Vi har anslutit oss till världens största hållbarhetsinitiativ

Two women standing at Dott scooters in a sunny European street getting ready to put their helmets on.

1 year ago

Fokus på hållbarhet från dag ett. Nu är vi del av FN:s initiativ Global Compact

Vi vill använda vår verksamhet för att göra gott och arbetar hårt för att se till att hjulen för positiv förändring fortsätter snurra. Från dag ett har vi siktat mot att skapa en mer hållbar värld, där städer är fria från föroreningar och designade för människor snarare än för bensin. För att uppnå detta implementerar vi kontinuerligt miljömässiga och socialt hållbara metoder inom vår internationella verksamhet.

Med detta mål i åtanke är vi nu stolta att meddela att Dott accepterats som en del av FN:s Global Compact (UNGC) – världens största hållbarhetsinitiativ för offentliga och privata organisationer i fler än 170 länder. UNGC är en global strategi för att accelerera och öka den kollektiva inverkan genom ansvarsfulla företag och ekosystem som bidrar till förändring.

Vi ansökte och antogs till UNGC i mars 2022. Vår ansökan var baserad på vår befintliga ram för hållbarhetsarbete, vår historia av avgörande åtgärder för att möta mål gällande hållbar utveckling och vårt åtagande att upprätthålla Compacts tio principer, som täcker mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. Vi har också lovat att leverera årlig kommunikation gällande aktuella framsteg mot våra hållbarhetsmål.

I varje stad där vi är verksamma strävar vi efter att skapa en positiv cirkel av mikromobilitet, vilket gör oss till en naturlig medlem i UNGC. I den här bloggen kan du läsa mer om hur vi håller människan och planeten i kärnan av vår verksamhet, och hur vi bidrar till hållbarhet på en global skala.

The Dott Ride Your Future team posing together for a group photo after workshops together.

Investerar i människor och platser

Vi vet att människorna bakom våra elsparkcyklar och elcyklar är lika viktiga som människorna på dem. Därför har vi alltid förkastat “gig-ekonomin” till förmån för fast anställning, med högkvalitativa utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

Vårt fullt subventionerade Ride Your Future-program erbjuder lager- och markarbetare på ingångsnivå en sju veckor lång utbildning, så att de kan utveckla sina tekniska och mjuka färdigheter. Deltagandet i programmet är frivilligt och sessionerna sker under fullt betald arbetstid.

I genomsnitt har vi även skapat 35 arbetsmöjligheter med långtidskontrakt i varje stad vi finns i. Anställda har tillgång till socialt stöd, som sjukförsäkring för dem och deras familjer, gratis och subventionerade transporter, hjälp med visum, måltider och mer. De har också tillgång till sofistikerad utrustning – som brandsäkra laddningsskåp – som gör att de kan utföra sitt arbete på ett effektivt och säkert sätt. Vårt engagemang för våra människor är en av anledningarna till att vi inte haft någon personalomsättning på vårt lager i Paris sedan augusti 2020.

Det faktum att så många anställda väljer att stanna kvar har en positiv effekt på Dotts fordon och städer. Våra engagerade och motiverade team utför regelbundet djupgående underhåll och är medvetna om hur de bör hantera det offentliga rummet på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt.

Dessutom arbetar vi nära med stödgrupper för funktionshinder, som Transport for All i Storbritannien, för att se till att våra operativa uppförandekoder tillgodoser allas behov.

Vi strävar efter att våra driftcenter ska använda 100 % förnybar energi och att våra logistiska fordon, som lastcyklar, ska vara helt elektriska.

A man at a Dott warehouse workstation fixing parts of a scooter to ensure safe rides for all.

Vi är gröna på och av vägen

För oss börjar hållbarhet på två hjul. Vår första generation elsparkcyklar är fortfarande i bruk efter tre år på vägarna, tack vare vår höga underhållsstandard – och vi planerar att behålla samma elsparkcyklar i våra städer till åtminstone 2023. Genom grundliga kontroller och reparationer hoppas vi också kunna överskrida den förväntade livslängden för vår senaste modell.

Vi har också implementerat det första cirkulära projektet för uttjänta batterier inom mikromobilitet. I samarbete med experterna Gouach utrustas våra fordon med batterier som har olika komponenter och där celler kan återanvändas om och om igen. Resultatet? Mindre avfall, förorening och energiförbrukning.

I längden siktar vi inte bara på att vara koldioxidneutrala. Vi har kompenserat våra utsläpp sedan den dag Dott först nådde gatorna, men vi tror inte att enbart klimatkompensation räcker för att vara helt hållbara. Vi strävar efter att våra driftcenter ska använda 100 % förnybar energi och att våra logistiska fordon, som lastcyklar, ska vara helt elektriska. Dessa steg har minskat vårt koldioxidavtryck med 65 % mellan 2019 och 2020 – plus ytterligare 40 % för varje körd kilometer 2021.

Vi tar själva ansvar för våra hållbarhetsmål. Därför har vi registrerat våra mål för ett minskat avtryck hos initiativet Science Based Targets, i linje med “Business Ambition for 1.5°C”. Detta innebär att vi måste minska vissa utsläpp med 50 % till 2030 – något vi är övertygade om att vi kan uppnå.

A Dott street team member swapping batteries on our scooters and bikes to ensure they’re fully charged.

Ett globalt mål för lokala samhällen

Vi ser oss själva som en ansvarsfull lokal partner. En av våra prioriteringar är att investera i sociala program och samhällstjänster för städer där alla kan känna sig hemma, nu och i framtiden.

Hållbarhet handlar inte bara om vad som är bra för vår planet. Det hjälper oss också att leverera ekonomiskt hållbara tjänster, stödja lokala projekt, involvera ännu fler människor i hållbarhetsprojekt och skapa meningsfulla program för social påverkan. Vi anser att hållbarhet och inkludering går hand i hand.

Vi arbetar för och med de människor som bor i våra städer. Vi utökar regelbundet vårt utbud för att inkludera fler typer av fordon, såsom elcyklar, lastcyklar, rullstolsanpassade elsparkcyklar. Dessutom ser vi till att tillgängligheten för våra fordon speglar kollektivtrafikens, så att människor kan resa på flera miljövänliga sätt. Vårt genomsnittliga pris är 20 kronor (eller 2 euro) och vi ägnar särskild uppmärksamhet åt att förena förorter och områden med få transportmöjligheter, så att så många som möjligt ska ha tillgång till prisvärda och hållbara transporter.

Med vårt program Helping to Help uppmuntrar vi våra anställda att delta i volontärarbete och insamlingar i samarbete med lokala projekt, som icke-statliga organisationer, skolor och kommuner. Dessa initiativ syftar till att göra samhällen säkrare, mer rättvisa och mer uthålliga. I Frankrike gav vi till exempel arbetssökande gratis åkturer till anställningsintervjuer med våra elsparkcyklar. I Storbritannien erbjöd vi rabatter för samhällsviktiga arbetare, personer med funktionshinder och studenter. Och under bränslekrisen fick Londonbor obegränsade gratisturer med våra elsparkcyklar.

Vi har varit på väg mot bättre hållbarhet ett bra tag och är stolta över att ansluta oss till UNGC och andra som, liksom Dott, bestämt sig för att engagera sig i detta mål. Som medlem i UNGC hoppas vi tillsammans lägga grunden för andra företag att ansluta sig till detta arbete. Och allt eftersom vi gör framsteg kommer vi att rapportera och dela våra resultat med FN.

Det är dags för företag att en gång för alla stå upp och göra gott – för gott.