Hållbara åkturer för alla

Vårt uppdrag är att göra våra städer mer tillgängliga med hållbara åkturer för alla. Vi påstår inte att vi kommer att rädda världen, men vi strävar alltid mot att göra det rätta för oss människor, städerna och planeten.

Upptäck hela vår historia nedan eller ladda ner vårt hållbarhetsmanifest för att se hur vi går till väga.

Ladda ner manifest

Får städer att vakna till liv igen

Vi är starka förespråkare för bilfria städer och ser oss själva som katalysatorer för multimodalitet. Genom att erbjuda alternativa transportmedel som kompletterar kollektivtrafiken är vi säkra på att vi kan förändra människors sätt att resa – vilket gör att bilfria städer kan bli verklighet.

Vårt effektiva sätt att arbeta stör ingen och våra tysta fordon körs på hållbar el. Vi vill dessutom att våra tjänster ska vara så tillgängliga, prisvärda och inkluderande som möjligt, i alla städer där vi är verksamma. Det gäller även för de som inte använder Dott, för våra anställda och för alla andra lokala invånare.

Läs vår fullständiga GRI-hållbarhetsrapport för 2021 för alla detaljer om hur vi arbetar.

Hämta rapport

Våra mål

Vi bygger en grönare framtid

Hantering av hela livscykeln

Vi strävar mot att återanvända, uppgradera och/eller återvinna 100 % av våra begagnade fordon och delar, med skalbara applikationer som ger våra batterier ett nytt liv.

Grön verksamhet

Det är vårt mål att ladda 100 % av vår logistik- och operativa fordonsflotta elektriskt med hållbar energi i våra städer. På så sätt minskar vi våra utsläpp till mindre än 20 g CO₂ eq/km på alla våra marknader.

Gröna fordon

Vi planerar att överskrida våra fordons 5-åriga livslängd, samtidigt som vi vill stärka vårt miljökoncept med tillverkning i Europa.

En säker & inkluderande tjänst

Användbart och prisvärt för samhällen

Vår tjänst är utformad för att vara tillgänglig för alla målgrupper. Vi förankrar oss i lokala samhällen och strävar efter en lika stor täckning i alla områden där vi är verksamma.

Katalysator för trafikomställning

För att bidra till förändring i våra städer strävar vi mot att uppnå mer än 30 % multimodala turer och ett snitt på över 2 km per tur.

Säkert för alla som åker

Vi strävar mot en nollvision där inga allvarliga olyckor inträffar och där färre än 10 mindre incidenter per en miljon åkturer sker.

Ansvarsfull & inkluderande lokal arbetsgivare

Alla anställda på Dott är fullvärdiga aktieägare i vårt blomstrande företag och vi bygger en mångsidig och inkluderande arbetsplats med fokus på gemenskap, ansvar och engagemang.

Så långt har vi hunnit

Fordon med lång livslängd & egen miljövänlig design

Tre år efter lanseringen åker vår första generation elsparkcyklar fortfarande runt på vägarna, och vårt interna underhållningsteam reparerar mer än 95 % av de skador som uppstår på våra fordon. Våra elsparkcyklar och elcyklar, som är byggda att hålla länge, repareras med återvunna reservdelar och vi utför regelbundet underhåll för att säkerställa att du är säker i trafiken. Dessutom designar vi själva nästa generations elsparkcyklar och elcyklar, med fokus på återvinning och miljömedvetenhet, och arbetar mot lokal tillverkning i Europa.

Minskade utsläpp

Under 2021 sänkte vi våra utsläpp med 48 % för varje körd km, vilket nådde långt över vårt mål på 40 %. Vi har kompenserat alla våra utsläpp sedan starten år 2019, men enbart kompensation är inte lösningen. Därför beräknar vi våra utsläpp på hela Scope 1, 2 och 3 från GHG-protokollet, vilket är en transparent metod för att övervaka i realtid och lära oss mer om hur vi kan minska vårt fotavtryck.

Hållbara batterier

Vi håller på att skapa branschens första verkligt cirkulära verksamhetsmodell. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi med framgång testat fullt reparerbara batterier för våra fordon, som vi just nu håller på att implementera. Samma sak gäller second life-alternativ för när ett batteri tagit slut. Utöver dessa miljövänliga lösningar undersöker vi även sätt att använda våra gamla batterier som resurser för nya, så att vi kan stänga cirkeln.

Tillgänglighet och inkludering

Vi startar sociala projekt för att förändra samhällen. Vårt program Helping to Help stödjer de organisationer och människor som varje dag arbetar för att göra våra städer till en bättre plats. Vi erbjuder ekonomiskt stöd och gratis åkturer, ger anställda hos Dott möjligheten att volontärarbeta och uppmuntrar kunder att hjälpa till. Vårt internationella initiativ Ride Your Future tillhandahåller också yrkesutbildning för våra interna markteam, vilket ger dem en starkare position på arbetsmarknaden.