Forsikringssammendrag

Forsikringspolisene fra Dott varierer avhengig av hvilket land du er i. For å få en bedre forståelse for dekningen du har og hvor, må du lese forsikringssammendraget for landet du er i.