DOTT PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 17 december 2019

Bedankt voor uw beslissing om uw persoonsgegevens met ons te delen!

1.                  Wie we zijn

Dit privacybeleid wordt namens de emTransit-bedrijfsgroep uitgegeven, die bestaat uit emTransit B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Nederlandse wetgeving, met maatschappelijke zetel te Burgerweeshuispad 101 TQ Zuid, 1076ER, Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder nummer 72795921 en alle dochterondernemingen buiten Nederland. Wanneer we verwijzen naar "Dott", "we", "ons" of "onze" in dit privacybeleid verwijzen we naar onze hele bedrijfsgroep.

Hoewel verschillende entiteiten in onze bedrijfsgroep van tijd tot tijd als (mede-)verwerkingsverantwoordelijken handelen met betrekking tot uw persoonsgegevens, fungeert emTransit B.V. als primaire verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke entiteit voor alle verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid. Onze functionaris voor gegevensverwerking houdt toezicht op de naleving van de hele bedrijfsgroep. Voor vragen over dit beleid, inclusief vragen over uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris op: privacy@ridedott.com.

Dott respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid zal u informeren over hoe we zorgdragen voor uw persoonsgegevens wanneer u (i) onze website bezoekt op https://ridedott.com/ (“Website”), of (ii) onze mobiele applicatie (“App”) gebruikt, of (iii) onze elektrische voertuigen (“Voertuigen”) gebruikt, en zal u vertellen over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar of een andere leeftijdsgrens die van toepassing is in uw rechtsgebied en wij verzamelen niet opzettelijk gegevens van of over kinderen.

Wij gaan ons privacybeleid regelmatig na en nodigen u daarom uit om deze webpagina regelmatig te bekijken. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

2.                  De gegevens die we over u verzamelen

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, wat informatie inhoudt die u rechtstreeks of niet-rechtstreeks kan identificeren; we hebben deze als volgt gegroepeerd:

●       Dati identificativi e Dati di contatto, che comprendono nome, cognome, nome utente e password, data di nascita e sesso (ove richiesto dalla legge), indirizzo di fatturazione, indirizzo di consegna, indirizzo e-mail, numeri di telefono e altri identificatori simili.

●           Financiële en Transactionele gegevens omvatten enkele van uw bankgegevens en betaalkaartgegevens en details over betalingen van u en andere details over diensten die u bij ons hebt gekocht en andere vergelijkbare gegevens. Houd er rekening mee dat wij uw volledige betaalkaartgegevens niet opslaan. Deze informatie wordt opgeslagen door onze betrouwbare externe betalingsverwerker.

●       Technische en Gebruiksgegevens omvat informatie over hoe u onze Website, App en Voertuigen (inclusief uw rit- en locatiegeschiedenis) gebruikt, zoals het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en versie, tijdzone-instellingen, browserplug-in types en versies, besturingssysteem en -platform, en andere vergelijkbare technische gegevens op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, de App en onze Voertuigen.

●       Profielgegevens omvat aankopen gedaan door u, uw interesses, marketing- en communicatievoorkeuren, feedback en enquêteantwoorden en andere vergelijkbare gegevens die u aan ons verstrekt.

We verwerken ook Geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Technische en Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke Website- of App-functionaliteit, of om te begrijpen hoe onze Voertuigen gebruikt worden. Aangezien dergelijke gegevens niet gereguleerd zijn, is de verwerking niet onderworpen aan dit privacybeleid.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Daar waar we persoonsgegevens moeten verzamelen volgens onze Algemene Voorwaarden en u deze gegevens, wanneer gevraagd, niet verstrekt, kunnen wij het contract dat we met u hebben of met u proberen aan te gaan, mogelijk niet uitvoeren. In dat geval kunnen we u mogelijk niet toestaan om de App te gebruiken.

3.                  Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits- en Contact- en Financiële en Transactionele gegevens geven door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

●       door onze Website bladert;

●           onze Voertuigen gebruikt;

●           onze App gebruikt;

●       verzoekt dat wij marketingmateriaal naar u sturen;

●       deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of

●       ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Terwijl u met onze Website en App communiceert en onze Voertuigen gebruikt, verzamelen we automatisch Technische en Gebruiksgegevens over surf-gedrag of uw apparaat en over uw Voertuigrit. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, lokale opslag en andere technologieën, zowel bedrijfseigen als afkomstig van derden. Zie ons cookiebeleid https://ridedott.com/cookie-notice voor meer informatie over geautomatiseerde gegevensverzameling via onze Website.

4.                  Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder geven we een beschrijving van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gebruiken, en op welke rechtsgronden wij ons beroepen. We hebben, waar van toepassing, ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn.

 

Doel/activiteit

Tipo di dati

Wettelijke basis voor verwerking inclusief de basis van het legitiem belang

HANDELINGEN

Om u als nieuwe klant te registreren, onze diensten aan u te leveren en betalingen, vergoedingen en kosten te beheren.

Identiteit en Contactgegevens

Financieel en Transactioneel

Technisch en Gebruik

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u (onze diensten leveren).

Om onze relatie met u te beheren, waaronder het u informeren over wijzigingen of updates van onze diensten, gebruikersvoorwaarden of privacybeleid, het reageren op vragen die door u en andere soortgelijke activiteiten worden aangekaart.

Identiteit en Contactgegevens

Afhankelijk van uw vraag moeten we eventuele andere relevante persoonsgegevens verwerken

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u (onze diensten leveren).

of

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om een positieve klantrelatie met onze klanten te onderhouden).

Om samen te werken met onze verzekeraars en makelaars, waaronder het verifiëren van uw identiteit, het verifiëren van de identiteit van het Voertuig dat u gebruikte, het verifiëren van uw gebruik van het Voertuig en het aan hen verstrekken van deze gegevens.

Identiteit en Contactgegevens

Financieel en Transactioneel

Technisch en Gebruik

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u (u blijft verzekerd tijdens een rit)

en

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om informatie te verstrekken aan onze verzekeraar om een claim te verwerken, d.w.z. ons bedrijf beheren)

en

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (de wet kan vereisen dat wij onze service met verzekering dekken).

ADMINISTRATIE

Om ons bedrijf, onze App, Voertuigen en Website te beheren en te beschermen, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage, hosting van gegevens, reageren op wetshandhavingsverzoeken, reageren op de behoeften van onze professionele adviseurs en andere soortgelijke activiteiten. Dit omvat het verzamelen en invorderen van geld dat aan ons verschuldigd is.

 

Identiteit en Contactgegevens

Financieel en Transactioneel

Technisch en Gebruik

Profiel

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (ons bedrijf uitvoeren, onze Voertuigen onderhouden, zorgen voor de betrouwbaarheid van IT-diensten en netwerkbeveiliging, fraude voorkomen, schuldinvordering, bedrijfsreorganisatie of herstructurering van onze groepen)

en

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens).

ANALYSE

Om gegevensanalyse te gebruiken om onze Website, App, Voertuigen, marketing- en reclame-inspanningen, klantrelaties en -ervaringen en andere soortgelijke activiteiten te verbeteren. Dit omvat het delen van persoonsgegevens met derden die analysediensten leveren.

Technisch en Gebruik

Profiel

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze Voertuigen, App en Website gebruiken, ons aanbod te ontwikkelen, up-to-date te houden, te verbeteren en ervoor te zorgen dat het wettig, veilig en betrouwbaar is).

Daar waar de wet vereist dat wij ons beroepen op uw toestemming voor dit type verwerking, zullen wij u vragen om u aan te melden voor de verwerking voor analysedoeleinden.

RECLAME

Om relevante inhoud en advertenties van Website en App aan u te leveren, inclusief het maken van suggesties en aanbevelingen aan u over producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn, het meten of begrijpen van de doeltreffendheid van de advertenties die wij u aanbieden en andere soortgelijke activiteiten. Dit omvat het delen van persoonsgegevens met onze reclamepartners.

Identiteit en Contactgegevens

Technisch en Gebruik

Profiel

 

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten huidige en toekomstige klanten te definiëren en te identificeren voor ons aanbod, om onze marketingstrategie op te stellen en ons bedrijf te laten groeien)

Daar waar de wet vereist dat wij ons beroepen op uw toestemming voor dit type verwerking, zullen wij u vragen om u aan te melden voor de verwerking voor reclamedoeleinden.

DIRECT MARKETING

Om u te vragen om feedbackenquêtes in te vullen, zodat u kunt deelnemen aan productpromoties en voor andere soortgelijke activiteiten. Dit omvat het delen van persoonsgegevens met onze marketingpartners.

 

Identiteit en Contactgegevens

Technisch en Gebruik

Profiel

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om feedback van klanten te vragen over ons aanbod met het oog op verbetering en om ons bedrijf te laten groeien door het te promoten)

Daar waar de wet vereist dat wij ons beroepen op uw toestemming voor dit type verwerking, zullen wij u vragen om u aan te melden voor de verwerking voor directe marketingdoeleinden.

5.              Bekendmaking van uw persoonsgegevens

Onze leveranciers

We gebruiken een paar verschillende leveranciers om onze diensten te leveren, te ontwikkelen en te promoten. Sommige van uw persoonsgegevens kunnen met hen gedeeld worden voor de doeleinden zoals uiteengezet in de bovenstaande tabel. Wij gebruiken leveranciers om betalingen te verwerken, gegevens op te slaan in de cloud, om onze diensten te verzekeren, analyses en gegevensanalyse uit te voeren, klantenondersteuning te bieden en om reclame en marketing uit te voeren.

Al onze leveranciers hebben gegarandeerd dat ze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en hebben de overeenkomsten voor gegevensverwerking met ons ondertekend. We eisen dat alle derden de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden (tenzij dit noodzakelijk is om hun diensten aan ons te verlenen, in welk geval u uitdrukkelijk wordt geïnformeerd) en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Cookies

Cookies worden in de meeste gevallen door derden geleverd en dit betreft meestal de bekendmaking van Technische en Gebruiksgegevens die vaak geanonimiseerd worden. Gebruik onze cookiesbanner om niet-essentiële cookies te accepteren of te weigeren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie https://ridedott.com/cookie-notice.

Bedrijfstransacties

We zullen uw persoonsgegevens delen met onze bedrijfsgroep.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden als we ervoor kiezen om onderdelen van ons bedrijf of onze activa aan hen te verkopen, aan hen over te dragen of met hen samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven te verwerven of samen te voegen. Als er een wijziging optreedt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens gebruiken.

Professionele adviseurs en wethandhavingsinstanties

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de gerechtelijke dienst of regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties in verband met procedures of onderzoeken daar waar we gedwongen worden dit te doen. We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze professionele adviseurs die meestal worden gereguleerd door een bevoegde autoriteit (wettelijke vertegenwoordigers, accountants, enz.) daar waar dat noodzakelijk blijkt.

6.              Internationale overdrachten

Veel van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER inhoudt. Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

●       Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen die door de Europese Commissie geacht zijn een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. Voor meer informatie zie de Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de EU; of

●       We kunnen specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, die persoonsgegevens vergelijkbare bescherming geven als de bescherming die ze in Europa hebben. Voor meer informatie zie de Europese Commissie: Contratti modello per il trasferimento di dati personali a Paesi terzi; o

●       Daar waar we aanbieders gebruiken in de VS, kunnen we gegevens overdragen aan hen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield zelf-certificeringssysteem, waardoor ze vergelijkbare bescherming bieden voor persoonsgegevens als de bescherming die in Europa wordt geboden. Zie voor meer informatie Privacy Shield Framework: Overzicht Privacy Shield.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7.              Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren raken, op ongeoorloofde wijze gebruikt worden, gewijzigd worden of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben hiervan op de hoogte te zijn. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht.

We hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en eventuele toepasselijke toezichthouders op de hoogte stellen van een inbreuk daar waar wij dit wettelijk verplicht is.

8.              Gegevensbewaring

Hoelang zult u mijn persoonsgegevens gebruiken?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, onder andere om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, belastingtechnische, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. We kunnen uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs geloven dat de mogelijkheid bestaat van een geschil met betrekking tot onze relatie met u. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, belastingtechnische, boekhoudkundige of andere vereisten.

In sommige omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens onherroepelijk anoniem maken (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval dit beleid niet langer van toepassing zou zijn en we deze informatie oneindig kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Houd er rekening mee dat wij volgens de wet voor belastingdoeleinden basisinformatie over onze klanten moeten bewaren gedurende zeven jaar nadat ze geen klanten meer zijn.

9.                  Uw wettelijke rechten

Dott zet zich in voor het vervullen van de wettelijke gegevensbeschermingsrechten van klanten. Als u ons een verzoek stuurt met betrekking tot uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij binnen één maand na ontvangst reageren en, daar waar mogelijk, uw verzoek binnen een dergelijke termijn aanpakken. In complexe gevallen kan daar waar nodig deze periode worden verlengd met maximaal twee maanden. Gebruik privacy@ridedott.com om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot de persoonlijke informatie over u die Dott verwerkt:

om geïnformeerd te worden

om toegang te krijgen tot (dergelijke informatie)

tot rectificatie

tot wissen

om de verwerking te beperken

om bezwaar te maken tegen profilering

tot gegevensportabiliteit

om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

om toestemming in te trekken

Voor volledige informatie over uw wettelijke rechten kunt u terecht op de webpagina van de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land van verblijf:

·       Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/de-verschillende-rechten.

·       Nederlandse Autoriteit voor Gegevensbescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten;

·       Franse Autoriteit voor Gegevensbescherming: https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

·       Duitse Autoriteit voor Gegevensbescherming: https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeinEresh/MeinEresh_node.html;

·       Italiaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti;

We zouden het waarderen om de kans te hebben om op eventuele zorgen van uw kant in te gaan voordat u deze bij uw lokale autoriteit aan de orde brengt. Neem daarom in eerste instantie contact met ons op door ons te mailen op privacy@ridedott.com.