Kavennamme sukupuolten välistä kuilua pienliikenteessä

Kahdella pyörällä liikkuu enemmän miehiä kuin naisia. Näin me suuntaamme kohti tasa-arvoisempaa pienliikennettä.

Dott on suunniteltu kaikkia varten. Pyrimme ilmentämään niitä monimuotoisia kaupunkeja, joissa toimimme ja varmistamaan, että kaikki pystyvät liikkumaan vapaasti ympäriinsä ja nauttimaan kaupungistaan.

Sen vuoksi yhdistimme voimamme innovaatioihin panostavan konsulttitoimisto Steerin kanssa: yhdessä tutkimme sukupuolten välistä kuilua pienliikenteessä löytääksemme ratkaisuja, joilla voimme madaltaa naisten kynnystä käyttää sähköisiä ajoneuvojamme. Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa ja Italiassa tehdyssä kyselytutkimuksessa haastateltiin naisia molemmista ryhmistä: niin sähköpotkulautojemme käyttäjiä kuin naisia, jotka eivät niitä käytä. Lisäksi tutkimuksessa kuultiin asiantuntijoita pienliikenteen ja sukupuolikysymysten alalta.

Sukupuolten välinen kuilu sähköpotkulautojen käytössä

Sähköisten ajoneuvojemme käyttäjäkunnassa on nähtävissä sukupuolten välinen kuilu. Vuoden 2021 lopulla 29 % Dottin käyttäjistä oli naisia, kun taas miesten osuus oli 71 %. Tosin sukupuolten välinen kuilu on kapeampi niillä alueilla, joilla sähköpotkulautamme ovat olleet käytössä pisimpään, samoin uudempien käyttäjiemme keskuudessa. Näiden havaintojen perusteella voidaan todeta, että pienliikenne on kehittymässä kypsempään suuntaan, mutta edelleen tarvitaan toimia, joilla naisten osallisuutta yhteiskäyttöisessä pienliikenteessä voidaan parantaa nykyisestä.

Tutkimus osoittaa, että kiinnostusta pienliikennepalveluja kohtaan on paljon niiden naisten joukossa, jotka eivät nykyisellään niitä käytä. Yli 35 % vastaajista kertoi olevansa kiinnostunut kokeilemaan palveluamme. Erikseen mainittakoon, että yli 45-vuotiaista naisista lähes puolet kertoi olevansa avoin Dott-sähköpotkulautojen käytölle.

Meille nämä luvut ovat osoitus siitä, että palveluamme tulee mukauttaa paremmin kaikkien niiden ihmisten tarpeisiin, jotka voisivat hyötyä pienliikenteen käytöstä.

Miksi sähköpotkulautojen käyttäjissä on vähemmän naisia

Jotta tilannetta voidaan ryhtyä korjaamaan, ensin täytyy ymmärtää, mikä naisia estää tulemasta mukaan pienliikenteen käyttäjiksi.

Sähköpotkulautailun riskit ovat yksi iso este. Vaikka jotkut tutkimuksessa haastatellut naiset mainitsevatkin ajoneuvojen turvallisuuden olevan heille huolenaihe, ylivoimaisesti suurin osa ilmoittaa asuinkaupunkiensa nykyisen infrastruktuurin olevan suurin este. Heistä sähköpotkulaudalla ajaminen autojen ja bussien keskellä ei tunnu turvalliselta.

Mielenkiintoista on se, että – verrattuna kävelemiseen tai julkisen liikenteen käyttöön – kyselyyn osallistuneet naiset näkivät sähköpotkulaudan turvallisempana kulkumuotona yöaikaan sen tarjoaman nopeuden ja ketteryyden vuoksi.

Muita syitä siihen, miksi naiset eivät valitse yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja ovat hinta, saatavuus ja palvelun kattavuus. Myös palvelun luotettavuus on tärkeää naisille, sillä monesti he “ketjuttavat” matkansa, eli hyödyntävät saman matkan useiden eri asioiden hoitamiseen. Jotta matkan kaikki eri tarkoitukset saa täytetyksi ja asiat hoidetuiksi, sähköpotkulaudan saatavuus ei saa muodostua ongelmaksi.

Lisäksi vastaajat kertoivat, että heillä on mukanaan useampia kasseja ym. tavaroita, joille he tarvitsevat kuljetustilan ollessaan liikkeellä. Tähän sähköpotkulautojen nykyinen muotoilu ei sovellu erityisen hyvin.

Askeleita tasa-arvon saavuttamiseksi liikenteessä

Auttaaksemme naisia pääsemään yli vaaran tuntemuksesta sähköpotkulautojen käytössä Dott on käynnistänyt turvallisuuskoulutustilaisuuksia Lontoossa. Ilmaisia sähköpotkulautakoulutuksia tarjotaan kerran kuussa, ja osa niistä on suunnattu yksinomaan naisille. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota naisille turvallinen ja miellyttävä ympäristö, jossa he voivat kokeilla sähköpotkulautoja, tuoda esille turvallisuuteen liittyviä huolenaiheitaan ja päästä niistä yli sekä lujittaa itseluottamustaan sähköisten ajoneuvojen itsenäisinä käyttäjinä. Kun Lontoossa käynnistetyn ohjelman vaikutukset on selvitetty, voimme arvioida työn jatkamista muillakin alueilla.

Varsinaiseen käyttökokemukseen liittyen olemme suunnitelleet sähköpotkulautoihimme “Aloittelijatilan”, joka auttaa ensikertalaisia pääsemään alkuun. Aloittelijatilan ollessa päällä ensimmäisen ajokerran nopeutta säädetään automaattisesti matalammaksi, jotta sähköisiin ajoneuvoihin tottuminen kävisi helpommin. Lisäksi monipuolistamme palvelutarjontaamme lisäämällä kalustoomme pyöriä ja rahtipyöriä, jotta useampi käyttäjä löytäisi valikoimastamme tarpeisiinsa sopivan ajoneuvon.

Turvalliset kadut ovat kaikkien yhteinen huolenaihe. Kun tutkimus osoitti, että sähköpotkulautojen koetaan lisäävän naisten turvallisuudentunnetta, havaitsimme, että Dott voi ottaa asiassa aiempaa suuremman roolin. Sen vuoksi Dott on liittynyt Women’s Night Safety Charter -sitoumukseen Lontoossa, jonka avulla varmistetaan, että naisten yöaikaiseen turvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota: me voimme oman alustamme kautta osaltamme kohentaa asian nykytilaa.

Parannamme edelleen sähköpotkulautojemme saatavuutta kaikissa kaupungeissa, joissa toimimme. Varmistamme, että potkulaudat ovat tien päällä niin suuren osan ajasta, kuin mahdollista, sen sijaan, että ne olisivat varikolla. Jo nyt 90 % ajoista tehdään ajoneuvoilla, joissa on vaihdettavat akut, mikä tarkoittaa sitä, että akun tyhjentyessä niitä ei tarvitse viedä varikolle lataukseen, vaan ne pysyvät käyttövalmiina ja tien päällä kenttätyöntekijöidemme tehtyä pikaisen akunvaihdon.

Lisäämme myös pysäköintitilaa, jotta sähköpotkulaudan ottamiseen ja jättämiseen tarkoitettuja paikkoja olisi tiheämmässä ja näin ollen käyttö helpompaa.

Monimuotoinen käyttäjäkunta ja kaupunkien innovaatiot käsi kädessä

Pienliikenteen tuominen yhä useampien ihmisten ulottuville vaatii positiivisia muutoksia kaupungeissa.

Tutkimuksemme on kannustanut meitä osoittamaan aktiivisemmin, mihin voisi tehdä lisää pyöräkaistoja, mihin voisi perustaa erityisiä sähköpyörille tarkoitettuja alueita ja missä sähköpotkulaudat voisivat hyödyttää yhteisöjä, joiden ulottuvilta puuttuu vaihtoehtoisia kulkumuotoja. Nämä ratkaisut eivät palvele ainoastaan pienliikenteen käyttäjiä, vaan tekevät kaupungeista yleisellä tasolla puhtaampia ja kestävämpiä paikkoja elää.

Kehitämme myös dataan perustuvia pysäköintisuosituksia kaupungeissa, joissa toimimme. Nämä suositukset ottavat huomioon naisten ja muiden ajajien turvallisuushuolet ja ehdottavat turvallisinta paikkaa hypätä pois kyydistä. Esimerkiksi pysäköintitilan riittävän valaistuksen varmistaminen ja vapaana olevan pysäköintitilan saatavuus vilkkaasti liikennöidyillä alueilla kuuluvat tähän.

Tässä on esitelty vain muutamia niistä keinoista, joita aiomme panna liikkeelle tuodaksemme kaksipyöräistemme käyttäjiksi enemmän naisia käytännöllisellä ja turvallisella tavalla.

Tiedämme, että tämä tutkimus on vasta ensimmäinen askel matkalla, jonka päämääränä on edistää Dottin käyttäjäkunnan monimuotoisuutta ja täyttää johdonmukaisesti erilaisten yhteisöjen muuttuvat tarpeet. Suhtaudumme vakavasti rooliimme kaupunkien vastuullisena yhteistyökumppanina ja otamme kaikki kyytiin matkalla kohti tasa-arvoa.

Lisää tutkittavaa

Hyppää kyytiin!