Bærekraftig transport for alle

Oppdraget vårt er å frigjøre byene våre med ren transport for alle. Vi påstår ikke at vi vil redde verden, men streber hele tiden mot å gjøre det rette for folk, byer og planeten.

Utforsk historien vår nedenfor, eller last ned det komplette bærekraftmanifestet vårt for å se hvordan vi gjør det.

Vi bringer byer tilbake til livet

Vi er sterke forkjempere for en bilfri by, og ser på oss selv som katalysatorer for multimodalitet. Ved å tilby andre transportalternativer som utfyller offentlig transport, er vi sikre på at vi kan endre måten folk reiser på – noe som gjør vårt oppdrag med bilfrie byer til virkelighet.

Vi driver en light touch-virksomhet og drifter våre stille kjøretøy med fornybar energi og strøm. I tillegg bygger vi en tjeneste som er tilgjengelig, rimelig og inkluderende overalt hvor vi er til stede. Det betyr for ikke-kunder, våre ansatte og alle borgere i hvert lokalsamfunn.

Målene våre

Vi bygger en grønnere fremtid

Full styring av livssykluser

Vi jobber for å gjenbruke, oppgradere eller resirkulere 100 % av brukte kjøretøy og deler, med skalerbare gjenbruksmuligheter for batteriene våre.

Grønne operasjoner

Vi har satt et mål om en 100 % elektrisk logistikkflåte og fornybar energi i byene våre, med utslipp på mindre enn 20 g CO₂-ekv./km i alle våre andre markeder.

Grønne kjøretøy

Vi planlegger å overskride den 5-årige levetiden for kjøretøyene våre, samtidig som vi sikrer miljøkonseptet og produksjon i Europa.

En trygg og inkluderende tjeneste

Nyttig og rimelig for lokalsamfunn

Tjenesten vår er utformet for å være tilgjengelig for alle målgrupper. Vi forankrer oss i lokalsamfunn og sikter mot lik dekning i alle områdene der vi har virksomhet.

Katalysator for et modalt skifte

For å skape endring i byene våre, har vi et mål om å nå mer enn 30 % flermodale turer og et gjennomsnitt på over 2 km per tur.

Trygt for alle kunder

Vi jobber med et mål om null alvorlige ulykker og færre enn ti mindre alvorlige hendelser per million turer.

Ansvarlig og inkluderende lokal arbeidsgiver

Alle Dott-ansatte er fullverdige aksjonærer i det blomstrende selskapet vårt, og vi bygger en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass.

Hvor langt vi har kommet

Kjøretøy med lang levetid og internt miljødesign

Vår første generasjon av el-sparkesykler er fortsatt på veien over 2,5 år etter lanseringen. Vi reparerer sparkesykler og sykler ved hjelp av resirkulerte reservedeler og utfører regelmessig vedlikehold for å sikre trygghet på veien med kjøretøy bygget for å vare. Vi utformer neste generasjons el-sparkesykler og sykler internt for å sikre miljøkonseptet og resirkulerbarheten, og vi jobber mot lokal produksjon i Europa.

Overvåking og reduksjon av utslipp

Vi har kompensert for alle utslippene våre siden starten av 2019, men kompensasjon alene er ikke løsningen. Det er derfor vi beregner utslippene våre fra hele Scope 1, 2 og 3 i GHG-protokollen, med en omfattende og transparent metodikk for å overvåke i sanntid og få innsikt i hvordan vi reduserer fotavtrykket vårt. Vi er på vei til å redusere utslippene våre i 2021 med 40 % for hver kjørte km med Dott, sammenlignet med 2020.

Bærekraftige batterier

Litiumbatterier er en av de største bærekraftsutfordringene i bransjen vår. Sammen med partnere jobber vi også med andre prosjekter for å gi nytt liv til batterier. Det første initiativet vårt er i gang, der vi lagrer energi for en solenergigård. I tillegg til miljøvennlige løsninger for skrapprodukter, har vi inngått et samarbeid med ledere i bransjen for å skape et mer bærekraftig batteridesign, som snart vil være i testfasen.

Tilgjengelighet og inkludering

Vi jobber med mange sosiale prosjekter utformet for å støtte og transformere samfunn. «Hjelp til å hjelpe» støtter organisasjoner og menneskene som jobber hver dag for å gjøre byene våre til et bedre sted. Vi tilbyr gratis og subsidierte turer, gir Dott-ansatte muligheten til å melde seg frivillig i nabolaget, og oppfordrer kundene våre til å gi en hjelpende hånd og forbedre byene våre.

Stig om bord!