ZHRNUTIE POISTENIA

Dottove poistné zmluvy sa líšia v závislosti od krajiny, v ktorej jazdíte.
Aby ste lepšie pochopili, aké pokrytie si môžete vychutnať a kde,
uistite sa, že ste si prečítali súhrn poistenia pre krajinu, v ktorej jazdíte.

Poistné zmluvy Dott sa líšia v závislosti od krajiny, v ktorej jazdíte. Aby ste lepšie pochopili, aké krytie môžete získať a kde, prečítajte si súhrn poistenia pre krajinu, v ktorej jazdíte.

POISTNÉ KRYTIE NA SLOVENSKU

Na Slovensku, kým používate aplikáciu Dott’s, služby prenájmu na základe vašej individuálnej zmluvy o prenájme poskytuje spoločnosť TIER Mobility Slovakia s.r.o. („mobilita TIER“). Podrobnosti o vašom zmluvnom partnerovi a poskytovateľoch služieb nájdete v podmienkach pre Slovensko.

TIER Mobility udržiava poistenie požadované na prevádzkovanie služieb podľa miestnych zákonov. Ako sa môže vyžadovať, TIER Mobility poskytuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na krytie vašej zodpovednosti za náhodné fyzické zranenie tretích strán alebo náhodné poškodenie fyzického majetku tretích strán vyplývajúce z vášho používania vozidiel TIER Mobility.

Viac informácií o tom, čo kryje, nájdete v podmienkach poistenia TIER Mobility pre Slovensko, ktoré sú uvedené nižšie. Odporúčame vám prečítať si zmluvné podmienky príslušnej poistnej zmluvy TIER Mobility, ako aj zmluvné podmienky vzťahujúce sa na používanie našich služieb pre Tarragonu a Ibizu, keďže nedodržanie týchto podmienok môže mať za následok, že poisťovateľ zamietnutie vášho nároku.

Hoci služby poskytuje TIER Mobility, používateľská podpora je poskytovaná prostredníctvom aplikácie Dott. 


Ak chcete nahlásiť reklamáciu, kontaktujte nás prostredníctvom aplikácie Dott alebo pošlite e-mail na adresu support@ridedott.com.

Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu v oblasti mobility TIER