Integritetspolicy

 

 

 

Senast uppdaterad: 15 november 2021

Tack för att du delar dina personuppgifter med oss. På Dott bryr vi oss om säkerheten för dina uppgifter och vi är fast beslutna att ge dig tydlig och transparent information om hur vi samlar in, använder och delar dina uppgifter när du besöker vår webbplats på https://ridedott.com/ (“webbplatsen”), använder vår mobilapplikation (“appen”) och våra elfordon (“fordon”) och när du annars interagerar med oss. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”), samt Dataskyddslagen 2018 för Storbritannien och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna policy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig, av vilken anledning, på vilket sätt, hur vi håller dem säkra, med vem vi delar dem med och dina rättigheter avseende dessa uppgifter. Vi rekommenderar att du läser detta tillsammans med våra villkor, som anger villkoren för de tjänster som tillhandahålls.

Vi granskar regelbundet vår integritetspolicy så vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den via appen eller via vår webbplats. Om vi gör några ändringar i denna integritetspolicy kommer den uppdaterade versionen att bli tillgänglig via vår app och vår webbplats och om vi gör några väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att ge ett framträdande meddelande och kan också kontakta dig direkt via e-post eller annan metod.

Våra tjänster är inte avsedda för barn under 18 år eller någon annan åldersgräns som är tillämplig i din jurisdiktion och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

 1. Vilka vi är

Denna integritetspolicy utfärdas på uppdrag av företagsgruppen emTransit, som består av flera olika juridiska personer spridda över hela Europa. Även om de olika enheterna från tid till annan kan fungera som gemensamma personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter, har alla företag i emTransit-företagsgruppen beslutat att emTransit B.V., en organisation med begränsat ansvar som är bildade bolag enligt nederländsk lag, med säte på Burgerweeshuispad 101 TQ South, 1076ER, Amsterdam, Nederländerna, registrerat under nummer 72795921, den primära personuppgiftsansvarige och ansvariga enheten för all personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy. Vårt dataskyddsombud övervakar hela företagsgruppens efterlevnad. För frågor om denna policy, inklusive frågor om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, vänligen kontakta vår handläggare på: privacy@ridedott.com.

När vi uppger “Dott”, “vi”, “oss” eller” vår” i denna integritetspolicy, hänvisar vi till hela vår företagsgrupp.

 1. De uppgifter vi samlar in om dig

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig, vilket innebär all information som antingen direkt eller indirekt (tillsammans med annan information) kan identifiera dig, som vi har separerat i följande grupper:

 • Identitetsuppgifter och kontaktinformation inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn och lösenord, födelsedatum och kön (där det krävs enligt lag), identitetsbevis som identitetskort, pass eller körkort (där det krävs enligt lag), en live selfie (där det krävs av staden), faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och andra liknande identifierare.
 • Finansiella och transaktionella uppgifter inkluderar några av dina bankkonto- och betalkortsuppgifter och uppgifter om betalningar från dig och andra uppgifter om tjänster du har köpt från oss och andra liknande uppgifter. Observera att vi inte lagrar dina fullständiga betalkortsuppgifter. Denna information lagras av våra betrodda betalningsprocesser från tredje part.
 • Tekniska data och användningsuppgifter inkluderar information om hur du använder vår webbplats, app och våra fordon, IP-adress (Internet Protocol), dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, tidszonsinställningar, typer av webbläsarinstick och versioner, operativsystem och plattform och andra liknande teknikidentifierare på de enheter som du använder för att komma åt webbplatsen, appen och våra fordon.
 • Geolokaliserings- och telemetridata innehåller information om hur du använder våra fordon, inklusive din kör- och geolokaliseringshistorik och annan telemetriinformation, inklusive bromsning, svängning, kollisioner, väggytans förhållanden, hastighet, vald väg och viktfluktuationer.
 • Profildata inkluderar köp som gjorts av dig, dina intressen, marknadsförings- och kommunikationspreferenser, feedback- och undersökningssvar och andra liknande uppgifter som du förser oss med.
 • Användarinnehåll och potentiellt användarinnehåll inkluderar information som du har lämnat in när du kontaktar vår kundsupport, eller samlas in av oss med ditt samtycke när du deltar i vårt användarundersökningsprogram eller i några evenemang som organiseras av oss. Detta kan inkludera feedback, fotografier, video- eller ljudinspelningar.
 • Programdata för socialt inkluderande inkluderar, för Storbritannien, information om något av följande: giltigt HC2-certifikat, DID-kort eller tunnelbanekort för handikappade, din status som NHS- eller räddningstjänstanställd eller som högskolestudent.

Vi behandlar även aggregerade data som statistiska eller demografiska data för något ändamål. Aggregerade uppgifter kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt kommer att avslöja din identitet. Vi kan till exempel aggregera dina tekniska och användningsuppgifter för att beräkna procentandelen användare som får åtkomst till en viss webbplatsfunktion eller app-funktionalitet, eller för att förstå hur våra fordon används. Eftersom sådana uppgifter inte är reglerade omfattas dess behandling inte av denna integritetspolicy.

Om du inte tillhandahåller personliga uppgifter

Om vi behöver samla in personuppgifter enligt våra villkor, och du inte tillhandahåller dessa uppgifter på begäran, kanske vi inte kan fullgöra det avtal vi har eller försöker ingå med dig. I det här fallet kanske vi inte tillåter dig att använda appen och/eller våra fordon eftersom denna information är nödvändig för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

 1. Hur samlas dina personuppgifter in?

Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina uppgifter rörande identitet, kontakt, finans och transaktioner genom att fylla i formulär eller genom att korrespondera med oss. Detta inkluderar personuppgifter som du lämnar när du:

 • bläddra på vår webbplats
 • använder våra fordon
 • använder vår app
 • begära att marknadsföring skickas till dig
 • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning
 • ger oss feedback eller kontaktar oss.

Automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats och app och använder våra fordon samlar vi automatiskt in tekniska och användningsuppgifter om din surfning, din enhet och din fordonsresa. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av telemetrisensorer, cookies, lokal lagring och annan teknik, både proprietära och tredjepartsbaserade. Se vår cookiepolicy https://ridedott.com/cookies för mer information om automatiserad datainsamling via vår webbplats.

Data från andra källor. Vi kan få identitets- och kontaktuppgifter och/eller finansiella och transaktionella uppgifter från andra källor, inklusive våra försäkringsbolag, leverantörer och brottsbekämpande myndigheter.

 1. Hur vi använder dina personuppgifter

Nedan har vi lagt fram en beskrivning av alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka rättsliga grunder vi förlitar oss på för att göra det. Vi har också identifierat vilka våra rättmätiga intressen är där det är lämpligt.

Nödvändigt för våra legitima intressen (att definiera och identifiera typer av nuvarande och framtida kunder för vårt erbjudande, för att informera vår marknadsföringsstrategi och för att växa vår verksamhet).

Om lagen kräver att vi förlitar oss på ditt samtycke för denna typ av behandling kommer vi att be dig att välja att behandla i reklamsyfte.

Syfte/aktivitet Typ av data Laglig grund för behandling inklusive grund för rättmätigt intresse
VERKSAMHET För att registrera dig som ny kund, för att leverera våra tjänster till dig och för att hantera betalningar, avgifter och avgifter. Identitet och kontakt

Finansiella och transaktionella

Teknik och användning

Geolokalisering och telemetri

Sociala och inkluderande programdata

Nödvändigt för fullgörande av ett kontrakt med dig (leverera våra tjänster).

Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet (till exempel verifiera att du är över 18 år eller innehar ett giltigt körkort).

För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar att meddela dig om ändringar eller uppdateringar av våra tjänster, användarvillkor eller integritetspolicy, svara på eventuella frågor som ställs av dig och andra liknande aktiviteter. Identitet och kontakt

Användarinnehåll

Användar- och potential-användarinnehåll

Geolokalisering och telemetri

Beroende på din fråga kan vi behöva behandla andra relevanta personuppgifter.

style=”text-align: center; border-width: 1px; padding: 15px;”Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig (leverera våra tjänster).

eller

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att upprätthålla en positiv kundrelation med våra kunder).

För att samarbeta med våra försäkringsbolag och mäklare, vilket inkluderar att verifiera din identitet, verifiera identiteten på fordonet du använde, verifiera din användning av fordonet och sedan förse dem med dessa uppgifter. Identitet och kontakt

Finansiella och transaktionella

Teknik och användning

Geolokalisering och telemetri

Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig (hålla dig försäkrad under en resa)

och

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att tillhandahålla information till vår försäkringsgivare för att behandla en fordran, dvs administrera vår verksamhet)

och

Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet (lagen kan kräva att vi täcker vår tjänst med försäkring).

För att söka dina synpunkter på våra tjänster via kundnöjdhetsundersökningar, vårt användarforskningsprogram och andra liknande aktiviteter, som levereras via appen, personligen eller via e-post. Identitet och kontakt

Användarinnehåll och potentiellt användarinnehåll

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att förbättra våra tjänster på grundval av din feedback).
ADMINISTRATION För att administrera och skydda vår verksamhet, app, webbplats och våra fordon som inkluderar felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering, värd för data, svara på förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, svara på behoven hos våra professionella rådgivare och andra liknande aktiviteter. Detta inkluderar att samla in och återkräva pengar som är skyldiga oss. Identitet och kontakt

Finansiella och transaktionella

Teknik och användning

Geolokalisering och telemetri

Profil

Nödvändigt för våra legitima intressen (driva vår verksamhet, underhålla våra fordon, säkerställa tillförlitligheten hos IT-tjänster och nätverkssäkerhet, förhindra bedrägeri, skuldindrivning, fordonsåtervinning, företagsrekonstruktion eller grupprekonstruktion)

och

Yr för att uppfylla en rättslig skyldighet (t.ex. bokföringsskyldigheter).

ANALYS För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, app, fordon, marknadsförings- och reklaminsatser, kundrelationer och upplevelser och andra liknande aktiviteter. Detta inkluderar att dela personuppgifter med tredje part som tillhandahåller analystjänster. Teknik och användning

Profil

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra fordon, app och webbplats, för att utveckla, hålla dig uppdaterad, för att förbättra vårt erbjudande och för att säkerställa att det är lagligt, säkert och tillförlitligt).

Om lagen kräver att vi förlitar oss på ditt samtycke för denna typ av behandling kommer vi att be dig att välja att behandla för analysändamål.

REKLAM För att leverera relevant webbplats- och app-innehåll och annonser till dig, inklusive att ge förslagtill en nd-rekommendation till dig om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig, mäta eller förstå effektiviteten i den reklam vi tjänar dig och andra liknande aktiviteter. Detta inkluderar att dela personuppgifter med våra annonspartners. Identitet och kontakt

Teknik och användning

Profil

DIREKT MARKNADSFÖRING För att du ska kunna delta i produktkampanjer och dra nytta av olika rabatter, för att marknadsföra våra tjänster mer generellt och för andra liknande aktiviteter. Detta inkluderar att dela personuppgifter med våra marknadsföringspartners. Identitet och kontakt

Teknik och användning

Profil

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att marknadsföra våra tjänster.)

Om lagen kräver att vi förlitar oss på ditt samtycke för denna typ av behandling kommer vi att be dig att välja att behandla för direktmarknadsföringsändamål.

 1. Utlämnande av dina personuppgifter

Våra leverantörer

Vi använder olika leverantörer för att leverera, utveckla och marknadsföra våra tjänster. Vissa av dina personuppgifter kan delas med dem för de ändamål som anges i tabellen ovan. Vi använder leverantörer för att behandla betalningar, lagra data i molnet, för att säkra våra tjänster, för att köra analyser och dataanalys, för att tillhandahålla kundsupport och för att göra reklam och marknadsföring.

Alla våra leverantörer har garanterat att de följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och har undertecknat databearbetningsavtal med oss. Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartsleverantörer använder dina personuppgifter för sina egna ändamål (såvida det inte är nödvändigt för dem att tillhandahålla sina tjänster till oss, i vilket fall du uttryckligen kommer att informeras) och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Företagstransaktioner

Vi kommer att delavåra personuppgifter inom hela vår koncern.

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter.

Professionella rådgivare och brottsbekämpning

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till domstolstjänsten eller tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter i samband med förfaranden eller utredningar där de är tvungna att göra det. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra professionella rådgivare som vanligtvis regleras av en behörig myndighet (juridiska ombud, revisorer etc.) där det visar sig nödvändigt. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsleverantörer där det visar sig nödvändigt att behandla eventuella försäkringsanspråk i samband med din användning av våra fordon.

Lokala myndigheter

Lokala myndigheter kräver att vi delar viss information om våra fordon som ett villkor för oss att verkar inom territoriet i de städer de styr. Utbytet sker automatiskt och i enlighet med Open Mobility Foundations-protokoll för datautbyte. Alla lokala myndigheter har garanterat att de följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och har undertecknat datadelningsavtal med oss. Enligt dessa avtal är lokala myndigheter skyldiga att inte kombinera fordonsinformation med några andra uppgifter som potentiellt kan identifiera dig. Myndigheterna använder fordonsinformation för stadsplanering, offentligt engagemang och efterlevnad.

Andra transportapp-operatörer

Vi kan lämna ut viss information om våra fordon till andra transportapp-operatörer så att de kan tillhandahålla tjänster till dig, till exempel så att du kan se och boka våra fordon i deras appar. Denna information innehåller vanligtvis inga personuppgifter, men när den gör det sker utbytet automatiskt och i enlighet med Open Mobility Foundationsprotokoll för datautbyte. Alla transportapp-operatörer har garanterat att de följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och har undertecknat datadelningsavtal med oss. Enligt dessa avtal är transportapp-operatörer skyldiga att inte kombinera fordonsinformation med annan information som potentiellt kan identifiera dig. Transportapp-operatörer använder fordonsinformation enbart för att möjliggöra sömlös integrering av våra system med sina system.

FÖR ANVÄNDARE I STORBRITANNIEN:

Storbritanniens transportdepartement London

Vissa uppgifter om din användning av el-scootrar med någon deltagande operatör av hyrskotrar i Storbritannien, inklusive Dott, kommer att delas säkert med det Storbritanniens transportdepartement (UK Department for Transport, DfT) och en tredje parts forskningsentreprenör för e-scooterförsöken.

Dessa uppgifter kommer att göra det möjligt för DfT att förstå effekterna av el-scootrar och göra det möjligt för ministrarna att fatta ett välgrundat beslut i framtiden om hur de ska regleras för att främja säkra och hållbara resor.

De data som kommer att delas inkluderar:

1. Pseudonymiserade uppgifter: Uppgifter om resans längd, varaktighet och plats. Observera att varken DfT eller dess forskningsentreprenör kommer att kunna tillskriva dessa data till några personligt identifierbara uppgifter.

2. Personuppgifter, av vilka en del av DfT:s forskningsentreprenör kommer att kunna tillskriva en användares kontaktuppgifter (enbart i syfte att följa upp forskning): Månad och dag i veckan och ett tidsband (dvs. en onsdag i mars, mellan 7–12) för resan, resans varaktighet och avstånd, och området (ONS Lower Super Output Area som motsvarar en resas startpunkt). Operatörer, inklusive Dott, kommer också att dela svar som du kan ge på frågor som ställs efter varje resa.

DfT och Dott tar data-skydd på största allvar och säkerställer att insamlingen av dessa uppgifter överensstämmer med dataskyddslagstiftningen.

För mer information om de standarder du kan förvänta dig när DfT ber om eller innehar dina personliga uppgifter, läs DfT:s personuppgiftsstadga.

DfT förbereder också en separat undersökning som du kan bli ombedd att svara på som deltagare i dessa försök med e-scooteruthyrning. Undersökningen kommer att be om information om ditt kön, etnicitet, ålder och första delen av postnumret för att göra det möjligt för DfT:s forskningsentreprenör att bedöma effekten av e-scooteranvändning på jämlikhet och möjligheter, och för att jämföra olika erfarenheter av e-scooteranvändning enligt dessa egenskaper.

Mer information om detta kommer att tillhandahållas i undersökningen.

 1. Cookies

Cookies serveras oftast av tredje part och detta innebär vanligtvis utlämnande av tekniska data och användningsdata som ofta anonymiseras. Använd vår cookies-banner för att acceptera eller avvisa icke-nödvändiga cookies. För mer information om de cookies vi använder, se https://ridedott.com/cookies.

 1. Internationella överföringar

Många av våra externa tredje parter är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES. När vi överför dina personuppgifter från EES säkerställer vi att de får en liknande skyddsnivå genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

Kontakta oss om du vill ha ytterligare information om den specifika mekanism som används av oss vid överföring av dina personuppgifter från EES.

 1. Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som behöver veta på en företagsnivå. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de har tystnadsplikt.

Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och en tillämplig tillsynsmyndighet vid en överträdelse där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

 1. Lagring av uppgifter

Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive i syfte av rättsliga, reglerings-, skatte-, redovisnings- eller rapporteringskrav. Vi kan behålla dina personuppgifter under en längre period i händelse av ett klagomål eller om vi rimligen tror att det finns utsikter till rättstvister i respekt till vår relation med dig. För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt och tillämpliga rättsliga, reglerings-, skatte-, redovisnings- eller andra krav.

Under vissa omständigheter kommer vi oåterkalleligen att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forsknings- eller statistiska ändamål, i vilket fall denna policy inte längre skulle gälla och vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

Dina geolokaliseringsdata kommer att raderas eller anonymiseras efter en period på 12 månader, med undantag för de fall där dessa uppgifter kan behöva behållas längre av en specifik anledning, till exempel behövs för rättsliga förfaranden.

Observera att vi enligt lag måste behålla grundläggande information om våra kunder i sju år efter att de upphör att vara kunder av skatteskäl.

 1. Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss av automatiserat beslutsfattande, inbegripetanvändning av profilering, vid åldersverifieringskontroller. Åldersverifieringskontroller begärs endast där städerna kräver det. Om så är fallet kommer du att uppmanas på din skärm att utföra den. Vårt system kommer att verifiera informationen på din ID-handling (kan också vara ett pass eller körkort) för att verifiera ditt födelsedatum och dess giltighet, samtidigt som du jämför fotot på ditt ID med det livefoto som du skickar in. Tillsammans kommer de att bestämma om det är samma person på bilden som på ID.-handlingen.

Vi använder oss också av automatiserat beslutsfattande för att upptäcka bedrägerier. Våra system kommer att identifiera alla transaktioner eller profiler som anses misstänkta baserat på de data som är tillgängliga för oss, och baserat på denna information kommer att ta ett specifikt tillvägagångssätt, till exempel att tillåta en betalning att gå igenom, begära verifiering av vissa data eller blockera ett konto.

Om du vill invända mot någon typ av automatiskt beslutsfattande, vänligen kontakta privacy@ridedott.com

 1. Svartlistning

Dott kan svartlista ett konto eller en betalningsmetod när det fastställer att det har förekommit bedräglig aktivitet kopplad till det. Konton och betalningsmetoder som har svartlistats registreras för att undvika framtida bedrägliga transaktioner. Den här listan delas inte med någon tredje part och är endast för internt bruk. Målet med denna aktivitet är att förhindra bedrägliga transaktioner och att skydda våra användare. Om du vill veta mer om detta, vänligen kontakta privacy@ridedott.com

 1. Dina juridiska rättigheter

Dott har åtagit sig att se till att du fullt ut kan utöva dina rättigheter som dataperson. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till privacy@ridedott.com för att utöva följande rättigheter avseende de personuppgifter Dott behandlar om dig:

Ska informeras Så här kommer du åt Så här korrigerar du
Du har rätt att bli informerad om vår behandling av dina personuppgifter. Denna information finns i denna integritetspolicy. Om du har några frågor eller klagomål, vänligen kontakta oss på privacy@ridedott.com. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter om dig som vi har. Den här begäran kan handla om ett specifikt ämne (till exempel din resehistorik) eller allmänt. Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta privacy@ridedott.com. Du har rätt att korrigera dina uppgifter och ändra eller uppdatera dem där uppgifterna är felaktiga eller har ändrats. Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade, så vänligen meddela oss om dina personuppgifter ändras under din relation med oss.

Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta privacy@ridedott.com.

Att radera Så här begränsar du bearbetningen För att invända mot automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill utöva denna rätt, vänligen skicka ett e-postmeddelande till privacy@ridedott.com. Tänk på att vi under vissa omständigheter kanske inte kan följa din begäran eftersom vi kan ha rättsliga krav enligt vilka vi måste behålla dina uppgifter under en viss tid. Om så är fallet, kommer vi att informera om orsaken. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta privacy@ridedott.com. Dott utför automatiserat beslutsfattande vid utförande av åldersverifieringskontroller. Om du vill invända mot den här typen av behandling kontaktar du privacy@ridedott.com.
Till dataportabilitet Att klaga till dataskyddsmyndigheten Så här återkallar du ditt samtycke
Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs till en annan organisation eller att en lättläst kopia lämnas till dig för att överföras till en annan organisation. Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta privacy@ridedott.com. Om du vill lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet kan du hitta webbplatsen här https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Vi skulle uppskatta chansen att ta itu med eventuella problem du kan ha innan du tar upp dem med din lokala myndighet så vänligen kontakta oss i första hand genom att maila oss på privacy@ridedott.com.

I de fall där vi har förlitat oss på samtycke för behandling av dina uppgifter har du rätt att när som helst ta tillbaka detta samtycke. Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta privacy@ridedott.com.

Om du skickar oss en begäran om någon av dessa rättigheter kommer vi att svara inom en månad från mottagandet och, om möjligt, göra vårt bästa för att hantera din begäran inom en sådan tid. Vid behov kan denna period förlängas med upp till ytterligare två månader i komplexa fall (vi meddelar dig om så är fallet).

För fullständig information om dina rättigheter som dataperson, besök webbplatsen för dataskyddsmyndigheten i ditt bosättningsland:

 • För användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hittar du din dataskyddsmyndighet här.
 • För användare i Storbritannien kan du kontakta informationskommissionärens kontor här.

Vi skulle uppskatta att du tar itu med eventuella problem du kan ha innan du tar upp dem med din lokala myndighet så vänligen kontakta oss i första hand genom att maila oss på privacy@ridedott.com.