch kółkach. Oto jak zmierzamy w kierunku bardziej inkluzywnej mikromobilności.

Dott został stworzony przez wszystkich i dla wszystkich ludzi. Chcemy być odzwierciedleniem różnych miast, w których działamy, i zapewnić, żeby każdy mógł swobodnie się po nich poruszać i cieszyć się nimi.

Dlatego połączyliśmy siły z grupą innowacyjną Steer, aby prowadzić badania i podkreślać różnice między płciami w dziedzinie mikromobilności oraz wdrażać rozwiązania, które zmniejszają ograniczenia dla kobiet w dostępie do naszych e-pojazdów. Badania skoncentrowały się na Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. Ankietowano panie, które korzystają i nie korzystają z naszych e-hulajnóg, oraz przeprowadzono wywiady z ekspertami w dziedzinie zagadnień związanych z płcią i mikromobilnością.

Różnice między płciami w korzystaniu z hulajnóg elektrycznych

Wśród osób korzystających z naszych e-pojazdów istnieje dysproporcja między płciami. Pod koniec 2021 roku 29% użytkowników Dott stanowiły kobiety, a aż 71% mężczyźni. Niezależnie od tego różnica pod kątem płci jest mniejsza na rynkach, na których nasze hulajnogi elektryczne są dostępne najdłużej, a także wśród nowszych użytkowników. Obserwacje te sugerują, że mikromobilność staje się coraz bardziej popularna, ale nadal musimy podejmować działania w celu zwiększania łatwego dostępu dla kobiet do współdzielonej mikromobilności i korzystania z niej już teraz.

Z badań wynika także, że istnieje duże niewykorzystane zainteresowanie usługami mikromobilności wśród pań, które obecnie z nich nie korzystają. Ponad 35% ankietowanych wskazało, że byłoby zainteresowanych skorzystaniem z naszych usług. W szczególności prawie 50% kobiet powyżej 45 roku życia stwierdziło, że jest otwartych na korzystanie z hulajnóg elektronicznych Dott.

Dla nas liczby te potwierdzają, że musimy lepiej dostosowywać się do potrzeb osób, które mogłyby skorzystać na mikromobilności.

Dlaczego mniej kobiet korzysta z e-hulajnóg?

Zrozumienie, co powstrzymuje kobiety przed włączeniem do mikromobilności, jest pierwszym krokiem do zaradzenia temu problemowi.

Poczucie ryzyka jest istotnym czynnikiem, który uniemożliwia kobietom korzystanie ze współdzielonych hulajnóg. Mimo że niektóre z nich wymieniają bezpieczeństwo pojazdów jako powód do niepokoju, zdecydowana większość jako główną barierę wymienia obecną infrastrukturę w swoich miastach. Wskazują one, że dzielenie drogi z samochodami i autobusami na e-hulajnodze wydaje się niebezpieczne.

Co ciekawe, kobiety biorące udział w ankietach stwierdzały, że postrzegają e-hulajnogi jako bezpieczniejszy sposób przemieszczania się w nocy w porównaniu ze środkami transportu publicznego czy spacerem, ponieważ oferuje im ona szybkość i zwinność.

Innymi powodami, dla których panie nie korzystają ze wspólnych e-hulajnóg, są cena, dostępność i zasięg. Niezawodność usług jest dla nich istotna, ponieważ często wykonują one „łańcuszki”, czyli łączą różne zadania w ramach jednej podróży. Aby móc zrealizować kilka celów jednej podróży, nie mogą mieć wątpliwości, czy hulajnogi będą dostępne w danych miejscach, aby móc wykonać wszystkie zadania.

Ponadto kobiety podkreślały także, że często mają ze sobą kilka toreb lub innych przedmiotów, które muszą gdzieś schować, kiedy są w drodze. Obecny model e-hulajnóg niestety na to nie pozwala.

Kolejne kroki do lepszego balansu na drodze

Aby pomóc kobietom pozbyć się ich obaw związanych z poczuciem zagrożenia podczas jazdy hulajnogą elektryczną w ruchu miejskim, Dott rozpoczął w Londynie serie treningów bezpieczeństwa. Bezpłatne sesje e-hulajnóg będą odbywały się raz w miesiącu, niektóre wyłącznie dla pań. Celem zajęć jest zapewnienie im bezpiecznego i komfortowego środowiska do testowania hulajnóg, rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem oraz budowanie zaufania do niezależnego korzystania z pojazdów elektrycznych w ruchu drogowym. Po przeanalizowaniu wyników programu w Londynie zastanowimy się nad wdrożeniem tej inicjatywy na większej liczbie rynków.

Aby pomóc osobom, które po raz pierwszy używają skuterów elektrycznych, opracowano także „tryb dla początkujących”, który włącza się po wyruszeniu w drogę. Ustawienie dla nowych użytkowników automatycznie zmniejsza ich prędkość podczas pierwszego przejazdu, pomagając im w bezpiecznym oswojeniu się z e-pojazami. Różnicujemy nasze usługi, co oznacza, że dodajemy rowery miejskie i rowery cargo do naszej oferty mikromobilności, dając większej liczbie osób szerszy wybór pojazdów, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

Bezpieczne ulice są problemem dla nas wszystkich. Gdy badania wykazały, że skutery elektryczne są postrzegane przez kobiety jako czynnik zwiększający poczucie bezpieczeństwa, zdaliśmy sobie sprawę, że Dott może odegrać większą rolę niż wcześniej. Dlatego dołączyliśmy do Women’s Night Safety Charter w Londynie. Zobowiązanie to gwarantuje, że będziemy kłaść większy nacisk na bezpieczeństwo kobiet w nocy oraz wykorzystywać nasz głos i platformę do dalszego promowania bezpieczeństwa kobiet.

Nadal zwiększamy także dostępność naszych pojazdów elektrycznych we wszystkich miastach, w których działamy. Dbamy o to, aby e-hulajnogi spędzały jak najwięcej czasu w trasie, a nie w magazynie. Już teraz 90% naszych przejazdów odbywa się pojazdami z wymiennymi bateriami, co oznacza, że nie trzeba ich odsyłać do magazynu, gdy bateria się rozładuje – pozostają aktywne na drodze, podczas gdy nasze zespoły naziemne dokonują szybkiej wymiany baterii.

Jako dodatkowy środek wprowadzamy także większą gęstość parkowania, dzięki czemu pojawia się więcej wyznaczonych miejsc do łatwego odbierania i parkowania e-hulajnóg.

Różnorodność użytkowników idzie w parze z innowacyjnością miast

Zwiększenie dostępności mikromobilności dla większej liczby osób wymaga pozytywnych zmian w miastach.

Nasze badania skłoniły nas do podjęcia działań w celu wskazania, gdzie można dodać więcej ścieżek rowerowych, gdzie można wytyczyć specjalne obszary dla rowerów elektrycznych i gdzie hulajnogi elektryczne mogą służyć społecznościom pozbawionych opcji transportowych. Rozwiązania te nie tylko służą użytkownikom mikromobilności, ale przyczyniają się także do czystszych i bardziej zrównoważonych miast.

Opracowujemy również oparte na danych zalecenia dotyczące parkowania dla miast, w których działamy. W zaleceniach tych uwzględniono obawy kobiet i innych rowerzystów dotyczące bezpieczeństwa i zaproponowano najbezpieczniejszą możliwą opcję parkowania. Dotyczy to na przykład zadbania o to, aby parkingi były dobrze oświetlone i dostępne w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

To tylko niektóre z procesów, które zamierzamy zbadać, aby przyciągnąć więcej kobiet do bezpiecznych i wygodnych przejazdów na dwóch kółkach.

Wiemy, że te badania to dopiero początek dłuższej drogi, która ma na celu zachęcenie bardziej zróżnicowanych użytkowników Dotta i konsekwentne zaspokajanie zmieniających się potrzeb różnych społeczności. Bardzo poważnie traktujemy naszą rolę jako odpowiedzialnego partnera miejskiego i będziemy nadal dążyć do równości, podwożąc każdego, kogo napotkamy na tej drodze.