Mer enn bare karbonnøytralt

Vi reduserer innvirkningen vår først. Hvorfor fokuset vårt ikke er på å være karbonnøytral.

Flere og flere selskaper hevder å tilby karbonnøytrale produkter og tjenester, men for oss i Dott er det ikke nok å være nøytral. Siden vi startet på to hjul i 2019, har vi kompensert for alle klimagassutslippene våre, og vi vet at reisen vår ikke stopper der.

Ethvert selskap som utligner eller kompenserer for klimagasser det slipper ut, kan si at det er karbonnøytralt. Realiteten er imidlertid at de ikke har færre utslipp, men støtter et prosjekt et annet sted for å fange opp eller redusere CO2-utslipp.

Som ett enkelt tiltak er karbonnøytralitet bare et plaster på såret, og vi trenger å behandle hovedårsaken. Det er derfor det primære fokuset vårt er å aktivt redusere volumet av klimagasser som tjenestene våre produserer. Kompensasjon er kun en siste utvei.

Vi er allerede de første i bransjen som slår oss sammen med miljøeksperter for å lage en dynamisk modell som estimerer vårt månedlige karbonavtrykk for hver by vi opererer i. Med dette verktøyet holder vi ikke bare oversikt over klimagassutslippene våre, vi måler hvor stor forskjell reduksjonstiltakene våre utgjør. Fra lageret til fortauet har vi integrert den dynamiske modellen vår for å dekke alle deler av verdikjeden.

Her er hvordan reisen vår har utspilt seg, hvor langt vi har kommet, og hva som ennå ikke er gjort.

Heving av bransjestandarden: en dynamisk modell

Siden 2020 har vi jobbet med eksperter på karbonfotavtrykk, CO2logic, for å lage en dynamisk modell som lar oss estimere karbonavtrykket for hver kilometer som kjøres i byene der vi opererer. Vi bruker denne modellen til å overvåke fotavtrykket vårt per by per måned – i motsetning til årlige beregninger som er vanlig praksis blant andre selskaper.

CO2-modellen vår er så effektiv fordi den gir oss en autonom, regelmessig og pålitelig måte å bryte ned utslippene våre på. Med denne detaljerte innsikten har vi en dypere forståelse av karbonfotavtrykket vårt som lar oss finne aktivitetene med høyest utslipp og fokusere bærekraftsinnsatsen vår der. I tillegg kan vi vurdere hvor godt miljøtiltakene våre reduserer karbonavtrykket vårt, og vi kan bruke et mer smidig veikart der vi kan gjennomgå og revidere vår grønne tilnærming for å sikre maksimal effekt.

La oss ta en titt på et eksempel fra Lyon. Modellen viste oss at tapte kjøretøy i byen bidro betydelig til karbonavtrykket vårt. Som svar bygde vi en arbeidsgruppe for å takle problemet og var i stand til å senke antallet tapte kjøretøy fra 5 % til 0,5 % i løpet av 2020. Resultatet? Vi kompenserte ikke, vi reduserte utslippene våre med omtrent 8 tonn CO2 per måned.

Sporing av utslipp over hele verdikjeden

Beregningsmodellen vår er basert på GHG-protokollen, den mest brukte standarden for å estimere karbonutslipp for et produkt eller et selskap. Fordi vi tar fullt ansvar for alle klimagassutslippene våre, bruker vi modellen i hele verdikjeden vår.

Vi sporer ikke bare utslipp fra driften av el-syklene og el-sparkesyklene våre, vi inkluderer leverandører, logistikk-kjøretøy, lagre og resirkulering. Rett og slett alt og alle som gjør at Dott kan holde seg på veien, tas med i beregningen. Dette betyr alle tre «scopes» i GHG-protokollen.

Scope 1-utslipp

Hva vi måler

Alle direkte klimagassutslipp knyttet til aktivitetene våre. For eksempel bruk av drivstoff fra logistikk-kjøretøy når de kjører for å skifte batteri i en el-sparkesykkel.

Hva vi gjør

Vi var en av de første i bransjen som introduserte utskiftbare batterier for el-sykler og el-sparkesykler. I stedet for å sende flåtene våre frem og tilbake når batteriet går tomt, erstatter vi det nå på stedet med et fullt. Vi endrer driftsflåten vår til å være helt elektrisk, og reduserer ytterligere utslipp fra virksomheten vår.

Scope 2-utslipp

Hva vi måler

Indirekte klimagasser fra forbruk av innkjøpt elektrisitet, varme eller damp. For oss er det ting som oppvarming av lagre og kontorer, samt elektrisiteten som brukes til å drive våre logistikk-kjøretøy, el-sykler og el-sparkesykler.

Hva vi gjør

Vi bruker fornybar energi på alle våre kontorer og lagre. Vårt nye hovedkontor i Amsterdam (som vil stå klart tidlig i 2022) ligger i den «grønne sonen» i byen, sammen med de mest bærekraftige og energieffektive arkitektoniske prosjektene i byen. Bygningen reduserer varmebehovet med førsteklasses isolasjon, blant mange andre miljøvennlige designelementer.

Scope 3-utslipp

Hva vi måler

Andre indirekte klimagasser som frigjøres fra kilder vi ikke eier eller kontrollerer fullt ut. Disse inkluderer produksjon av el-sykler og el-sparkesykler (materialer, produksjon, montering, transport osv.), sluttfasehåndtering av el-sykler og el-sparkesykler, forretningsreiser, IT-utstyr og pendling.

Hva vi gjør

Gjennom «reparer først»-regelen vi har for maskinvare, bruker vi gjenbrukbare reservedeler og resirkulerte deler for å fikse kjøretøyene våre og sikre at el-syklene og el-sparkesyklene har en lang levetid. Den første flåten vår med el-sparkesykler er fortsatt i bruk etter to og et halvt år, mens vår neste generasjon med el-sparkesykler skal vare i over fem år – noe som vil bidra til å redusere utslippene våre ytterligere.

I 2021 reduserte Dott utslipp med 40 % for hver kjørte kilometer sammenlignet med 2020.

Vi sikter mot <20 g CO2 per km

Vi har verktøyene som trengs for å holde oss ærlige og på rett spor med vårt grønne initiativ, og vi skaper allerede en renere endring med dem. I 2021 reduserte Dott utslipp med 40 % for hver kjørte kilometer sammenlignet med 2020.

Men hvis vi ønsker å gå utover karbonnøytralitet, hva annet streber vi mot?

For det første er reduksjonsmålet vårt på linje med et 1,5 graders scenario fra SBTI (Science Based Target Initiative), som betyr at vi må senke scope 1- og 2-utslipp med 50 % innen 2030.

For det andre, på toppen av SBTI-målet, har vi satt et ambisiøst mål om at innen 2025 vil karbonfotavtrykket vårt være mindre enn 20 gram CO2-ekv. (enheten for globalt oppvarmingspotensial) per km kjørt på et Dott-kjøretøy. Vi vet at dette er et utfordrende mål, spesielt med tanke på at vi er den eneste mikromobilitetstjenesten som tar hensyn til alle utslippene vi produserer, og at vi ikke trekker avfallet vi resirkulerer fra utslippstallene våre. Resirkuleringen bruker energi som fortsatt produserer utslipp, så vi inkluderer dem i våre totale beregninger.

For å nå disse målene, er målene våre i 2022 å bytte til helt elektriske kjøretøy i alle byer, selv steder der skiftet ikke er obligatorisk – og vi er på vei til å gjøre det innen midten av 2022. Lengre frem i tid skal vi designe neste generasjons el-sykler og el-sparkesykler med kun de mest holdbare og klimavennlige materialene, noe som hjelper oss med å redusere utslippene som trengs for produksjon og fortsette å forlenge levetiden til kjøretøyene våre.

Vi går veien videre sammen

Vi er ikke alene i bresjen. Vi har også inngått samarbeid med innovative selskaper for å undersøke hvordan man kan konstruere batterier med en mindre innvirkning på miljøet og som lettere kan gjenbrukes etter tiden i Dott.

Vi er seriøse når det gjelder bærekraft og ærlige når det gjelder vårt komplette karbonfotavtrykk. Oppdraget vårt er å frigjøre byene våre for alle, noe som betyr å bevare dem for dagens kunder og de som fremdeles ikke har tatt en tur på to hjul. Vi har beveget oss mot en grønnere verden helt fra starten av, og vi er fast bestemt på å etterlate minst mulig spor underveis.

Mer å utforske

Stig om bord!