Enemmän kuin hiilineutraali

Vähennämme ensin omia päästöjämme. Miksi emme keskity hiilineutraaliuteen?

Yhä useammat yritykset mainostavat tarjoavansa hiilineutraaleja tuotteita ja palveluja, mutta meille Dottilla neutraalius ei riitä. Aina siitä lähtien, kun aloitimme kaksipyöräisen matkamme vuonna 2019, olemme kompensoineet kaikki kasvihuonepäästömme ja tiedämme, ettei matkamme lopu siihen.

Yritys, joka kompensoi kasvihuonekaasupäästönsä, voi sanoa olevansa hiilineutraali. Todellisuus tosin on se, etteivät päästöt ole pienemmät, vaan yritykset tukevat muita hankkeita sitoakseen tai vähentääkseen CO2-päästöjä.

Yksittäisenä toimenpiteenä hiilineutraalius toimii vain laastarina varsinaiseen ongelmaan, kun olisi tarpeellista pureutua itse juurisyyhyn. Sen vuoksi keskitymme pääasiallisesti vähentämään aktiivisesti palvelujemme tuottamien kasvihuonekaasujen määrää. Käytämme kompensointia vasta viimeisenä vaihtoehtona.

Olemme alan ensimmäinen toimija, joka on alkanut tehdä yhteistyötä ympäristöasiantuntijoiden kanssa luodaksemme dynaamisen mallin, joka arvioi kuukausittaista hiilijalanjälkeämme jokaisessa kaupungissa, jossa toimimme. Tämän työkalun avulla emme pelkästään seuraa kasvihuonepäästöjämme, vaan mittaamme myös, miten suuri vaikutus vähennyshankkeillamme on. Ja olemme integroineet dynaamisen mallimme kattamaan arvoketjumme jokaisen osan aina varastolta jalkakäytäville asti.

Näin matkamme on edennyt, näin pitkälle olemme päässeet ja näin aiomme toimia tulevaisuudessa.

Nostamme alan standardeja: dynaaminen malli

Vuodesta 2020 lähtien olemme tehneet yhteistyötä CO2logicin hiilijalanjälkiasiantuntijoiden kanssa luodaksemme dynaamisen mallin, jonka avulla voimme arvioida hiilijalanjäljen jokaista ajettua kilometriä kohden kaikissa kaupungeissa, joissa toimimme. Käytämme tätä mallia tarkkaillaksemme kuukausittaista jalanjälkeämme kaupunkikohtaisesti – poikkeamme tässä asiassa muiden yritysten vuosittaisten laskelmien yleisestä normaalikäytännöstä.

CO2-mallimme on niin tehokas, koska se antaa meille riippumattoman, säännöllisen ja luotettavan tavan kartoittaa päästöjämme. Tarkkojen havaintojen avulla saamme syvemmän ymmärryksen hiilijalanjäljestämme ja voimme paikantaa eniten päästöjä tuottavat toiminnot ja keskittää huomiomme niihin. Voimme lisäksi arvioida, miten hyvin ympäristöhankkeemme pienentävät hiilijalanjälkeämme ja voimme hyödyntää ketterämpää suunnitelmaa arvioidaksemme ja tarkistaaksemme vihreää lähestymistapaamme, jotta varmistamme parhaan mahdollisen vaikutuksen.

Katsotaan esimerkkitapaus Lyonin kaupungista. Malli näytti meille, että kaupunkiin kadonneet ajoneuvot lisäsivät hiilijalanjälkeämme huomattavasti. Vastasimme ongelmaan kokoamalla asiaa hoitavan tiimin ja onnistuimme vähentämään kadonneiden ajoneuvojen määrää 5 %:sta 0,5 %:iin vuoden 2020 aikana. Tulos? Emme kompensoineet, vaan vähensimme CO2-päästöjämme n. 8 tonnia kuukaudessa.

Sporing av utslipp over hele verdikjeden

Beregningsmodellen vår er basert på GHG-protokollen, den mest brukte standarden for å estimere karbonutslipp for et produkt eller et selskap. Fordi vi tar fullt ansvar for alle klimagassutslippene våre, bruker vi modellen i hele verdikjeden vår.

Vi sporer ikke bare utslipp fra driften av el-syklene og el-sparkesyklene våre, vi inkluderer leverandører, logistikk-kjøretøy, lagre og resirkulering. Rett og slett alt og alle som gjør at Dott kan holde seg på veien, tas med i beregningen. Dette betyr alle tre «scopes» i GHG-protokollen.

Scope 1-utslipp

Hva vi måler

Alle direkte klimagassutslipp knyttet til aktivitetene våre. For eksempel bruk av drivstoff fra logistikk-kjøretøy når de kjører for å skifte batteri i en el-sparkesykkel.

Hva vi gjør

Vi var en av de første i bransjen som introduserte utskiftbare batterier for el-sykler og el-sparkesykler. I stedet for å sende flåtene våre frem og tilbake når batteriet går tomt, erstatter vi det nå på stedet med et fullt. Vi endrer driftsflåten vår til å være helt elektrisk, og reduserer ytterligere utslipp fra virksomheten vår.

Scope 2-utslipp

Hva vi måler

Indirekte klimagasser fra forbruk av innkjøpt elektrisitet, varme eller damp. For oss er det ting som oppvarming av lagre og kontorer, samt elektrisiteten som brukes til å drive våre logistikk-kjøretøy, el-sykler og el-sparkesykler.

Hva vi gjør

Vi bruker fornybar energi på alle våre kontorer og lagre. Vårt nye hovedkontor i Amsterdam (som vil stå klart tidlig i 2022) ligger i den «grønne sonen» i byen, sammen med de mest bærekraftige og energieffektive arkitektoniske prosjektene i byen. Bygningen reduserer varmebehovet med førsteklasses isolasjon, blant mange andre miljøvennlige designelementer.

Scope 3-utslipp

Hva vi måler

Andre indirekte klimagasser som frigjøres fra kilder vi ikke eier eller kontrollerer fullt ut. Disse inkluderer produksjon av el-sykler og el-sparkesykler (materialer, produksjon, montering, transport osv.), sluttfasehåndtering av el-sykler og el-sparkesykler, forretningsreiser, IT-utstyr og pendling.

Hva vi gjør

Gjennom «reparer først»-regelen vi har for maskinvare, bruker vi gjenbrukbare reservedeler og resirkulerte deler for å fikse kjøretøyene våre og sikre at el-syklene og el-sparkesyklene har en lang levetid. Den første flåten vår med el-sparkesykler er fortsatt i bruk etter to og et halvt år, mens vår neste generasjon med el-sparkesykler skal vare i over fem år – noe som vil bidra til å redusere utslippene våre ytterligere.

I 2021 reduserte Dott utslipp med 40 % for hver kjørte kilometer sammenlignet med 2020.

Vi sikter mot <20 g CO2 per km

Vi har verktøyene som trengs for å holde oss ærlige og på rett spor med vårt grønne initiativ, og vi skaper allerede en renere endring med dem. I 2021 reduserte Dott utslipp med 40 % for hver kjørte kilometer sammenlignet med 2020.

Men hvis vi ønsker å gå utover karbonnøytralitet, hva annet streber vi mot?

For det første er reduksjonsmålet vårt på linje med et 1,5 graders scenario fra SBTI (Science Based Target Initiative), som betyr at vi må senke scope 1- og 2-utslipp med 50 % innen 2030.

For det andre, på toppen av SBTI-målet, har vi satt et ambisiøst mål om at innen 2025 vil karbonfotavtrykket vårt være mindre enn 20 gram CO2-ekv. (enheten for globalt oppvarmingspotensial) per km kjørt på et Dott-kjøretøy. Vi vet at dette er et utfordrende mål, spesielt med tanke på at vi er den eneste mikromobilitetstjenesten som tar hensyn til alle utslippene vi produserer, og at vi ikke trekker avfallet vi resirkulerer fra utslippstallene våre. Resirkuleringen bruker energi som fortsatt produserer utslipp, så vi inkluderer dem i våre totale beregninger.

For å nå disse målene, er målene våre i 2022 å bytte til helt elektriske kjøretøy i alle byer, selv steder der skiftet ikke er obligatorisk – og vi er på vei til å gjøre det innen midten av 2022. Lengre frem i tid skal vi designe neste generasjons el-sykler og el-sparkesykler med kun de mest holdbare og klimavennlige materialene, noe som hjelper oss med å redusere utslippene som trengs for produksjon og fortsette å forlenge levetiden til kjøretøyene våre.

Vi går veien videre sammen

Vi er ikke alene i bresjen. Vi har også inngått samarbeid med innovative selskaper for å undersøke hvordan man kan konstruere batterier med en mindre innvirkning på miljøet og som lettere kan gjenbrukes etter tiden i Dott.

Vi er seriøse når det gjelder bærekraft og ærlige når det gjelder vårt komplette karbonfotavtrykk. Oppdraget vårt er å frigjøre byene våre for alle, noe som betyr å bevare dem for dagens kunder og de som fremdeles ikke har tatt en tur på to hjul. Vi har beveget oss mot en grønnere verden helt fra starten av, og vi er fast bestemt på å etterlate minst mulig spor underveis.

Lisää tutkittavaa

Hyppää kyytiin!