Termes i condicions

Seleccioneu un idioma del país on aneu a continuació.

 TERMES I CONDICIONS PER A L’ÚS DELS SERVEIS A TARRAGONA I IBIZA

 

Darrera actualització dels termes i condicions: 23 de maig de 2024

ESPANYA (TARRAGONA I IBIZA) – CATALÀ

 

SI US PLAU, LLEGIU AQUESTS TERMES I CONDICIONS AMB ATENCIÓ:

A TARRAGONA I IBIZA,

 • L’EMPRESA DEL SERVEI DE LLOGUER I EL SEU SOCI CONTRACTUAL EN VIRTUT DEL CONTRACTE INDIVIDUAL DE LLOGUER ÉS TIER MOBILITY SPAIN, SLU, AMB DOMICILI SOCIAL A LA CARRETERA FUENCARRAL-ALCOBENDAS, KM 3800-ARBEA CAMPUS (ALCOBENDAS), I AMB NIF B-88226865 (D’ARA ENDAVANT, A L’EFECTE D’AQUESTS TERMES I CONDICIONS, “TIER”).
 • ELS SERVEIS RELACIONATS AMB L’ÚS DE L’APLICACIÓ MÒBIL SÓN PRESTATS PER RIDEDOTT, SLU, AMB DOMICILI SOCIAL A LA TRAVESSERA DE GRÀCIA, NÚMERO 56, 3r, 1a, (BARCELONA), I AMB NIF B-02640514 (D’ARA ENDAVANT, A L’EFECTE D’AQUESTS TERMES I CONDICIONS, “DOTT”).

Si aquests termes i condicions (“termes“) es refereixen a “nosaltres“, “ens” o “el nostre“, vol dir “TIER Mobility Spain, SLU”, i “RIDEDOTT, SLU”, totes dues entitats pertanyents al Grup TIER Mobility. 

Aquests termes regeixen el vostre (d’ara endavant, “vós” o “vostre“) (i) ús de l’aplicació mòbil de Dott (“aplicació“) després del registre per a un compte d’usuari (quan sigui aplicable) i (ii) el lloguer de les bicicletes elèctriques compartides (“bicicletes elèctriques”) o patinets elèctrics compartits (“patinets elèctrics”) de TIER (col·lectivament “vehicle/s”), per mitjà de l’aplicació o d’una plataforma de tercers autoritzada (“plataforma de tercers”) (en conjunt, els “serveis“). 

Sotmesos a aquests termes, vós i Dott subscriviu un contracte per a l’ús de l’aplicació, quan sigui aplicable, incloent-hi el vostre compte d’usuari (“acord de l’aplicació“). Per llogar els vehicles, subscriviu contractes individuals per cada ús individual d’un vehicle (“contractes de lloguer individual“) amb TIER. Si llogueu un vehicle mitjançant una plataforma de tercers, tots aquests termes són aplicables a l’ús que feu dels serveis, llevat de les seccions 1 i 5 següent. A més, esteu sotmès als termes i condicions de la plataforma de tercers i sense perjudici d’aquests termes. 

 

DURANT EL PROCÉS DE REGISTRE DE L’APLICACIÓ I QUAN DESBLOQUEU UN VEHICLE PER FER-NE ÚS PER MITJÀ DE L’APLICACIÓ O MITJANÇANT UNA PLATAFORMA DE TERCERS, CAL QUE ACCEPTEU AQUESTS TERMES. COM QUE SOLAMENT PODEU FER SERVIR ELS SERVEIS SI ACCEPTEU AQUESTS TERMES, NO PODEU FER ÚS DELS SERVEIS SI NO ESTEU D’ACORD AMB AQUESTS TERMES.

HI HA ALTRES TERMES QUE PODEN SER-VOS APLICABLES:

 

Aquests termes es refereixen als termes addicionals següents, que també s’apliquen a l’ús d’alguns serveis o de tots els serveis:

 

 • Podeu consultar la nostra política de privacitat a: https://ridedott.com/privacy (“Política de privacitat“). Per poder-vos proporcionar els serveis, és possible que calgui obtenir i tractar les vostres dades personals. Per exemple, quan us registreu per obtenir un compte d’usuari, potser caldrà informació de contacte o verificar la vostra identitat. Per obtenir més informació sobre quines dades personals es tracten i com es fan servir (a més dels vostres drets en relació amb les vostres dades personals), llegiu la política de privacitat. També podeu consultar la política de privacitat dins l’aplicació anant a ajuda i ajuda i legislació > legislació > política de privacitat.
 • Es poden consultar els termes principals de les pòlisses d’assegurança a https://ridedott.com/insurance (“Pòlisses d’assegurança “), que estableixen l’abast de la cobertura de l’assegurança que podeu rebre fent servir els vehicles de TIER mitjançant un contracte de lloguer individual. La pòlissa d’assegurança aplicable a l’ús que feu dels vehicles és la pòlissa d’assegurança que s’indica com a vàlida, tant si apareix com a vàlida en el vostre compte d’usuari com si us ho han comunicat mitjançant la plataforma de tercers, per al país en què feu servir els vehicles en el moment en què en desbloqueu un. Per rebre l’abast de l’assegurança indicada, heu de complir la pòlissa d’assegurança aplicable en qualsevol moment. Qualsevol cobertura que rebeu us serà proporcionada d’una manera automàtica des de l’inici del contracte de lloguer individual i no us comportarà cap cost addicional. Tingueu en compte que les pòlisses d’assegurança es poden modificar d’acord amb les condicions proporcionades per la nostra companyia d’assegurances. Per tant, es recomana que reviseu sempre la pòlissa d’assegurança aplicable abans de desblocar cap vehicle. També podeu obtenir les pòlisses d’assegurança disponibles a l’aplicació anant a ajuda i legislació > legislació > termes i condicions.

 

TERMES APLICABLES A L’ÚS QUE FEU DELS SERVEIS

 

 • EL VOSTRE COMPTE D’USUARI

 

Us heu de registrar amb un compte per mitjà de l’aplicació (“compte d’usuari”) al dispositiu mòbil abans de fer servir l’aplicació i per llogar vehicles per mitjà de la nostra aplicació. Per configurar el compte d’usuari, l’aplicació us demanarà que ens proporcioneu (i) algunes dades sobre vós (cal completar tots els camps indicats com a obligatoris), (ii) un mètode de pagament (informació sobre la targeta de crèdit o targeta de dèbit vàlida o un altre mètode de pagament aprovat) i (iii) altra informació o documents requerits perquè pugueu usar l’aplicació i els vehicles com s’indica en el procés de registre en l’aplicació. Els detalls de pagament es proporcionaran a processadors de pagament externs i només hi podrem accedir i els podrem desar en format encriptat.

Tots els camps que empleneu durant el procés de registre es desaran en el vostre compte d’usuari, al qual podeu accedir i el qual podeu rectificar en qualsevol moment per mitjà de l’app o enviant un correu electrònic a support@ridedott.com. Tota la informació que proporcioneu ha de ser precisa, veritable, actualitzada i completa, i ha de coincidir amb la informació dels vostres documents d’identificació.

El vostre compte d’usuari és personal i no transferible i us heu d’assegurar que es mantindrà segur i que no es compartirà ni s’usarà amb ningú altre. No podeu crear, directament o indirectament, cap compte d’usuari per a algú altre ni podeu transferir el vostre compte d’usuari a ningú més. En fer servir un vehicle, heu de complir totes les mesures de seguretat que es comuniquin mitjançant el vostre compte d’usuari en desblocar el vehicle. Sou responsable de totes les pèrdues i danys arran de la divulgació de la informació del seu compte d’usuari, o de qualsevol amenaça electrònica, atac o activitat fraudulenta que resulti de la vostra incapacitat per salvaguardar la seguretat del vostre compte d’usuari. Heu d’informar immediatament de qualsevol sospita d’accés no autoritzat al vostre compte d’usuari a: support@ridedott.com. Sou responsable de l’ús del vostre compte d’usuari en qualsevol moment.

 

Si hi ha motius raonables per sospitar que la informació que heu proporcionat en obrir el compte d’usuari és incorrecta, inexacta o fraudulenta, l’accés al vostre compte d’usuari pot ser suspès o blocat temporalment fins que el problema es resolgui de manera satisfactòria per a nosaltres. Si cal o si ho requereixen les lleis aplicables, es pot corroborar i verificar la informació que ens hàgiu proporcionat. Heu de facilitar qualsevol assistència que raonablement us puguin requerir i que sigui necessària per fer aquestes comprovacions i verificacions. Sou responsable de totes les pèrdues i danys provocats per la informació inexacta, falsa o incompleta que ens hàgiu proporcionat.

 

Durant l’ús dels serveis, cal que observeu aquests termes. Si hi ha motius raonables per sospitar d’algun incompliment per part vostra d’aquests termes, o en tenim esment, l’accés al vostre compte d’usuari pot ser suspès o blocat d’una manera temporal fins que el problema no s’hagi resolt de manera satisfactòria per a nosaltres.

Totes les sol·licituds de comptes d’usuari estan sotmeses a l’aprovació, la qual s’atorga d’una manera no discriminatòria. Es reserva el dret a refusar qualsevol sol·licitud de compte d’usuari. El registre d’un compte d’usuari es completarà quan rebeu una confirmació que ja podeu començar a conduir mitjançat l’aplicació.

 

 • ÚS DE VEHICLES

 

Per mitjà del vostre compte d’usuari, podreu llogar un vehicle mitjançant un contracte de lloguer individual de la manera següent: en el compte d’usuari podreu identificar els vehicles disponibles i desblocar-los per fer-ne ús. Quan desbloqueu un vehicle per mitjà del compte d’usuari per iniciar un viatge (com es descriu més avall d’una manera més detallada a la secció “Inici i fi d’un viatge”), heu de subscriure un contracte de lloguer individual amb TIER per a l’ús d’aquest vehicle específic. Si llogueu un vehicle per mitjà d’una plataforma de tercers, subscriureu un contracte de lloguer individual en desblocar un vehicle per mitjà d’aquesta plataforma de tercers. En tot cas, el contracte de lloguer es basarà en aquests termes així com qualsevol terme addicional (com els relacionats en les tarifes i àrees operatives permeses, així com la pòlissa d’assegurança aplicable). Podreu veure les tarifes i les àrees operatives en el vostre compte d’usuari o a la plataforma de tercers (quan sigui aplicable) abans de desblocar el vehicle. Quan comenceu un viatge fent clic a Desblocar (o el procés equivalent a la plataforma de tercers), accepteu pagar les tarifes pel servei com us indiquin en l’aplicació o per mitjà de la plataforma de tercers (quan sigui aplicable) quan requeriu el servei.

 

Inici i fi d’un viatge: un viatge comença quan desbloqueu un vehicle mitjançant l’aplicació (o el procés equivalent en la plataforma de tercers) i acaba tan aviat com seleccioneu l’opció Acabar el viatge a l’aplicació, fet que torna a blocar el vehicle. En acabar un viatge, heu d’estacionar el vehicle d’acord amb les nostres instruccions d’estacionament que podeu consultar més avall. Una vegada seleccionada l’opció Acabar el viatge, heu d’esperar fins a rebre la confirmació que el viatge ha acabat. Si abandoneu el vehicle sense acabar correctament el viatge, el servei continuarà funcionant i us demanaran que pagueu per l’ús continuat del servei. Si el viatge no es pot acabar per qualsevol motiu, cal que ens n’informeu i continueu amb el vehicle fins que decidim com cal actuar. Havent acabat un viatge, no podreu fer ús del vehicle i haureu de repetir el procés de desblocatge per tornar-lo a fer servir. Esteu obligat a seguir les regles que s’indiquen tot seguit en qualsevol moment en fer ús d’alguns serveis o de tots, a més de totes les regles que us comuniqui una plataforma de tercers

Edat i capacitat: cal que tingueu com a mínim 18 anys i, quan ho exigeixin les lleis locals i el vostre compte d’usuari o alguna plataforma de tercers, un permís de conduir vigent. Aquest permís de conduir no es pot suspendre, cancel·lar ni revocar durant la relació contractual entre vós i nosaltres. Heu d’assegurar-vos d’estar familiaritzat amb la conducció dels vehicles i d’estar físicament i mentalment capacitat per fer-ho.

 

Seguretat primer: abans de fer servir el vehicle, us recomanem que inspeccioneu el vehicle per trobar-hi danys (això inclou revisar l’estructura, la plataforma, el suport, els pneumàtics, els llums i la pantalla) i que proveu els frens i l’accelerador. Verifiqueu que la bateria està prou carregada per arribar a la vostra destinació. Si useu una bicicleta elèctrica, assegureu-vos que el selló estigui correctament ajustat abans de pujar-hi. Abans de sortir, heu d’informar-vos del temps i comprovar la rodalia per evitar una col·lisió i que no hi ha cap obstacle al camí per al moviment. Comproveu de manera constant el temps, les condicions del vehicle i l’entorn de conducció durant el viatge i ajusteu la conducció per garantir un viatge segur. Si el vehicle sembla defectuós abans de pujar-hi o en algun moment durant el viatge, n’heu de baixar de seguida i informar-nos-en per mitjà dels canals disponibles (“vehicle defectuós“). L’ús del vehicle pot ser prohibit quan afecta la seguretat de la conducció. Es recomana l’ús del casc i és obligatori a tots els països en què s’exigeixi legalment per conduir els vehicles (segons el que indica el vostre compte d’usuari o la plataforma de tercers (segons el que correspongui).

Compliment de les lleis: esteu obligat a actuar d’acord amb totes les lleis i regulacions aplicables, incloses les lleis i regulacions relacionades amb l’ús dels vehicles i totes les regles i regulacions de trànsit aplicables a l’ús i estacionament dels vehicles. De l’incompliment d’aquest requisit en poden resultar multes, sancions, pèrdua del permís de conduir i cancel·lació del compte d’usuari.

 

Disponibilitat: pot ser que els serveis no estiguin disponibles totes les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. En algunes circumstàncies els nostres serveis es poden interrompre, endarrerir o no estar disponibles, incloent-hi manteniments planificats, actualitzacions o reparacions urgents. Es reserva el dret de suspendre els serveis totalment o en part quan sigui necessari per a les finalitats d’interessos legítims. Podeu veure quins vehicles estan disponibles en qualsevol moment per mitjà de l’aplicació o mitjançant una plataforma de tercers. La quantitat de vehicles és limitada i la disponibilitat dels no està vehicles sempre garantida.

 

Usuari únic: quan desbloqueu un vehicle, en sou l’únic usuari i l’únic responsable del compliment de les regles establertes en aquests termes per fer servir el vehicle. Assegureu-vos que ningú, tret de vós, no fa servir el vehicle una vegada que l’heu desblocat. NO PODEU PORTAR NINGÚ MÉS NI ANIMALS AL VEHICLE O CONNECTATS AL VEHICLE. ESTÀ ESTRICTAMENT PROHIBIT CONDUIR UN VEHICLE AMB MÉS D’UNA PERSONA. ELS VEHICLES ESTAN DISSENYATS PER A UN SOL USUARI INDIVIDUAL AUTORITZAT.

 

Porteu el vehicle fent atenció: esteu obligat a tractar qualsevol equip (inclosos els vehicles) que us proporcionin tothora amb la cura, la diligència i la seguretat adients.

 

Restriccions d’ús dels serveis: heu de complir tothora les restriccions d’ús següents en relació amb els serveis:

 

 • No podeu conduir el vehicle fora de l’àrea indicada en l’aplicació o la plataforma de tercers quan sigui aplicable (“àrees operatives”). Durant el procés de desblocatge us indicaran l’àrea operativa, la qual sempre serà visible al mapa de l’aplicació. Si mai abandoneu les àrees operatives, es pot inutilitzar el vehicle i podeu rebre una multa si no torneu el vehicle a una zona operativa. El mapa a l’aplicació o a la plataforma de tercers (quan sigui aplicable) us indicarà si el vehicle és fora de l’àrea operativa o a dins.
 • No podeu conduir el vehicle en àrees en què qualsevol autoritat local competent hagi prohibit l’ús de vehicles (“zones prohibides“).
 • A les ciutats on una autoritat local competent ha designat àrees d’estacionament específiques per a vehicles (“àrees d’estacionament designades”), solament podeu aparcar el vehicle en aquestes àrees d’estacionament designades. Us indicaran aquestes àrees d’estacionament designades a la ciutat al mapa de l’aplicació o a la plataforma de tercers (quan sigui aplicable).
 • No podeu fer servir el vehicle en carreteres sense pavimentar, a través de l’aigua (més enllà de la conducció urbana normal) ni per fer curses, muntanyisme, acrobàcies o trucs.
 • Heu de fer servir el vehicle de conformitat amb totes les lleis aplicables, en particular les normes de trànsit.
 • No podeu usar el vehicle si el vostre compte d’usuari no compleix els requisits establerts en aquests termes.
 • No podeu llogar, arrendar, vendre, revendre, monetitzar ni fer ús comercial del vehicle o servei (l’ús comercial inclou, entre d’altres, publicitat, viatges compartits, viatges de missatgeria i lliurament d’aliments).
 • No podeu viatjar en un vehicle sabent que és defectuós i, si un vehicle s’avaria en qualsevol etapa del viatge, immediatament l’heu de deixar de fer servir i ho heu de notificar.
 • No podeu desblocar el vehicle si no és per mitjà de l’aplicació o segons el que pugui permetre l’ús de plataformes de tercers.
 • No podeu desmuntar, modificar, reparar ni alterar el vehicle ni cap part.
 • No podeu viatjarà en un vehicle portant una bossa, motxilla o un altre article si això us impedeix la capacitat de viatjar de manera segura o hi interfereix.
 • No podeu excedir el límit de pes màxim per al vehicle, el qual és de 110 kg per a les bicicletes elèctriques i 100 kg per als patinets elèctrics. 
 • No podeu portar càrrega al cistell de la bicicleta elèctrica que excedeixi 5 kg, i cal que porteu la càrrega de manera segura, per exemple de manera que no afecti la visibilitat. 
 • Tot conduint el vehicle, no podeu fer servir el telèfon mòbil, el reproductor de música portàtil ni cap altre dispositiu que us pugui distreure o que pugui afectar la conducció segura del vehicle. Si decidiu usar un suport per a telèfon mòbil en un vehicle, heu de reconèixer, entendre i acceptar que (i) assumiu el risc de l’ús del suport del telèfon mòbil o de qualsevol altre dispositiu, (ii) el suport del telèfon mòbil pot no sostenir el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu amb seguretat a causa de les condicions de la superfície i el tipus de dispositiu i (iii) no ens fem càrrec de cap pèrdua o dany causat al telèfon mòbil o a qualsevol altre dispositiu de resultes de l’ús del suport del telèfon mòbil.
 • NO CONDUÏU EL VEHICLE SOTA L’EFECTE DE L’ALCOHOL, DE MEDICAMENTS, DE DROGUES NI DE CAP ALTRA SUBSTÀNCIA QUE US PUGUI IMPEDIR CONDUIR EL VEHICLE D’UNA MANERA SEGURA.
 • Als països en què us proporcionen una assegurança per lesions personals, les pòlisses d’assegurança no cobreixen lesions al cap si viatgeu sense casc.
 • Heu de subjectar sempre el manillar del vehicle mentre conduïu.
 • Els patinets elèctrics no poden superar la velocitat màxima de 25 km/h, d’acord amb el que permet l’autoritat local competent segons l’àrea específica.
 • Les bicicletes elèctriques no poden superar la velocitat màxima de 25 km/h d’acord amb el que permet l’autoritat local competent segons l’àrea específica.
 • Quan conduïu el vehicle de nit o en circumstàncies en què la visibilitat disminueixi a causa del temps, heu de portar roba reflectora, com ara una jaqueta o cinturó, i us heu d’assegurar que els llums del davant i del darrere funcionin i siguin encesos.
 • No podeu recarregar les bateries de vehicle ni alterar de cap altra manera les bateries o els sistemes electrònics dels vehicles.
 • No podeu inhabilitar ni alterar de cap manera les eines de geolocalització, seguiment i control del vehicle, així com qualsevol altre element electrònic o dispositiu del vehicle.
 • No podeu fer cap mena de modificació estètica o tècnica al vehicle (entre d’altres, l’ocultació dels nostres logotips o marques comercials).
 • No podeu fer reparacions ni modificacions al vehicle, ni podeu sol·licitar aquestes reparacions o modificacions.

 

Estacionament: heu d’estacionar el vehicle a les àrees d’estacionament designades a les àrees operatives. On no hi hagi àrees d’estacionament designades, heu d’estacionar el vehicle d’acord amb el que és permès per la reglamentació aplicable. No podeu blocar les entrades dels edificis ni interferir en la circulació dels carrers, carreteres públiques, voreres per a vianants o trànsit ni l’accés al vehicle. Us poden sol·licitar que envieu una fotografia del vehicle per demostrar que s’ha estacionat correctament. Aquesta sol·licitud es farà per mitjà de l’aplicació o de la plataforma de tercers (segons el que sigui procedent) quan acabeu un viatge i bloqueu el vehicle. La fi d’un viatge pot requerir alguns passos addicionals per a certs vehicles, que us comunicaran mitjançant l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui aplicable). No intenteu assegurar o blocar el vehicle per cap mètode que no sigui l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui procedent). Us poden cobrar una tarifa administrativa de fins a 300 euros per recuperar els costos per recuperar el vehicle en cas que no hàgiu seguit les nostres instruccions d’estacionament i blocatge esmentades més amunt.

 

Multes: sou l’únic responsable i heu de pagar qualsevol multa, tarifa, penalització, cost de confiscació o altres càrrecs imposats per una autoritat governamental de resultes d’estacionar o usar el vehicle d’una manera incorrecta, o per haver transgredit qualsevol llei, regla o reglament mentre feu servir el vehicle, o si no compliu algun d’aquests termes (“Multes“). En tot cas, TIER es reserva el dret d’identificar-vos i comunicar a les autoritats públiques pertinents la vostra identitat si heu comès una infracció de trànsit mentre usàveu els serveis o aparcàveu el vehicle en àrees prohibides d’acord amb la normativa local corresponent. En alguns casos, TIER pot pagar aquestes multes en nom vostre (cas en què heu de reemborsar el pagament d’aquestes multes juntament amb una tarifa administrativa de 50 euros i qualsevol cost addicional raonable per pagar la multa en nom vostre, llevat dels cas que pugueu provar que els costos per aquestes multes han estat més baixos). Es reserva el dret de deduir aquestes multes i càrrecs del vostre mètode de pagament triat. Si no teniu prou fons disponibles perquè es dedueixin aquestes multes i càrrecs, accepteu que es posin en contacte amb vós perquè trameteu el pagament (el qual es farà immediatament en rebre la comunicació). Sense perjudici de la secció “Aparcament” i “Multes”, us poden cobrar una multa de 50 euros per qualsevol incompliment dels termes, independentment de si una altra multa, tarifa administrativa o penalització us ha estat imposada arran d’una vulneració d’aquests termes. 

 

Com cal informar d’accidents i pèrdues o danys al vehicle: ens heu d’informar de qualsevol dany, accident, lesió personal, vehicles defectuosos, vehicles robats o perduts i el context de l’ús del vehicle immediatament per correu electrònic a support@ridedott.com. Heu de presentar immediatament un informe al departament de policia local si us han robat el vehicle que heu llogat. Tingueu en compte que qualsevol incompliment d’informar d’un accident pot afectar la cobertura de la vostra assegurança.

 

RISC DE LESIONS I DANYS: CONDUIR, UTILITZAR O OPERAR UN VEHICLE TÉ UN RISC INHERENT DE LESIONS (INCLOSA LA MORT) PER A VÓS, A ALTRI O DANYS A LA PROPIETAT QUE NO ES PODEN EVITAR COMPLETAMENT NI TAN SOLS PRENENT LES PRECAUCIONS ADEQUADES.

 

 • ASSEGURANÇA

 

Totes les assegurances que requereixen els serveis es mantenen segons les lleis locals, com ara una assegurança de responsabilitat civil per cobrir la responsabilitat per lesions físiques, accidents a tercers o danys accidentals a la propietat física de tercers arran de l’ús que feu del vehicle. Tota la cobertura de l’assegurança que us han proporcionat és sotmesa als termes i condicions de la pòlissa d’assegurança de TIER.

 

PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE QUÈ ESTÀ COBERT I COM S’HA DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ, LES CÒPIES DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANÇA DE TIER ESTAN DISPONIBLES A https://ridedott.com/insurance. US RECOMANEM QUE LLEGIU AQUESTS TERMES ATÈS QUE L’INCOMPLIMENT D’AQUESTS TERMES POT PROVOCAR QUE L’ASSEGURADORA REFUSI LA VOSTRA RECLAMACIÓ.

 

LA PROVISIÓ D’ASSEGURANÇA NO ÉS DE CAP MANERA UNA ADMISSIÓ DE RESPONSABILITAT PER DANYS DE CAP MENA I NO TÉ LA INTENCIÓ D’ACTUAR COM A SUBSTITUT DE LA VOSTRA ASSEGURANÇA. Us recomanem que us assegureu que teniu una assegurança personal adequada per cobrir els riscos involucrats en l’ús dels serveis.

 

 • TARIFES, CÀRRECS I PAGAMENT

 

Tarifa
Les tarifes per l’ús dels vehicles es cobren d’acord amb el pagament per ús. Cada vegada que vulgueu fer servir un vehicle, us poden cobrar una tarifa de desblocatge, a més de les tarifes d’ús que es calculin d’acord amb la durada del seu ús del vehicle. Us indicaran de les tarifes en el compte d’usuari o a la plataforma de tercers (segons el que sigui aplicable) abans de desblocar un vehicle, i la informació sobre les tarifes respecte de cada ciutat es pot consultar a l’aplicació a Ajuda i legislació > Legislació> Compte i pagament. Les tarifes es calculen des del moment en què es desbloqui el vehicle fins al moment que es bloqui el vehicle per mitjà del compte d’usuari. Les tarifes s’arrodoneixen a la unitat de temps més pròxima segons el model de facturació aplicable (és a dir, per segon, per minut o per hora). Tant la tarifa de desblocatge aplicable com el model de facturació aplicable i les tarifes cobrades es poden consultar a l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui procedent) abans de conduir.

Els vehicles llogats mitjançant una plataforma de tercers poden ser sotmesos a tarifes diverses o addicionals, com us comunicaran per mitjà d’aquesta plataforma de tercers.

Pagament

El pagament es pot fer amb la targeta de crèdit o dèbit que ens heu proporcionat en registrar el compte d’usuari o mitjançant qualsevol altre mètode de pagament permès per l’aplicació o per la plataforma de tercers al vostre país específic. Podeu seleccionar el mètode de pagament preferit per al viatge abans de desblocar el vehicle seleccionant el mètode al menú de pagament de l’aplicació. Tots els rebuts i les factures per ús dels vehicles es poden consultar a l’aplicació seleccionant l’historial de viatges. També us els enviaran per correu electrònic si proporcioneu l’adreça de correu electrònic. Respecte dels vehicles llogats per mitjà d’una plataforma de tercers, el procés per seleccionar un mètode de pagament i per consultar rebuts i factures és el que us comuniqui la plataforma de tercers. 

Si és refusat el vostre pagament en l’aplicació, el vostre compte d’usuari es pot suspendre fins que no es liquidi el pagament pendent. Us enviaran un correu electrònic per sol·licitar-vos que satisfeu tots els pagaments pendents. Si aquestes sumes no es liquiden durant els terminis sol·licitats, es rescindirà el vostre acord d’aplicació i es podran prendre les accions legals que considerin necessàries per recuperar el pagament pendent, inclosa la cerca d’una compensació pels danys que hàgiu causat.

 

Codis promocionals

En certes circumstàncies, TIER pot proporcionar codis promocionals (“codis promocionals“) que us atorguin una reducció en les tarifes dins l’aplicació o per mitjà d’una plataforma de tercers (segons el que sigui aplicable). Els codis promocionals estan sotmesos als termes i condicions addicionals que us comuniquin en el moment d’emetre el codi promocional per fer-ne ús. Els codis promocionals només es poden fer servir una vegada i són específics al vostre compte d’usuari. TIER pot posar fi a la validesa dels codis promocionals per qualsevol raó i en qualsevol moment. Si heu incomplert qualsevol d’aquests termes o els termes i condicions addicionals que us han comunicat en el moment d’emetre els codis promocionals, poden refusar qualsevol ús futur que feu dels codis promocionals. 

 

Abonaments

En algunes ciutats hi pot haver disponibles abonaments prepagament per comprar per mitjà de l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui procedent) (“abonaments“). El preu de compra juntament amb qualsevol altra limitació del paquet (com ara el nombre màxim de viatges (“viatges màxims“), la durada màxima dels viatges (“durada màxima del viatge“), la durada del paquet (“termini“), les hores o els dies en què es poden usar els viatges i la ciutat on es pot fer servir el paquet) us els comunicaran a l’aplicació o a la plataforma de tercers (segons el que sigui aplicable) abans de la compra. Si seleccioneu un abonament per comprar, l’abonament començarà immediatament després que Dott o la plataforma de tercers (segons el que sigui procedent) confirmi que ha rebut el vostre pagament (“Data d’inici“). Els abonaments acabaran en la primera de les situacions següents: (i) l’ús del nombre màxim de viatges, o (ii) la fi del termini (“Data de fi“).

Si feu un viatge més curt que la durada màxima del viatge, no es transfereix ni es cancel·la cap part no usada del viatge. Si excediu la durada màxima del viatge, us cobraran la tarifa estàndard per minut com s’indica en l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui aplicable). 

Els abonaments no es poden usar juntament amb ofertes promocionals, recompenses ni altres descomptes.

TIER pot cancel·lar els vostres abonaments (i) sense causa en qualsevol moment durant el terme per mitjà d’un avís per escrit amb 30 dies d’anticipació, (ii) immediatament si no feu el pagament o si incompliu substancialment aquests termes. 

Si heu incomplert aquests termes, ens podem negar a proporcionar-vos abonaments en el futur. 

Els abonaments es poden comprar amb qualsevol mètode de pagament disponible, llevat del pagament mitjançant cartera.

Les tarifes dels abonaments s’han de pagar per endavant.

Subscripcions
En algunes ciutats, les subscripcions poden estar disponibles per comprar mitjançant l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui procedent) (“subscripcions“). El preu de compra juntament amb qualsevol altra limitació de la subscripció (com ara el nombre màxim de viatges durant cada mes de la subscripció (“viatges màxims“), la durada màxima dels viatges (“durada màxima del viatge“), la durada de la subscripció (“termini”), els horaris o dies en què es poden usar els viatges i la ciutat on es pot fer servir la subscripció) us els comunicaran mitjançant l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui aplicable) abans de la compra. Si seleccioneu una subscripció per a la compra, la subscripció començarà immediatament després que l’aplicació confirmi la recepció del vostre pagament per mitjà de l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui aplicable) (“data d’inici“). Les subscripcions acabaran en la primera de les situacions següents: (i) exerciu el vostre dret de cancel·lació i (ii), quan no s’indiqui expressament la renovació automàtica, el final del termini (“Data de fi“).

Si excediu el nombre màxim de viatges o la durada màxima del viatge durant el termini, us cobraran la tarifa estàndard per minut com s’indica en l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui procedent).

Si la vostra subscripció és sotmesa a renovació automàtica, l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui aplicable) us ho notificaran abans de la compra de la subscripció. Quan una subscripció estigui sotmesa a renovació automàtica, es renovarà d’una manera automàtica pel mateix període de temps que el període de subscripció original i continuarà indefinidament fins que exerciu el seu dret a cancel·lar abans del pròxim període de renovació automàtica. Si trieu cancel·lar la subscripció després de la data de renovació automàtica, però abans del pròxim període de renovació automàtica, no tindreu dret a cap reemborsament per la resta del període de renovació actual. Durant aquest temps continuareu disposant dels serveis.

Si una subscripció està sotmesa a renovació automàtica, l’aplicació o la plataforma de tercers (segons el que sigui procedent) us ha d’informar del vostre dret a cancel·lar i del procés de cancel·lació. Si no us proporcionem aquesta notificació, podeu cancel·lar la subscripció en qualsevol moment a partir de la data de renovació automàtica.

Ens reservem el dret de modificar, esmenar o variar els termes de la subscripció (incloent-hi el preu). Per fer-ho us farem arribar un avís per escrit amb 14 dies d’anticipació. Teniu dret a cancel·lar la subscripció i rebre un reemborsament si no voleu continuar amb els termes modificats.

Les subscripcions no es poden usar juntament amb ofertes promocionals, recompenses ni altres descomptes.

La vostra subscripció es pot cancel·lar (i) sense causa en qualsevol moment durant el termini, per mitjà d’un avís per escrit amb 30 dies d’anticipació, (ii) immediatament si no feu el pagament o si incompliu substancialment aquests termes.

En cas que hàgiu incomplert alguna d’aquestes condicions, en el futur es podran negar a facilitar-vos subscripcions.

Les subscripcions solament es poden comprar mitjançant pagament amb targeta de crèdit.

Dret de desistiment aplicable a abonaments i subscripcions

Si sou un consumidor, teniu el dret legal de retirar-vos d’un abonament o subscripció durant els 14 dies posteriors a la data d’inici. Si accepteu, però, que l’abonament o la subscripció comenci immediatament en la data d’inici (i ho sol·liciteu d’una manera expressa en comprar l’abonament o la subscripció), perdreu el dret de desistiment si la data de fi s’esdevé abans del venciment de 14 dies. Si exerciu el vostre dret de cancel·lació, teniu dret a un reemborsament a prorrata igual al més petit (i) del nombre màxim de viatges restants (si és procedent) i (ii) la durada del termini restant.

Si voleu exercir els vostres drets de cancel·lació, envieu un correu electrònic a support@ridedott.com amb una declaració per escrit segons la qual voleu exercir el vostre dret de desistiment, juntament amb el nom, el número de telèfon i els detalls de l’abonament o subscripció que voleu cancel·lar. Us informarem tan aviat com puguem per mitjà de la mateixa adreça de correu electrònic del rebut d’aquesta cancel·lació.

Cartera

En alguns països es pot oferir una cartera com a mètode de pagament addicional. Podeu optar per carregar crèdit a la cartera. El saldo de crèdit de la vostra cartera sempre s’indica a l’aplicació. Els crèdits a la vostra cartera no són moneda fiduciària i no es poden reemborsar ni bescanviar. 

 

Si heu carregat crèdits a la cartera en una moneda diferent de l’euro, solament podeu fer servir aquests crèdits al país de la moneda específica.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Com a part de l’acord de l’aplicació, us atorguen una llicència personal, limitada, sense regalies, no exclusiva, revocable i intransferible per baixar i fer servir l’aplicació solament perquè en pugueu usar els serveis i amb finalitats no comercials. Podeu fer servir l’aplicació solament d’acord amb els termes. No podeu, ni ho podeu permetre a cap altra part, (i) modificar, fer enginyeria inversa, adaptar, millorar, alterar, traduir ni crear treballs derivats de l’aplicació (llevat que estigui permès per les disposicions del Reial decret legislatiu 1 / 1996, de 12 d’abril, que promulga el text refós de la llei de propietat intel·lectual, que regularitza, elimina ambigüitats i harmonitza les disposicions legals vigents en la matèria), (ii) crear una base de dades baixant i desant sistemàticament l’aplicació; (iii) accedir als serveis per tal d’extreure’n dades, tant de manera manual com automatitzada, inclosos robots, raspadors o aranyes o (iv) fer servir l’aplicació per a finalitats comercials. Tots els drets de propietat intel·lectual (com ara els drets d’autor, marques comercials i tot el contingut incorporat en els serveis) relacionats amb els serveis continuaran sent de la nostra propietat exclusiva i dels nostres llicenciadors en tot moment, i no us els transferiran ni a vós ni a cap altra part de cap manera. Si no compliu els termes d’ús de l’aplicació esmentats més amunt, es pot rescindir l’acord de l’aplicació d’acord amb la clàusula 9 següent i suspendre-us qualsevol accés posterior a l’aplicació i als serveis. 

 • DISPOSITIUS DE SEGUIMENT

A fi de preservar, protegir, detectar i prevenir delictes i analitzar l’acompliment dels vehicles, es fan servir dispositius electrònics que permeten monitorar l’estat i funcionament dels vehicles i rastrejar-ne els moviments en qualsevol moment.

Aquesta informació es pot fer servir per analitzar i validar si els usuaris fan un ús adequat dels serveis, a més de l’acompliment dels vehicles.

La recopilació i l’ús d’aquesta informació s’ha de tractar d’acord amb aquests termes i de la política de privacitat. Us informem d’una manera expressa sobre l’ús d’aquests dispositius electrònics i sobre el tractament de la informació que se n’ha obtingut.

Podeu consultar més informació sobre les pràctiques de privacitat a la política de privacitat. 

 • LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

LA NOSTRA RESPONSABILITAT LEGAL I CONTRACTUAL PER DANYS CAUSATS PER LLEU NEGLIGÈNCIA, AMB INDEPENDÈNCIA DEL FONAMENT LEGAL, ESTÀ LIMITADA ALS ASPECTES SEGÜENTS: (i) SOLAMENT ENS FEM CÀRREC DE FINS A LA QUANTITAT DELS DANYS PREVISIBLES TÍPICS D’AQUEST TIPUS D’INCOMPLIMENT DE CONTRACTE OBLIGACIONS CONTRACTUALS MATERIALS, (ii) NO ENS FEM CÀRREC DE L’INCOMPLIMENT DE CAP OBLIGACIÓ CONTRACTUAL NO SUBSTANCIAL NI PER L’INCOMPLIMENT LLEUMENT NEGLIGENT DE CAP ALTRE DEURE D’ATENCIÓ APLICABLE.

 

LES LIMITACIONS ANTERIORS DE RESPONSABILITAT NO SÓN APLICABLES A CAP RESPONSABILITAT LEGAL OBLIGATÒRIA NI A CAP RESPONSABILITAT PER LESIONS PERSONALS DE CAUSA CULPABLE. A MÉS, AQUESTES LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT NO SÓN APLICABLES SI HEM ASSUMIT UNA GARANTIA ESPECÍFICA.

 

AIXÒ ÉS APLICABLE SEGONS LA RESPONSABILITAT DE DOTT PER DESPESES COMBUSTIBLES.

NO ENS FEM CÀRREC DE CAP INFECCIÓ NI DANY DE RESULTES D’UNA POSSIBLE INFECCIÓ DE MALALTIES, SIGUI QUINA SIGUI LA SEVA TRANSMISSIÓ, ORIGEN I CARACTERÍSTIQUES. CONEIXEU I ACCEPTEU ELS RISCOS INHERENTS A LA NATURALESA COMPARTIDA DELS SERVEIS I, PER TANT, PER HAVER FET SERVIR ANTERIORMENT ALTRES USUARIS EL VEHICLE.

NO ENS FEM CÀRREC DE CAP DANY QUE SORGEIXI DE LA MANCA DE DISPONIBILITAT O ACCESSIBILITAT A L’APLICACIÓ O ELS SERVEIS, INTERRUPCIÓ EN EL FUNCIONAMENT DE L’APLICACIÓ O FALLES DEL COMPUTADOR, DESCONNEXIÓ, BLOCATGES, RETARDS O CAUSES PER SOBRECÀRREGA EN LES XARXES O CENTRE DE DADES, A MÉS DE QUALSEVOL ALTRE DANY CAUSAT PER TERCERS. AIXÍ MATEIX, NO ENS FEM CÀRREC DE DANYS CAUSATS PER VIRUS D’ORDINADORS NI D’ELEMENTS FORA DE L’APLICACIÓ INTRODUÏTS PER TERCERS QUE PUGUIN CAUSAR ALTERACIONS EN ELS SISTEMES, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O ARXIUS DESATS ALS DISPOSITIUS.

 

ESTEU OBLIGAT A PRENDRE LES MESURES ADEQUADES PER EVITAR I REDUIR ELS DANYS.

 

A L’EFECTE D’AQUESTA CLÀUSULA 7 I CLÀUSULA 8 SEGÜENT, “NOSALTRES”, “ENS” O “EL NOSTRE” INCLOU DOTT I TIER, LES SEVES FILIALS, SUBSIDIÀRIES, PROPIETARIS, GERENTS, EMPLEATS, CONTRACTISTES, SUCCESSORS I CESSIONARIS, REPRESENTANTS, AGENTS I DIRECTORS.

 

 • INDEMNITZACIÓ

 

SOTMÈS A LA CLÀUSULA 7 SUPERIOR, ACCEPTEU QUE ENS HEU D’INDEMNITZAR, DEFENSAR I ALLIBERAR DE TOTES LES MULTES, SANCIONS, RECLAMACIÓ, ACCIONS, RESPONSABILITATS, PÈRDUES, DESPESES, DANYS I COSTOS (INCLOENT-HI COSTOS LEGALS RAONABLES) QUE SORGEIXIN DIRECTAMENT O INDIRECTAMENT A I ATRIBUÏBLE (I) A L’ÚS INDEGUT O REFUSATS DELS SERVEIS INCOMPLINT AQUESTS TERMES, (II) A L’INCOMPLIMENT NEGLIGENT O VOLUNTARI D’AQUESTS TERMES, (III) A QUALSEVOL FALSIFICACIÓ DESTINADA O NEGLIGENT EN RELACIÓ AMB EL CONTINGUT I LA INFORMACIÓ PROPORCIONATS DIRECTAMENT O INDIRECTAMENT PER VÓS PER MITJÀ DE L’APLICACIÓ, (IV) A QUALSEVOL MORT O LESIÓ CORPORAL A QUALSEVOL PERSONA I QUALSEVOL DANY, PÈRDUA O DESTRUCCIÓ DE QUALSEVOL PROPIETAT REAL O TANGIBLE A CAUSA DE L’ÚS NEGLIGENT O VOLUNTARI DELS SERVEIS INCOMPLINT AQUESTS TERMES.

 

 • ACABAMENT

 

La relació contractual respecte de l’ús de l’aplicació és de durada indefinida a partir del moment en què completeu el registre d’un compte d’usuari.

Cada part té dret a rescindir l’acord de l’aplicació en qualsevol moment, amb avís previ a l’altra part (per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic especificada en l’apartat “Contactes” següent). Això no afecta el dret a rescindir l’acord de l’aplicació i qualsevol acord de lloguer individual per causa justificada sense un període de notificació. En cas de rescissió, (i) se suspèn el compte d’usuari i es denega qualsevol accés addicional i ús dels serveis, (ii) es pot reclamar la devolució immediata de qualsevol vehicle usat per vós, així com les tarifes per l’ús de qualsevol vehicle fins que el vehicle sigui retornat, i (iii) la relació contractual que sorgeixi d’aquests termes deixarà de tenir efecte i validesa (llevat de les clàusules de les quals es pugui inferir que són efectives fins i tot després de l’acabament de la relació contractual).

 

 • MODIFICACIONS

 

ES PODEN MODIFICAR AQUESTS TERMES, INCLOENT-HI LES TARIFES APLICABLES I LES POLÍTIQUES D’ASSEGURANÇA, SENSE AVISAR. TINGUEU EN COMPTE QUE US AVISAREM DE QUALSEVOL CANVI MATERIAL PER CORREU ELECTRÒNIC O UN AVÍS DESTACANT EN L’APLICACIÓ O PER MITJÀ DE LES PLATAFORMES DE TERCERS (SEGONS EL QUE SIGUI APLICABLE). QUALSEVOL ESMENA O REVISIÓ SERÀ EFECTIVA A PARTIR DE LA DATA EN QUÈ ES PUGUI CONSULTAR EN AQUEST LLOC WEB. SI CONTINUEU USANT ELS SERVEIS DESPRÉS DE QUALSEVOL ESMENA O REVISIÓ DELS TERMES (O QUALSEVOL NOTIFICACIÓ DE CANVIS MATERIALS), ACCEPTEU ELS CANVIS.

 

 • FORÇA MAJOR

 

No ens fem càrrec de cap pèrdua, dany, incompliment o falla causats per esdeveniments fora del nostre control, incloses falles de connectivitat, interrupció de comunicacions, talls d’energia, disturbis, incendis, inundacions, tempestes de vent, explosions, guerres, epidèmies, pandèmies, estat d’emergència epidèmica o pandèmica, sabotatge, accions governamentals, canvis de lleis, reglaments, disposicions administratives i altres regles, ni casos fortuïts.

 

 • LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquests termes, l’acord d’aplicació i els contractes de lloguer individuals solament es regeixen per les lleis d’Espanya. Qualsevol llei de protecció al consumidor obligatori no és afectada per aquesta clàusula d’elecció de llei.

 

D’acord amb l’article 14 del Reglament UE 524/2013, en cas de disputa podeu presentar una queixa mitjançant la plataforma ODR de la Unió Europea, que podeu trobar a l’enllaç següent http://ec.europa.eu/consumers/odr. La plataforma ODR és un punt d’accés per als usuaris que volen resoldre disputes arran de contractes de venda o serveis en línia en l’àmbit extrajudicial.
A més d’això, 

pertany al sistema arbitral de consum per mitjà de la Junta Arbitral de Consum (consulteu l’annex A). Els consumidors poden presentar sol·licituds d’arbitratge a aquesta junta amb relació a conflictes sorgits en la prestació de serveis de conformitat amb el que ha exposat el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer.

 

 • GENERAL

 

En cas que algun tribunal o autoritat competent determini que alguna disposició d’aquests termes és invàlida, il·legal o inaplicable, cal retirar aquesta disposició d’aquests termes i de la resta dels termes, els quals continuaran sent vàlids i executables mentre ho permeti la llei.

 

No podeu cedir, assignar ni delegar cap dels vostres drets o obligacions en virtut d’aquests termes sense la nostra aprovació prèvia per escrit. Qualsevol intent de cessió sense el nostre consentiment previ per escrit és nul. Dott pot cedir, assignar o delegar qualsevol dels nostres drets o obligacions a un tercer sense el vostre consentiment. En aquest cas, teniu dret a rescindir el contracte de conformitat amb la clàusula 9.

 

Vós i nosaltres som contractistes independents i no hi ha cap societat, franquícia, empresa conjunta, agència, treball ni cap altra relació fiduciària real o suposada entre vós i nosaltres.

 

Continuaran els drets i obligacions que a causa de la seva naturalesa haurien de continuar després de l’acabament o l’expiració d’aquests termes o l’ús dels serveis.

 

El fet que no exercim immediatament qualsevol dret contractual no comporta que s’hagi renunciat al dret, llevat que reconeguem i acceptem aquesta renúncia per escrit, i no dona lloc a una renúncia continuada ni a cap expectativa que el dret no es farà complir, llevat que s’indiqui així d’una manera expressa.

 

Aquests termes constitueixen l’acord integral relacionat amb el tema tractat i reemplacen totes les comunicacions, acords i propostes anteriors o contemporànies, orals o escrites, entre vós i nosaltres relacionats respecte d’aquests termes.

 

Qualsevol frase en aquests termes introduïda per les paraules “incloent-hi“, “inclou“, “en particular” o qualsevol expressió semblant vol dir “incloent sense limitació“.

 

Trets dels inclosos en la definició de “nosaltres”, “ens” o “el nostre” en les clàusules 7 i 8 d’aquests termes, no hi ha tercers beneficiaris en aquests termes.

 

 • CONTACTES

 

Si teniu cap pregunta relacionada amb aquests termes o els serveis, si us plau, envieu-nos un correu electrònic a support@ridedott.com.

ANNEX A

 

Madrid:

Dott i TIER estan adherides al sistema arbitral de consum, a través de la Junta Arbitral de Consum de Madrid.