Mikromobilitetsföretag utfärdar en historisk lista med branschens rekommendationer till europeiska städer

Dott, Lime, Superpedestrian, TIER Mobility och Voi presenterar tio rekommendationer för att hjälpa städer att gå över till nollutsläppstransporter med säkra och välintegrerade delade elfordon


Image available here

Fem ledande operatörer av delade elsparkcyklar och elcyklar publicerade idag tio rekommendationer för att städer på ett bättre sätt ska integrera delade mikromobilitetsfordon på sina gator. Operatörerna Dott, Lime, Superpedestrian, TIER Mobility och Voi har samarbetat för att skapa ett ramverk, i ett sällsynt drag i den konkurrensutsatta branschen.

Rekommendationerna återspeglar operatörernas samlade erfarenhet och expertis. Tillsammans bedriver de fem operatörerna verksamhet med 750 000 fordon i 37 länder. 

10 rekommendationer för bättre organisering och drift av tjänsten

De fem operatörerna har lagt fram tio rekommendationer för att hjälpa städer att uppnå minskade luftföroreningar och erbjuda ett starkt alternativ till den privata bilen samt ett komplement till kollektivtrafiken. Rekommendationerna följer två teman: att definiera den bästa miljön tjänsten ska fungera i och att framhäva det bästa sättet att reglera program för att bli ekonomiskt hållbara på lång sikt.

Företagen gör rekommendationer om storlek på flottan samt kontraktslängd och knyter dessa faktorer till större pålitlighet för frekventa användare, exempelvis de som använder tjänsterna för att pendla till arbete eller universitet. Vidare föreslås att eventuella tillägg av nya fordon på stadsgator bör vara direkt kopplade till operatörernas prestanda för att hålla ordning och reda på stadens gator.

Ramverket gör flera tekniska rekommendationer om datadelningsprotokoll, operatörsavgifter och protokoll för urval av uthyrare och uppmuntrar städer att betrakta pålitlighet, säkerhet, hållbarhet och förvaltning av flottan som de viktigaste urvalskriterierna. När uthyrare väl har valts ut för att verka i en stad, föreslår rekommendationerna att verksamhetsområdet ska vara sammanhängande med stadens gränser i mesta möjliga mån, att hastighet ska begränsas till 20-25 km/h samt att det ska finnas god tillgänglighet till parkering.

Slutligen rekommenderar operatörerna att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen för att säkerställa att människor går över till hållbara, delade och nollutsläppstransport för gott. Bland de rekommendationer som fokuserar på användarupplevelsen ingår avtalsvillkor som är tillräckligt långsiktiga för att användare ska bli bekanta med varumärkets tjänst och förlita sig på det, verksamhetsområden som är sammanhängande så att användare inte stoppas mitt i resan samt praktiska parkeringssystem som tillåter användare att parkera vid sina destinationer.

Branschgruppen påpekar att vad som i slutändan kommer att spela roll är att städer läser, överväger och i slutändan implementerar rekommendationerna från företagen.

Henri Moissinac, vd, Dott; Wayne Ting, vd, Lime; Assaf Biderman, vd, Superpedestrian; Lawrence Leuschner, vd, TIER Mobility; and Fredrik Hjelm, vd, Voi, sade: 

”På ganska kort tid har mikromobilitetsbranschen haft en enorm tillväxt, vilket är den största utmanaren hittills för användningen av personbilar i städerna. För att säkerställa fortsatt hållbarhet och global enhetlighet har vi kombinerat vår expertis för att ta fram rekommendationer till städerna som vi anser vara bästa praxis för att reglera program för mikromobilitet. Vi har skapat ett starkt ramverk som har potential att avsevärt förbättra mikromobilitetsupplevelsen för både förare och icke-förare, så att städerna kan uppleva det bästa av vad våra tjänster erbjuder.”

”Vi samlades för att utfärda dessa rekommendationer. Nu när vi har visat vilka villkor som leder till hållbara tjänster ser vi fram emot att samarbeta med städer och myndigheter för att omsätta rekommendationerna i praktiken.”

Läs mer om samtliga rekommendationer i Micromobility Industry Best Practice.

-ENDS-