Więcej niż tylko neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla

A photo of a man and a woman standing by a Dott e-bike parking station. The man is helping the woman put on a helmet.

2 years ago

Najpierw ograniczamy nasz wpływ. Dlaczego nie skupiamy się na neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Coraz więcej firm deklaruje, że oferuje produkty i usługi neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ale dla nas w Dott bycie neutralnym nie wystarczy. Odkąd w 2019 roku zaczęliśmy oferować nasze usługi na dwóch kółkach, zrównoważyliśmy wszystkie nasze emisje gazów cieplarnianych i wiemy, że nasza podróż się na tym nie kończy.

Każda firma, która równoważy lub kompensuje emitowane przez siebie gazy cieplarniane, może powiedzieć, że jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Jednak w rzeczywistości nie oznacza to, że emituje ona mniej emisji, ale że wspiera jakiś inny projekt, aby zredukować emisje CO2.

Neutralność węglowa jako pojedynczy środek stanowi jedynie plaster na problem, podczas gdy musimy zająć się jego podstawową przyczyną. Dlatego naszym głównym celem jest aktywne obniżanie ilości gazów cieplarnianych wytwarzanych przez nasze usługi. Kompensujemy tylko w ostateczności.

Już teraz jako pierwsi w naszej branży współpracujemy z ekspertami ds. środowiska, aby stworzyć dynamiczny model, który szacuje nasz miesięczny ślad węglowy dla każdego miasta, w którym działamy. Dzięki temu narzędziu nie tylko śledzimy nasze emisje gazów cieplarnianych, ale także mierzymy różnicę, jaką przynoszą nasze inicjatywy redukcyjne. Począwszy od magazynu, aż po chodnik, zintegrowaliśmy nasz dynamiczny model, aby objąć każdą część naszego łańcucha.

Oto jak potoczyła się nasza podróż, jak daleko już zaszliśmy i co jeszcze jest do zrobienia.

A close-up shot of a person doing maintenance on a scooter deck that says ‘let’s roll’.

Podnoszenie standardów branżowych: model dynamiczny

Od 2020 roku współpracujemy z ekspertami w zakresie śladu węglowego, CO2logic, nad stworzeniem dynamicznego modelu, który pozwala nam oszacować ślad węglowy na każdy kilometr przejechany w miastach, w których działamy. Używamy tego modelu do monitorowania naszego śladu węglowego na miasto w ciągu miesiąca – w przeciwieństwie do rocznych obliczeń, które są powszechną praktyką wśród innych firm.

Nasz model CO2 jest tak skuteczny, ponieważ daje nam autonomiczny, regularny i niezawodny sposób na dogłębną analizę naszych emisji. Dzięki tym szczegółowym wglądom mamy głębsze zrozumienie naszego śladu węglowego, co pozwala nam określić działania najbardziej generujące emisje i na nich skoncentrować nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto możemy ocenić, jak dobrze nasze inicjatywy środowiskowe zmniejszają nasz ślad węglowy i zastosować bardziej efektywny plan działania, w którym możemy dokonać przeglądu i zmiany naszego ekologicznego podejścia, aby zapewnić maksymalny wpływ.

Spójrzmy na przykład z miasta Lyon. Model pokazał nam, że zagubione pojazdy w mieście znacząco przyczyniły się do naszego śladu węglowego. W odpowiedzi stworzyliśmy grupę zadaniową, która zajęła się tym problemem i udało nam się obniżyć liczbę utraconych pojazdów z 5% do 0,5% w ciągu 2020 roku. Efekt? Nie zrównoważyliśmy, ale ograniczyliśmy nasze emisje o około 8 ton CO2 miesięcznie.

Śledzenie emisji w całym łańcuchu wartości

Nasz model obliczeniowy oparty jest na Protokole GHG, najszerzej stosowanym standardzie do szacowania emisji dwutlenku węgla dla produktu lub firmy. Ponieważ bierzemy pełną odpowiedzialność za wszystkie nasze emisje gazów cieplarnianych, stosujemy ten model w całym naszym łańcuchu wartości.

Nie tylko śledzimy emisje z eksploatacji naszych flot hulajnóg i rowerów elektrycznych, ale także naszych dostawców, pojazdów związanych z logistyką, magazynów i recyklingu. Zasadniczo w obliczeniach bierze udział każdy i wszystko, co pozwala Dottowi jeździć po drogach. Oznacza to wszystkie trzy „zakresy” protokołu GHG.

An illustration of an electric van at a charging station.

Emisje z zakresu 1

Wszystkie bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z naszą działalnością. Na przykład spalanie paliwa z naszych pojazdów logistycznych, gdy jadą na wymianę baterii w hulajnodze.

Jako jedni z pierwszych w naszej branży wprowadziliśmy wymienne baterie do hulajnóg i rowerów elektrycznych. Zamiast wysyłać nasze pojazdy tam i z powrotem, gdy bateria się wyczerpie, teraz na miejscu wymieniamy ją na pełną. Zmieniamy naszą flotę operacyjną na w pełni elektryczną, co jeszcze bardziej ogranicza emisje z naszej działalności.

An illustration of an industrial warehouse with clouds above and ‘CO2’ written in them.

Emisje z zakresu 2

Pośrednie gazy cieplarniane pochodzące ze zużycia zakupionej energii elektrycznej, ciepła lub pary. Dla nas są to takie rzeczy jak ogrzewanie w naszych magazynach i biurach oraz energia elektryczna wykorzystywana do zasilania pojazdów logistycznych, rowerów i hulajnóg elektrycznych Dott.

Korzystamy z energii odnawialnej we wszystkich naszych biurach i magazynach. Nasza nowa siedziba główna w Amsterdamie (która będzie gotowa na początku 2022 roku) znajduje się w „zielonej strefie” miasta, obok najbardziej zrównoważonych i energooszczędnych projektów architektonicznych w mieście. Budynek zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie dzięki najwyższej klasy izolacji, a także wielu innym ekologicznym elementom konstrukcyjnym.

An illustration of an industrial warehouse with an arrow pointing to a blue scooter.

Emisje z zakresu 3

Inne pośrednie gazy cieplarniane, które są uwalniane ze źródeł, których nie jesteśmy właścicielami lub których w pełni nie kontrolujemy. Obejmują one produkcję hulajnóg i rowerów elektrycznych (materiały, produkcję, montaż, transport itp.), zarządzanie wycofaniem z eksploatacji hulajnóg i rowerów, podróże służbowe, sprzęt IT i dojazdy.

W ramach naszej polityki dotyczącej sprzętu „najpierw naprawa” używamy części zamiennych wielokrotnego użytku i części pochodzących z recyklingu, aby naprawiać nasze pojazdy i zapewniać im długą żywotność. Nasza pierwsza flota hulajnóg elektrycznych jest nadal w użyciu po dwóch i pół roku spędzonych na ulicach, a następna generacja tych pojazdów powinna służyć przez ponad pięć lat – co przyczyni się do dalszego obniżenia emisji.

W 2021 roku Dott zredukował emisje o 40% na każdy przejechany kilometr w porównaniu do roku 2020.

Dążenie do <20g CO2 na km

Mamy narzędzia, które pozwolą nam zachować uczciwość i realizować nasz ekologiczny plan, a dzięki nim już teraz wprowadzamy czystsze zmiany. W 2021 roku Dott zredukował emisje o 40% na każdy przejechany kilometr w porównaniu do roku 2020.

Jeśli chcemy wyjść poza neutralność węglową, to do czego jeszcze dążymy?

Po pierwsze, nasz cel redukcji jest zgodny ze scenariuszem 1,5 stopnia opracowanym przez SBTI (Science Based Target Initiative), co oznacza, że do 2030 roku musimy obniżyć nasz zakres 1 i 2 emisji o 50%.

Po drugie, oprócz założeń SBTI, postawiliśmy sobie ambitny cel, aby do 2025 roku nasz ślad węglowy wynosił mniej niż 20 gramów CO2eq (jednostka współczynnika ocieplenia globalnego) na każdy kilometr przejechany pojazdem Dott. Wiemy, że jest to ambitny cel, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jesteśmy jedyną usługą mikromobilności, która bierze pod uwagę wszystkie wytwarzane przez siebie emisje i nie odliczamy odpadów, które poddajemy recyklingowi, od naszego licznika emisji. Recykling wykorzystuje energię, która nadal generuje emisje, dlatego uwzględniamy go w naszych całkowitych obliczeniach.

Po trzecie, nasze założenia na 2022 rok, aby osiągnąć te cele, obejmują przejście na w pełni elektryczne pojazdy operacyjne we wszystkich miastach, nawet w miejscach, w których zmiana nie jest obowiązkowa – i jesteśmy na dobrej drodze, aby to zrobić do połowy 2022 roku. Ponadto projektujemy nasze hulajnogi i rowery elektryczne nowej generacji, aby były wykonane wyłącznie z najtrwalszych i przyjaznych dla klimatu materiałów, co pomaga nam obniżyć emisje potrzebne do produkcji i wydłużać żywotność naszych pojazdów.

A photo of a man and woman riding blue Dott e-bikes and e-scooters in a city, stopped at a stoplight and smiling at each other.

Wspólne pokonywanie drogi

Nie prowadzimy tej szarży w pojedynkę. Nawiązaliśmy współpracę z innowacyjnymi firmami, aby badać, jak konstruować baterie, które mają mniejszy wpływ na środowisko i są łatwiejsze do ponownego użycia po wykorzystaniu ich dla Dott.

Poważnie podchodzimy do zrównoważonego rozwoju i jesteśmy uczciwi pod względem naszego całkowitego śladu węglowego. Naszą misją jest uwolnienie miast dla wszystkich, co oznacza dbanie o nie dla dzisiejszych użytkowników Dotta i tych, którzy dopiero wskoczą na dwa koła. Od samego początku zmierzamy w kierunku bardziej ekologicznego świata i jesteśmy zdeterminowani, aby pozostawić po sobie jak najmniejszy ślad.