Hållbara åkturer för alla

Vårt uppdrag är att göra våra städer mer tillgängliga med hållbara åkturer för alla". Vi påstår inte att vi kommer att rädda världen, men vi strävar alltid mot att göra det rätta för oss människor, städerna och planeten.

Upptäck hela vår historia nedan eller ladda ner vårt hållbarhetsmanifest för att se hur vi går till väga.

Får städer att vakna till liv igen

Vi är starka förespråkare för bilfria städer och vi ser oss själva som katalysatorer för multimodalitet. Genom att erbjuda alternativa transportmedel, som kompletterar kollektivtrafiken, är vi säkra på att vi kan förändra människors sätt att resa – vilket gör att bilfria städer kan bli verklighet.

Vårt effektiva sätt att arbeta stör ingen och våra tysta fordon körs på hållbar el. Vi vill dessutom att våra tjänster ska vara så tillgängliga, prisvärda och inkluderande som möjligt, i alla städer där vi är verksamma. Det gäller även för de som inte kör med Dott, våra anställda och för alla andra lokala invånare.

Våra mål

Vi bygger en grönare framtid

Hantering av hela livscykeln

Vi strävar mot att återanvända, uppgradera och/eller återvinna 100 % av våra begagnade fordon och delar, med skalbara applikationer som ger våra batterier ett nytt liv.

Grön verksamhet

Det är vårt mål att ladda 100 % av vår logistik- och operativa fordonsflotta elektriskt med hållbar energi i våra städer. På så sätt minskar vi våra utsläpp till mindre än 20 g CO₂ eq/km på alla våra marknader.

Gröna fordon

Vi planerar att överskrida våra fordons 5-åriga livslängd, samtidigt som vi vill stärka vårt miljökoncept med tillverkning i Europa.

En säker & inkluderande tjänst

Användbart och prisvärt för samhällen

Vår tjänst är utformad för att vara tillgänglig för alla målgrupper. Vi förankrar oss i lokala samhällen och strävar efter en lika stor täckning i alla områden där vi är verksamma.

Katalysator för trafikomställning

För att bidra till förändring i våra städer strävar vi mot att uppnå mer än 30 % multimodala turer och ett snitt på över 2 km per tur.

Säkert för alla som åker

Vi strävar mot en nollvision där inga allvarliga olyckor inträffar och där färre än 10 mindre incidenter per en miljon åkturer sker.

Ansvarsfull & inkluderande lokal arbetsgivare

Alla anställda på Dott är fullvärdiga aktieägare i vårt blomstrande företag och vi bygger en mångsidig och inkluderande arbetsplats med fokus på gemenskap, ansvar och engagemang.

Så långt har vi hunnit

Fordon med lång livslängd & egen miljövänlig design

Vår första generation av elsparkcyklar åker fortfarande runt ute på vägarna, 2,5 år efter lanseringen. Våra elsparkcyklar och elcyklar, som är byggda för att hålla, repareras med återvunna reservdelar och får regelbundet underhåll för att säkerställa att du är säker i trafiken. Vi designar nästa generations återvinningsbara elsparkcyklar och elcyklar själva med ekologisk utformning och vi arbetar mot lokal tillverkning i Europa.

Övervakning och minskade utsläpp

Vi har kompenserat för alla våra utsläpp sedan starten år 2019, men enbart kompensation är inte lösningen. Därför beräknar vi våra utsläpp på hela Scope 1, 2 och 3 från GHG-protokollet, vilket är en omfattande och transparent metod. På så sätt kan vi övervaka våra utsläpp i realtid och lära oss om hur vi kan minska vårt fotavtryck. År 2021 minskade vi våra utsläpp med 40 % för varje körd Dott-km, jämfört med 2020.

Hållbara batterier

Litiumbatterier utgör en av de största hållbarhetsutmaningarna i vår bransch. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att ge batterierna ett andra liv. Vårt första initiativ, där vi lagrar energi för en solenergipark, är redan igång. Förutom miljövänliga lösningar för batterier som egentligen ska skrotas, samarbetar vi även med föregångare i branschen för att skapa en mer hållbar batteridesign. Och detta projekt är snart i redo att testas.

Tillgänglighet och inkludering

Vi arbetar med ett flertal sociala projekt som är utformade för att stödja omställningen av samhällen. 'Helping to help' stödjer de organisationer och människor som varje dag arbetar för att göra våra städer till en bättre plats. Vi erbjuder ekonomiskt stöd och gratis åkturer, ger de anställda på Dott möjligheten att bli volontärer i sina egna stadsdelar och uppmuntrar våra kunder att hjälpa till att förbättra våra städer.

Hoppa på!