De gendergap in micromobiliteit overbruggen

Er rijden minder vrouwen dan mannen op twee wielen. Hier lees je hoe we de juiste weg inslaan naar meer inclusieve micromobiliteit.

Dott is ontworpen door en voor iedereen. We willen een afspiegeling zijn van de diverse steden waarin we opereren en zorgen dat iedereen vrij door die steden kan bewegen en van ze kan genieten.

Daarom besloten we samen met innovatiegroep Steer de gendergap in micromobiliteit te onderzoeken en er aandacht voor te vragen, om vervolgens oplossingen te implementeren die het vrouwen makkelijker maken onze e-voertuigen te gebruiken. Het onderzoek concentreerde zich op het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, waarbij vrouwen die onze steps wel en niet gebruiken werden geënquêteerd. Ook werden experts op het gebied van gender en micromobiliteit geïnterviewd.

De gendergap in het gebruik van elektrische steps

Er is een kloof tussen mannen en vrouwen die onze e-voertuigen gebruiken. Eind 2021 was 29% van de Dott-gebruikers vrouw, terwijl 71% man was. Dat gezegd hebbende, is de gendergap kleiner in markten waar onze steps het langst verkrijgbaar zijn, en ook onder onze nieuwere rijders. Dit geeft aan dat micromobiliteit steeds volwassener wordt, maar dat we ook nu nog stappen moeten zetten om micromobiliteit voor vrouwen toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat vrouwen die momenteel geen gebruikmaken van een micromobiliteitsdienst, hier wel veel interesse in hebben. Meer dan 35% van de respondenten gaf aan dat ze onze dienstverlening zouden willen proberen. In het bijzonder gaf bijna 50% van de vrouwen boven de 45 jaar aan dat ze ervoor open staan Dott-steps te gebruiken.

Voor ons bevestigen deze cijfers dat we de mensen die van micromobiliteit kunnen profiteren, beter van dienst moeten zijn.

Waarom minder vrouwen elektrische steps gebruiken

Als we meer vrouwen willen laten profiteren van micromobiliteit, moeten we eerst begrijpen waarom ze er geen gebruik van maken.

De risicoperceptie is een grote factor die vrouwen ervan weerhoudt op een deelstep te stappen. Hoewel sommige vrouwen de veiligheid van voertuigen noemen als punt van zorg, noemt de grote meerderheid van vrouwen de huidige infrastructuur in hun stad als de grootste drempel. Ze geven aan dat het delen van de weg met auto's en bussen op een step onveilig voelt.

Interessant is ook dat vrouwen in de enquêtes aangaven dat ze steps als veiliger vervoersmiddel beschouwen voor 's avonds, vergeleken met lopen of het openbaar vervoer, omdat een step hen snelheid en wendbaarheid biedt.

Andere redenen waarom vrouwen geen deelsteps gebruiken zijn prijs, beschikbaarheid en dekking. Vrouwen vinden de betrouwbaarheid van de dienstverlening belangrijk, omdat ze vaak meerdere taken combineren binnen één rit. Om alles wat ze willen binnen één rit te kunnen doen, moet de step altijd beschikbaar zijn.

Daarnaast gaven vrouwen aan dat ze meerdere tassen of spullen bij zich hebben die ze onderweg kwijt moeten kunnen. Daar is het bestaande stepontwerp niet echt geschikt voor.

Vervolgstappen voor een beter evenwicht op de weg

Om het gevoel van onveiligheid op steps onder vrouwen te verminderen, heeft Dott een serie veiligheidstrainingen opgestart in Londen. De gratis stepsessies worden een keer per maand georganiseerd, soms exclusief voor vrouwelijke deelnemers. De lessen zijn bedoeld om een veilige, comfortabele omgeving te bieden waarin vrouwen de steps kunnen uitproberen, hun zorgen rondom veiligheid kunnen aankaarten en verminderen, en het vertrouwen kunnen opbouwen om zelf e-voertuigen in het verkeer te gebruiken. Nadat we de impact van het programma in Londen hebben geëvalueerd, zullen we beslissen of we dit initiatief in meerdere markten gaan starten.

Eenmaal op de weg is de ‘Beginnersmodus’ bedoeld om mensen die steps voor het eerst gebruiken, te helpen. De instelling voor nieuwe gebruikers verlaagt automatisch de snelheid tijdens hun eerste rit, zodat ze veiliger kunnen wennen aan e-voertuigen. En we diversifiëren onze modaliteit, wat betekent dat we fietsen en bakfietsen toevoegen aan ons micromobiliteitsaanbod. Hiermee heeft iedereen meer opties om te kiezen voor het voertuig dat het beste bij hun behoeften past.

Veiligheid op straat is een zorg voor ons allemaal. Toen het onderzoek aantoonde dat steps door vrouwen gezien worden als een manier om ‘s avonds veiliger te reizen, realiseerden we ons dat Dott een grotere rol kan spelen dan we aanvankelijk dachten. Daarom heeft Dott zich aangesloten bij het Women's Night Safety Charter in Londen. Daarmee beloven we meer nadruk te leggen op de veiligheid van vrouwen ‘s nachts en gebruiken we onze stem en ons platform om de veiligheid van vrouwen nog meer te promoten.

We blijven de beschikbaarheid van onze steps in alle steden waarin we actief zijn vergroten. We zorgen dat steps zoveel mogelijk op de weg zijn in plaats van op de werkplaats. 90% van onze ritten wordt al gemaakt op voertuigen met verwisselbare batterijen, wat betekent dat ze niet terug naar de werkplaats hoeven om opgeladen te worden wanneer de batterij leeg is. Ze blijven actief op de weg terwijl onze onderhoudsteams de batterij vlot omwisselen.

Als extra maatregel introduceren we meer parkeerplekken, zodat er meer aangewezen plekken zijn om makkelijk een step te pakken en achter te laten.

Een diversere groep gebruikers gaat hand in hand met stedelijke innovatie

Om micromobiliteit toegankelijker te maken voor meer mensen, moeten er in steden positieve veranderingen worden gemaakt.

Naar aanleiding van ons onderzoek geven we aan waar meer fietspaden toegevoegd kunnen worden, waar er speciale gebieden voor e-bikes opgezet kunnen worden en waar steps uitkomst kunnen bieden voor gemeenschappen die vervoersmogelijkheden missen. Deze oplossingen dienen niet alleen micromobiliteitsgebruikers; ze maken steden in het algemeen schoner en duurzamer.

We ontwikkelen ook op data gebaseerde parkeeraanbevelingen voor onze steden. Deze aanbevelingen houden rekening met de veiligheidszorgen van vrouwen en andere rijders, en geven aan waar de veiligste optie is om af te stappen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat parkeerlocaties goed verlicht zijn en te bereiken zijn in drukke gebieden met veel verkeer.

Dit zijn slechts een aantal processen die we verder gaan onderzoeken om meer vrouwen op twee wielen te zetten, op een veilige en praktische manier.

We begrijpen dat dit onderzoek slechts het begin is van een lange reis naar een diverser gebruikersbestand bij Dott, en om consistent te voldoen aan de veranderende behoeften van verschillende gemeenschappen. We nemen onze rol als verantwoorde stadspartner zeer serieus en we blijven werken aan gelijkheid, waarbij we onderweg iedereen een ritje geven.

Ontdek meer

Spring aan boord!