Arbeta för att överbrygga könsklyftan inom mikromobilitet

1 year ago

Det är färre kvinnor än män som åker på två hjul. Här är hur vi styr mot en mer inkluderande mikromobilitet.

Dott har utformats av och för alla människor. Vi vill spegla de olika städer där vi är aktiva och se till att alla kan röra sig fritt i och njuta av dessa städer.

Därför samarbetade vi med innovationsgruppen Steer för att undersöka och understryka könsklyftan som finns inom mikromobilitet. Målet var att hitta lösningar och minska de hindren som finns för kvinnor att använda våra elektriska fordon. Deras studie fokuserade på Storbritannien, Frankrike och Italien, där de undersökte kvinnor som både använder och inte använder våra elsparkcyklar och de intervjuade även experter inom området genus och mikromobilitet.

Könsklyftan vad gäller användningen av elsparkcyklar

Det finns en könsklyfta bland dem som använder våra elektriska fordon. I slutet av 2021 var 29 % av Dotts användare kvinnor och 71 % män. Med det sagt är könsskillnaden mindre på de marknader där våra elsparkcyklar har funnits tillgängliga längst, och även bland våra nyare användare. Dessa observationer tyder på att mikromobiliteten håller på att mogna, men att vi fortfarande måste vidta åtgärder nu för att öka kvinnors tillgång till och användning av delad mikromobilitet.

Studien visar att det finns ett stort outnyttjat intresse för mikromobilitetstjänster bland kvinnor som för närvarande inte använder dem. Mer än 35 % av respondenterna angav att de skulle vara intresserade av att prova vår tjänst. Framför allt cirka 50 % av kvinnorna över 45 år sa att de var öppna för att använda Dotts elsparkcyklar.

För oss är dessa siffror en bekräftelse på att vi behöver anpassa oss bättre till de människor som skulle kunna dra nytta av mikromobilitet.

Varför färre kvinnor använder elsparkcyklar

Att förstå vad som hindrar kvinnor från att delta i mikromobilitet är det första steget för att åtgärda detta.

Riskuppfattningen är en stor faktor som hindrar kvinnor från att använda delade elsparkcyklar. Även om vissa kvinnor nämner fordonens säkerhet som ett bekymmer, nämner de allra flesta kvinnor den nuvarande infrastrukturen i sina städer som det största hindret. De uppger att det känns osäkert att dela vägen med bilar och bussar när man åker elsparkcykel.

Intressant nog uppgav de kvinnor som deltog i undersökningarna att de anser att elsparkcyklar är ett säkrare sätt att resa på natten jämfört med att gå eller åka kollektivtrafik, eftersom de är snabbare och smidigare.

Andra orsaker till att kvinnor inte använder delade elsparkcyklar är pris, tillgänglighet och täckning. Tjänstens tillförlitlighet är viktig för kvinnor, eftersom det är troligt att de använder sig av en “resekedja”, dvs. att de kombinerar olika ärenden under en resa. För att kunna uppfylla alla de syften som finns med resan måste det vara tydligt hur en elsparkcykel passar in för att få alla saker gjorda.

Kvinnor uppgav dessutom att de bär med sig flera väskor eller föremål som de behöver för att förvara sina saker när de är på språng, vilket den nuvarande utformningen av elsparkcyklar inte lämpar sig väl för.

Nästa steg för en bättre balans på vägen

För att hjälpa kvinnor att övervinna sin uppfattning om att det innebär en risk att använda elsparkcyklar i trafiken har Dott lanserat en serie av säkerhetsutbildningar i London. De kostnadsfria kurserna om elsparkcyklar kommer att äga rum en gång i månaden och vissa av dessa är uteslutande avsedda för kvinnliga deltagare. Kursernas syfte är att ge kvinnor en säker och bekväm miljö där de kan prova elsparkcyklar, ta itu med och övervinna sin oro för säkerheten och bygga upp förtroendet att självständigt använda elsparkcyklar i trafiken. Efter att ha utvärderat effekten av programmet i London kommer vi att lansera initiativet på fler marknader.

När du väl är ute på vägarna har “Beginner Mode” utformats för att hjälpa nybörjare som använder en elsparkcykel för första gången. Inställningen för nya användare sänker automatiskt hastigheten under den första turen, vilket gör att de får en säkrare acklimatisering till det elektriska fordonet. Dessutom diversifierar vi vårt utbud, vilket innebär att vi lägger till cyklar och lastcyklar till vårt utbud av mikromobilitet, vilket ger fler människor ett större urval av fordon som passar med deras behov.

Vi är alla oroliga för säkerheten på gatorna. När det framgick från studien att kvinnor ser elsparkcyklar som en säkerhet, insåg vi att Dott kan spela en större roll än vad vi tidigare trodde. Därför har Dott anslutit sig till Women’s Night Safety Charter in London. Detta löfte garanterar att vi lägger större vikt vid kvinnors säkerhet på natten och här använder vi vår röst och plattform för att främja kvinnors säkerhet.

Vi fortsätter att öka tillgängligheten till våra elsparkcyklar i alla städer där vi är verksamma. Vi ser till att elsparkcyklarna tillbringar så mycket tid som möjligt på vägen i stället för att stå på lagret. Redan nu genomförs 90 % av våra turer med fordon med utbytbara batterier, vilket innebär att de inte behöver återvända till ett lager för att laddas när batteriet är tomt – de förblir aktiva på vägen medan våra team gör ett snabbt batteribyte.

Ytterligare en åtgärd är att vi skapar fler parkeringszoner, så att det finns fler platser där det är lätt att hämta och lämna en elsparkcykel.

Mångfald av användare går hand i hand med innovation i våra städer

För att göra mikromobilitet mer tillgänglig för fler människor krävs positiva förändringar i städerna.

Vår studie har fått oss att vidta åtgärder för att ange var fler cykelbanor kan skapas, var särskilda områden för elcyklar kan inrättas och var elsparkcyklar kan hjälpa samhällen som saknar transportalternativ. Dessa lösningar tjänar inte bara användarna av mikromobilitet – de gör städerna renare och mer hållbara i allmänhet.

Vi utvecklar även datadrivna parkeringsrekommendationer för de städer där vi är verksamma. Dessa rekommendationer tar hänsyn till kvinnors och andra resenärers upplevda säkerhetsproblem och föreslår det säkraste möjliga alternativet för att kliva av. Vi ser till exempel till att parkeringsplatserna är väl upplysta och tillgängliga i områden med mycket trafik.

Det här är bara en handfull av de processer som vi kommer att utforska för att få fler kvinnor på två hjul på ett säkert och bekvämt sätt.

Vi vet att den här studien bara är början på en längre resa för att uppmuntra en mer varierad användning av Dott och för att ständigt möta olika samhällens behov för utveckling. Vi tar vår roll som en ansvarsfull stadspartner på stort allvar, och vi kommer att fortsätta mot jämlikhet och ge skjuts åt alla på vägen.